fbpx Demper pasienters og pårørendes savn med videosamtaler Hopp til hovedinnhold

Demper pasienters og pårørendes savn med videosamtaler

Sunita Grizovic ved Strømsø bo- og servicesenter

– Det er tøft for mange som nå ikke kan gi sine nærmeste en klem, men vi gjør det vi kan, forteller spesialsykepleier Sunita Grizovic ved Strømsø bo- og servicesenter.

Det har nå gått en måned siden det ble innført generelt besøksforbud ved helseinstitusjoner her i landet, og ikke minst for beboere på sykehjem og deres pårørende kan forbudet oppleves tungt.

Rundt om i landet har derfor en rekke kommuner kastet seg rundt for å finne løsninger som kan dempe savnet. Mange har investert i nettbrett og PC-er og tatt ulike løsninger for videosamtaler mer aktivt i bruk. Deriblant er Strømsø bo- og servicesenter i Drammen.

Tidsskjema for videosamtaler

– Besøksforbudet går ut over livskvaliteten til pasientene, sier spesialsykepleier Sunita Grizovic.

Hun er svært fornøyd med hvordan ledelse og ansatte der har taklet koronakrisen til nå, og mener også besøksforbudet er helt nødvendig for å unngå smitte.

Samtidig ser hun at det er belastende for mange.

– Vi merker godt at hukommelsen kan bli svekket hos enkelte, når de ikke får besøk av sine egne.

Grizovic forteller at ansatte den første tiden etter innføringen av besøksforbudet brukte egne telefoner for at pasientene skulle få se og snakke med sine kjære. Bilder og videoer ble sendt frem og tilbake. Etter hvert ble kontakten mellom pasienter og pårørende mer organisert.

Vi ser tydelig hvor viktig dette er for dem. Det blir veldig følsomt.
Sunita Grizovic, spesialsykepleier

Institusjonen hadde allerede noen Ipader til slikt bruk, men nå ble nye kjøpt inn, så man kunne ha flere samtaler samtidig ved behov.

Pårørende kan ringe opp når de vil, og enkelte ringer ifølge Girzovic daglig.

I tillegg er det satt opp et eget tidsskjema for når hver enkelt pasients pårørende skal ringes opp, slik at alle får jevnlig mulighet til å se og snakke med sine kjære.

– Vi ser tydelig hvor viktig dette er for dem. Det blir veldig følsomt, forteller Grizovic.

Facetime, Teams, Google Duo, Whereby …

Strømsø er langt fra den eneste institusjonen som har kastet seg rundt for å legge til rette for kontakt mellom pasienter og pårørende i kjølvannet av besøksforbudet.

Institusjonen i Drammen benytter seg av Apple-løsningen Facetime, men rundt om i landet er en rekke ulike apper, programmer og verktøy tatt i bruk. Her er noen eksempler:

  • Bergen kommune delte ut rundt 90 Ipader til byens sykehjem før påske for at flere skulle kunne ha videosamtaler med sine nærmeste og gikk for løsningen Google Duo.
  • 25 sykehjemsavdelinger i Fredrikstad er utstyrt med hver sin PC beregnet på «virtuelle» besøk ved hjelp av Microsofts kommunikasjonsplattform Teams.
  • Osen har tatt i bruk tjenesten Whereby, og anbefaler pårørende å laste ned appen for å kunne foreta digitale besøk på sykehjemmet og i omsorgsboligene.
  • Indre Østfold kommune har delt ut 35 nettbrett på sine sykehjem og benytter løsningen Skype.
  • Harstad kommune har gått for appen Easymeeting.
  • Meråker kommune tilbyr sine sykehjemspasienter samtaler ved hjelp av Facetime eller Whereby. Hitra har valgt samme løsninger.
  • I Beiarn kommune har sykehjemmet fått en Ipad beregnet på samtaler mellom pasienter og pårørende ved hjelp av løsningen 2 meet.

 

– Et gigantisk, digitalt eksperiment

– Koronakrisen byr på et gigantisk, digitalt eksperiment for oss alle, sier teknologiekspert og partner i Otte, Torgeir Waterhouse.

Han mener det er helt naturlig at teknologi for videosamtaler nå brer raskt om seg i helsesektoren.

– Krise fører generelt sett til mye innovasjon. Behovet er stort, viljen er der, og da gjør vi det, rett og slett.

Teknologi for videokonferanser har eksistert i mange år, men har likevel begrenset utbredelse. Waterhouse påpeker at for at slike og andre tekniske løsninger skal tas i bruk, må de være nyttige, presise og enkle å bruke.

– I denne sammenhengen kan vi tillegge at løsningen er smittesikker.

– En videosamtale kan selvsagt ikke erstatte det å være der og gi en klem, men det er ganske mye bedre enn ikke å se hverandre i det hele tatt.

Torgeir Waterhouse

Enkelt, men ikke for enkelt

Sykehjem rundt om i landet har som nevnt valgt ulike løsninger for videosamtaler mellom pårørende og pasienter.

– Skal dette gjøres godt, må det gjøres systematisk, sier Waterhouse.

Han mener sentrale aktører må på banen for å samle erfaringer og vurdere ulike løsninger.

– Helsevesenet foretar ikke et designet eksperiment, men har havnet midt i et løpende forsøk.

Teknologiekspertens råd til sykehjem nå er at man gjør det så enkelt som mulig, men ikke for enkelt.

Er videoløsningen gratis, bør man tenke på hvorfor den er gratis
Torgeir Waterhouse

– I slike situasjoner går mange for den største aktøren, men den er ikke nødvendigvis best. Mitt råd er å velge en løsning som har personvern- og sikkerhetspolicy som man forstår. Det må også være enkelt nok å bruke for dem som skal bruke det.

Waterhose mener man bør vurdere betalte løsninger, selv om det finnes gratisløsninger.

– Er videoløsningen gratis, bør man tenke på hvorfor den er gratis. Vil noen samle inn data om brukerne, er programmet annonsefinansiert, eller må du uansett betale på sikt?

Artikkelen fortsetter under grafen.

 


Spriter og tester

27. mars ble det kjent at Drammen kommune opprettet isolasjonsavdelinger ved to sykehjem i byen, deriblant Strømsø.

Avdelingene skal gjøre det mulig for kommunen å trygt ta imot koronasmittede pasienter med behov for heldøgns pleie og omsorg, fra sykehus, legevakt eller pasientens eget hjem.

Vi har gode rutiner, nok bemanning og nok smittevernsutstyr
Sunita Grizovic

Til nå har tre koronapasienter dødd ved den nye avdelingen, men ingen skal så langt ha blitt smittet på Strømsø.

– Vi har gode rutiner, nok bemanning og nok smittevernsutstyr, understreker Grizovic.

Hun forteller hvordan alle overflater sprites ned morgen, ettermiddag og natt. Alle pasienter som fremviser symptomer assosiert med korona, som feber eller vond hals, blir isolert og testet. Det skal ikke forekomme noen fysisk kontakt mellom isolasjonsavdelingen og resten av institusjonen.

Den erfarne sykepleieren, som har jobbet på samme institusjon i rundt 25 år, forteller at enkelte pasienter og pårørende måtte beroliges da isolasjonsavdelingen ble opprettet.

– Noen pasienter har vært bekymret, sier Grizovic.

– Da setter vi oss ned og forklarer blant annet hvordan isolasjonsavdelingen fungerer, at den er helt atskilt fra resten av sykehjemmet og hvor trygt det er her for dem.

På tilbudssiden

Tross generelt besøksforbud, foregår ikke all kontakt mellom pasienter og pårørende på Strømsø digitalt og virtuelt.

Grizovic forteller at en døende pasient fikk besøk av sine nærmeste mot slutten, i henhold til gjeldende retningslinjer.

– Da måtte vi ansatte hente de pårørende, kle på dem smittevernsutstyr og ta det av igjen på sikker måte.

Institusjonen i Drammen har også hatt et opplegg der de tar pasienter ned i første etasje og åpner et vindu, slik at pårørende står på utsiden og kan prate med dem på avstand.

– Vi står alltid på tilbudssiden og finner løsninger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger