fbpx Er redd de unge blir skremt bort fra sykepleieryrket Hopp til hovedinnhold

Er redd de unge blir skremt bort fra sykepleieryrket

Fylkesleder i Notrdland

Sykepleiere blir hyllet for innsatsen, men de er også utslitt etter lange vakter, risiko for smitte og manglende smittevernutstyr, påpeker NSFs fylkesleder Gjertrud Krokaa.

I dag er fristen for å søke høyere utdanning gjennom Samordna opptak. I usikre tider med økende arbeidsløshet stiger som regel søkningen til sykepleierstudiet og andre yrker som kan gi jobb i det offentlige. I tillegg har sykepleiere fått mye oppmerksomhet for innsatsen under koronaepidemien.

Gjertrud Krokaa, Sykepleierforbundets fylkesleder i Nordland, advarer mot å lene seg tilbake og tenke at sykepleiermangelen vil bli lavere etter dette.

– Jeg tror det blir stor søkning til sykepleierstudiet. Det er mange arbeidsledige og permitterte, og det er naturlig å tenke på en utdanning som fører til et yrke der du er sikret jobb. De fleste har vel også lagt merke til oppmerksomheten sykepleierne har fått for sin innsats i disse tider, og synes det er heftig med sykepleierne som nå står helt i front. Det er et fantastisk yrke, sier Krokaa.

Men folk får også med seg hvordan de sliter i lange vakter, ubekvem arbeidstid, stor arbeidsbelastning og lav lønn, legger hun til.

– I tillegg må man i denne krisesituasjonen godta avvik fra arbeidsmiljøloven og risiko for smitte.

Dermed tror hun koronapandemien også kan skremme unge fra å søke sykepleierstudiet, som hun uttalte til NRK i dag.

Må sørge for å beholde sykepleiere

Hun advarer mot å legge for stor vekt på søkertallene alene.

– En ting er søkertallene, en annen ting er å få studentene til å gjennomføre og etter det, å bli i yrket, sier hun til Sykepleien.

Det er et faktum at mange sykepleiere forlater yrket etter få år, og at mange ikke står i det frem til pensjonsalderen.

– Hvis jeg var ung og skulle velge yrke, ville jeg undersøkt hvordan arbeidsbetingelsene er, og hvordan yrket blir verdsatt i samfunnet, sier Krokaa.                                                                                                                                   

Hun mener det nå er en gyllen anledning til å se fremover, ta vare på de sykepleiere vi har,og sette alle kluter inn for å rekruttere.

– Vi må vise frem at vi har forstått verdien av den innsatsen sykepleierne har levert og betydningen av den kompetansen de har både i denne situasjonen, men også for fremtiden, sier hun.

– Uansvarlig å ikke rette opp nå 

Det viktigste som skal til nå, ifølge Krokaa, er at sykepleiere får anstendige arbeidsforhold, at det blir sørget for å beholde og rekruttere.

– Vi må innse at vi ikke kan leve med den marginale bemanningen vi nå har. Arbeidsbelastningen er altfor stor, og det må være mulig å stå i sykepleieryrket over tid. Mangelen på spesialsykepleiere og sykepleiere, som man har visst om i årevis, må rettes opp. Alt annet vil være uansvarlig etter dette, sier Krokaa.

Hun håper på flere studieplasser på sykepleierutdanningene, og hun er fornøyd med at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på TV2 nyhetene uttalte at det er dialog om å øke kapasiteten på enkelte studier etter at søknadsfristene er gått ut.

Sykepleiermangelen kan øke

I fjor gikk søkerantallet til sykepleierstudiet ned med over 18 prosent etter åtte år med oppgang. Det ble forklart med at det ble innført karakterkrav på 3 i norsk og matematikk for søkerne.

Fremskrivningene som Statistisk sentralbyrå (SSB) lager hvert annet år, fordelt på utdanning, tyder på at Norge vil mangle tusenvis av sykepleiere i årene som kommer. I 2018 var det beregnet en mangel på 22 000 i 2035.

– Beregningene baserer seg blant annet på antallet eldre, som jo vil øke i årene fremover, men også på tilfanget av nye sykepleiere og hvor mange som erfaringsmessig er sysselsatt i Norge, men som kommer fra andre land, forklarer arbeidsmarkedsekspert og samfunnsøkonom Victoria Sparrman i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som tidligere jobbet i SSB.

– Forventningene til hvor mange utenlandske sykepleiere og helsearbeidere som kommer til Norge for å jobbe, vil trolig måtte justeres ned, siden det for tiden er vanskelig å krysse landegrensene, sier Sparrman.

I en rapport fra 2019 er tallet justert opp til at Norge vil mangle 28 000 sykepleierårsverk innen 2035. Nå jobber Statistisk sentralbyrå med nye fremskrivninger, som kommer til høsten.

– Er det rett?

Til det å hente sykepleiere fra andre land, sier Gjertrud Krokaa dette: 

– Vi bør spørre oss om det er rett å hente kritisk sykepleierkompetanse fra andre land i denne situasjonen. Fra land som trenger det enda mer enn oss. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse