fbpx – Sykepleierne i Oslo kommune behandler like mange covid-19-pasienter som alle landets sykehus til sammen Hopp til hovedinnhold

– Sykepleierne i Oslo kommune behandler like mange covid-19-pasienter som alle landets sykehus til sammen

Bildet viser Line Orlund, leder av NSF Oslo

I Oslo kommune behandles nå 30 pasienter som covid-19-smittede. Det er like mange covid-19-syke som behandles ved alle landets sykehus.

Hovedstaden har vært hardt rammet av covid-19. NSFs fylkesleder i Oslo, Line Orlund, mener sykepleierne ute i kommunehelsetjenesten har fått for lite skryt for innsatsen de har gjort sammenliknet med sykepleiere på sykehus.

– Sykepleierne i Oslo kommune har gjort en formidabel jobb, sier Orlund.

Dødsfall i Oslo

– Hvis vi ser på tallene for Oslo, er det helt tydelig at sykepleierne som har jobbet ute i kommunehelsetjenesten har hatt det minst like krevende som på sykehusene, sier Line Orlund og viser til Oslo kommunes statusrapport som kom 26. mai.

Ifølge statusrapporten har, per 25. mai, 17 pasienter dødd ved Oslo universitetssykehus (OUS) med covid-19. Ved Lovisenberg sykehus har totalt fire pasienter dødd. Diakonhjemmet har meldt inn ett dødsfall. Ahus meldte 6. mai om at de totalt har hatt fire dødsfall blant innlagte fra Oslo.

Totalt har da 26 personer dødd av covid-19 på Oslos sykehus.

Samtidig er det meldt inn 37 dødsfall blant beboere på sykehjem og helsehus med covid-19 per 25. mai, ifølge Sykehjemsetaten. Dødsfallene fordeler seg på elleve sykehjem og helsehus. I tillegg skal én person fra Oslo ha dødd i hjemmet sitt.

Det er ikke registrert dødsfall knyttet til covid-19 i Oslo siden 7. mai.

I skrivende stund er det totalt registrert 235 koronadødsfall i Norge. 64 av dem har skjedd i Oslo.

– Å jobbe i fullt smittevernutstyr med covid-19-pasienter er ekstremt krevende, enten man jobber på intensivavdeling eller på sykehjem, sier Orlund. 

Som fylkesleder opplever hun det som problematisk at både mediene og politikere forholdsvis ensidig ser på antallet pasienter på intensivavdelinger og respirator når de skal beskrive koronasituasjonen.

– Ifølge Folkehelseinstituttet ligger det per i dag, 29. mai, 29 pasienter på norske sykehus med covid-19. Ingen snakker om at det i Oslo alene er 30 pasienter som behandles for covid-19. Pasienten skal behandles av sykepleiere i fullt smittevernutstyr på sykehjem, helsehus og i hjemmetjenesten, sier Orlund og legger til:

– Det betyr at sykepleierne i Oslo kommune nå behandler flere covid-19-pasienter enn alle landets sykehus til sammen.

Har stoppet smitten

Da det ble kjent at det var covid-19-smittede ved enkelte sykehjem og beboere begynte å dø, ble det mange oppslag i mediene.

– Det ble blant annet spekulert på om eldre på sykehjem fikk dårligere helsehjelp enn resten av Oslos befolkning.

Oslo NSF gjennomførte derfor en undersøkelse blant sine medlemmer.

– Svarene vi fikk, viste det motsatte. Det har ikke på noe tidspunkt vært noen restriksjoner på at sykehjemsbeboere med covid-19 ikke skulle legges inn på sykehus. Likevel ble dette sjelden gjort, fordi sykepleierne klarte å ta seg godt av dem på sykehjemmet, sier Orlund.

Hun mener smitteutviklingen understøtter funnene i undersøkelsen.

– Bare tenk hvor mange som potensielt kunne blitt syke på de 11 sykehjemmene med covid-19-smittede. Det er snakk om hundrevis. Det at smitten ble stoppet, og at de aller fleste ble friske, viser at sykepleierne og andre ansatte på sykehjem og helsehus gjorde en formidabel innsats, sier Orlund.

Fylkeslederen ønsker at innsatsen til disse sykepleierne blir ordentlig verdsatt.

– Det er mange som har gjort en formidabel innsats under koronakrisen, men jeg skulle gjerne sett at sykepleierne ute i kommunehelsetjenesten ble løftet litt mer frem for den innsatsen de har gjort. Ikke minst i Oslo kommune, som har vært et episenter for smitte, sier hun.

Mindre redde

Undersøkelsen som NSF Oslo gjennomførte, viste i tillegg at Oslos sykepleiere er mindre engstelige enn sine kolleger ellers i landet for å smitte både seg selv og pasienten med covid-19.

  • 41,5 prosent oppgir at de er engstelige for å bli smittet av koronavirus på jobb.
  • 59 prosent er engstelig for å smitte pasienter på jobb.

Det er færre enn hos NSFs landsdekkende tall, som kom 10. mai. Der er 78 prosent redd for det samme (38 prosent noen ganger, 22 prosent ofte og 19 prosent hver dag).

– Jeg tror rett og slett det er fordi øvelse gjør mester. Oslo har hatt såpass mye av denne smitten, og det er gjennomført opplæringer i bruk av smittevernutstyr. Vi vet jo at øvelse gir trygghet, sier Line Orlund til Sykepleien i et tidligere intervju.

Du kan lese mer om NSF Oslos undersøkelse i denne saken: Tapte 22 000 i mars på grunn av søringkarantenen

Utfordrende for hjemmesykepleien

Når det gjelder hjemmesykepleierne i Oslo, har også de hatt det tøft.

– Mange har vært uenige med smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet, sier Orlund.

Ifølge Folkehelseinstituttets anbefaling skal sykepleiere kun bruke munnbind dersom pasienten har påvist covid-19-smitte, eller at det er mistanke om smitte.

– Hjemmesykepleierne har følt seg presset av både pasienter og pårørende når de kommer uten munnbind. Flere har også selv ønsket å bruke munnbind for å beskytte pasientene. Det har ført til at mange føler de har mangel på smittevernutstyr, selv om det ikke er tilfelle ut fra rådene fra Folkehelseinstituttet, sier hun.

I Oslo er det etablert feberklinikker, flere på tvers av bydelene, som jobber med korona.

– I hjemmetjenestene har man derfor skilt mellom syke og friske pasienter på en god måte. Heldigvis har de fleste som har covid-19, klart seg uten hjelp fra helsetjenesten.

En annen utfordring for hjemmesykepleierne har vært å jobbe i fullt smittevernutstyr hjemme hos pasientene med covid-19.

– Boligene er ikke tilrettelagt for dette. Blant annet er det å skifte av og på seg smittevernutstyr en utfordring, sier hun.

– Jeg mener denne krisen har vist hvor viktig sykepleierkompetansen er for kommunen. Det er viktig at kommunen nå fortsetter arbeidet med å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger, men denne epidemien viser også at andelen faglærte må økes, sier Line Orlund.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse