fbpx – Kynisk bruk av koronaturnus Hopp til hovedinnhold

– Kynisk bruk av koronaturnus

bildet viser Ståle Evald Ræstad

Kristiansund kommune har ikke en eneste kjent koronapasient. Likevel er det innført koronaturnus med 8-timersvakter annenhver uke, pluss beredskapsvakter. – Kynisk, sier NSFs fylkesleder i Møre og Romsdal.

I hjemmetjenesten i Kristiansund kommune har sykepleierne tidligere varslet om dårlig bemanning som går ut over faglig forsvarlighet. Det har lokalavisa Tidens Krav skrevet om nylig [for abonnenter].

Jobbing annenhver helg pluss bakvakter i jobbuka

Sykepleierne ble ikke møtt på sine ønsker om flere sykepleiere. I stedet innførte kommunen den 27. april en såkalt koronaturnus, der de ansatte jobber fem 8-timersvakter og to 7-timersvakter, sju dager på rad, og har så fri de neste sju dagene.

Innbakt i turnusen ligger også beredskapsvakter (bakvakter) de resterende åtte timene av dagen den uka de jobber. Da kan de ikke dra noe sted, siden de må være tilgjengelige på kort varsel.

Beredskapsvaktene kan brukes når det skjer en større smittehendelse som gjør at mange ansatte må sendes hjem i karantene på kort varsel.

Eget smitteteam

I tillegg har de et smitteteam som er delt i fire, med en sykepleier og en hjelpepleier/helsefagarbeider i hvert vaktlag som bare skal jobbe med smittede eller mistenkt smittede pasienter.

– De har ingen pasienter å jobbe med nå, så de står i beredskap, sier Ståle Evald Ræstad, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Møre og Romsdal.

Enhetslederen i kommunen, Gro Irene Sundet nyanserer litt:

– Oppgavene er å ivareta pasienter i hjemmet i påvente av prøvesvar på covid-19. Er prøvesvaret negativt, går pasienten tilbake til den ordinære hjemmetjenesten. Er prøvesvaret positivt, ivaretar teamet pasienten inntil pasienten er innlagt på sykehus/helsehus, eller at pasienten er friskmeldt.

– Teamet er også ute hos hjemmeboende som ikke kommer seg til prøvetaking og tar covid-19-tester i hjemmet. Vi har fremdeles uavklarte pasienter ukentlig. Tiltaket trygger den ordinære hjemmetjenesten, sier Sundet.

– Ekstremt for helsen

– At man jobber sju vakter på rad pluss annenhver helg, samt har bakvakter på motsatte vakter, er ekstremt for helsen, sier Ræstad.

Han fortsetter:

– Den negative effekten kommer etter hvert og kan føre til sykefravær og jobbflukt. Noen vil nok la seg lokke av lange friperioder, men konsekvensen for helsa kommer snikende.

Han tror en slik turnus vil være spesielt belastende for småbarnsfamilier, siden man må være så tilgjengelig den uka man er på.

Mindre smittespredning

«Bakgrunnen for turnusendringen er å forebygge smittespredning slik at faglærte til enhver tid kan yte nødvendig helsehjelp til pasientene», skriver Tidens Krav [for abonnenter].

Ved å dele inn de ansatte i team som tilhører hver sin uke, blir antall skift redusert, og færre enkeltpersoner kommer i kontakt med pasientene. Det gir enklere smittesporing dersom pasienter eller ansatte får påvist koronavirus. I tillegg minsker risikoen for at det blir mangel på nødvendig helsekompetanse når ansatte må settes i karantene.

– Helsetjenestene planlegger for et scenario med opptil 40 prosent fravær, og for hjemmetjenesten sin del utgjør dette cirka 30 årsverk dersom hele tjenesten rammes samtidig, sier Lyngvær til lokalavisa.

– Kynisk bruk

Ståle Evald Ræstad ser at kommunen argumenterer for turnusen med at den skal forebygge smittespredning.

– Dette er en kynisk bruk av koronaturnus. Kommunen ser ut til å bruke turnusen som unnskyldning for å dekke en akutt sykepleiermangel, sier han.

Kommunen sto over muligheten til å imøtegå denne påstanden.

– Hvorfor tror du ikke på at kommunen gjør dette av forebyggende smittehensyn?

– Oslo, som har mange koronapasienter, har ikke tatt i bruk koronaturnus. Mens Kristiansund kommune, som har hatt én eller kanskje to pasienter, men ingen nå, har iverksatt denne ekstremt belastende turnusen, sier Ræstad.

Har ukentlig mistanker om smitte

Sykepleien spurte Kristiansund kommune om hvorfor de har beholdt koronaturnusen når de ikke lenger har koronapasienter i hjemmetjenesten.

Enhetsleder Gro Irene Sundet svarer på e-post:

– Vi har ukentlig hendelser der det er mistanke om smitte. I påvente av prøvesvar settes ansatte som har vært nærkontakter i karantene, inntil prøvesvar foreligger. Sist hendelse var denne uken, der seks ansatte ved en avdeling måtte gå i karantene inntil prøvesvar forelå.

– Formålet med turnusen er at ansatte er delt i to team – der samlet helsekompetanse er delt i to, slik at nødvendige helsetjenester til våre pasienter kan opprettholdes når en stor andel av faglærte må i karantene. Turnusen er midlertidig og evalueres jevnt for å vurdere hvor lenge den skal fortsette.

– Noen liker den, andre gjør det ikke

NSF har ikke fått mulighet til å godkjenne eller avvise koronaturnusen. Begrunnelsen fra kommunen er at det ikke er nødvendig, når den er innført for å ivareta tjenesten i en helt spesiell situasjon.

– Stemmer det at NSF ikke trenger å godkjenne slike turnuser?

– Verken tillitsvalgte eller hovedtillitsvalgte vil godkjenne en slik belastning, men her er det unntakene gjennom KS-avtalen som benyttes, ved å kalle det koronaforebyggende. Jeg er ikke kjent med at andre kommuner i vårt fylke har tatt dette i bruk, sier fylkesleder Ræstad.

Arbeidsmiljøloven sier at maks ukebelastning er 54 timer. Men KS-avtalen som gjelder under koronapandemien, sier at maks ukebelastning kan økes til 69 timer etter drøftinger med tillitsvalgte. Her er ikke det gjort.

– Kommunen omgår denne bestemmelsen ved å starte jobbeuken på en torsdag, mens KS-avtalen forholder seg til ukeskillet på en søndag. Dermed blir ukebelastningen mindre på papiret, selv om den i realiteten blir 54 timer pluss bakvakter, sier Ræstad og forklarer:

– Sju dager på rad med fem 8-timersvakter og to 7-timersvakter gir 54 timer aktivt arbeid, pluss 47,5 timer bakvakter. Man får hver tredje time bakvakt betalt, det blir 15,8 timer betalt. Det blir 69,8 timer arbeidstid på en uke.

– Hva sier NSF-medlemmene som må gå denne turnusen?

– Noen liker den, andre gjør det ikke. Enkelte sier de vil finne seg en ny arbeidsgiver, sier Ræstad.

Flere problem med turnusen:

Turnusen har flere problemer ved seg:

  • Det er ikke adgang til å avtale bort den lovpålagte ukefridagen, ifølge NSF
  • De ansatte må jobbe annenhver helg.
  • De ansatte må ha bakvakt på motsatt vakt enn den de jobber, i den uka de jobber.
  • Etter den nye avtalen mellom KS og forhandlingssammenslutningene av fagforbund kan maks ukentlig arbeidstid økes til 69 timer etter drøftinger med tillitsvalgte. Med bakvaktene blir det 69, 8 timer, men fordi kommunen starter jobbeuken på en torsdag, blir antallet fordelt på to uker, og kommunen omgår dermed denne bestemmelsen. Kristiansund kommune har derfor heller ikke drøftet den nye turnusen med tillitsvalgte.

– Ikke spekulativ turnus

– Dere velger å la helsepersonellet begynne ukejobbingen på en torsdag, og ukebelastningen, som regnes fra søndag til søndag, ser dermed mindre ut på papiret enn den i realiteten er. Det virker litt spekulativt?

– Turnusordningen er kjent, men ikke spekulativ, svarer enhetsleder Sundet og henviser til at forslaget til en slik turnus er hentet fra andre kommuner, gjennom blant annet artikler delt i Sykepleien.

– Turnusen evalueres annenhver uke, og situasjonen etter mer åpning av samfunnet vil danne grunnlag for hvor lenge den skal vare. Balansegangen går mellom å bevare nok helsepersonell på jobb i en større karantene- eller smittesituasjon, drive smitteforebygging og smittesporing samt ivareta våre pasienter og våre ansatte. Balansegangen er utfordrende for alle parter, sier enhetslederen.

Prøveperiode til sommeren

Turnusen skal foreløpig være i en prøveperiode frem til sommeren. Da mener Ræstad at de tillitsvalgte må bli lyttet til.

– De kjenner konsekvensen av langtidsbelastningen en slik turnus gir.

Kommunikasjonssjef Tore Lyngvær i Kristiansund kommune sier til Tidens Krav at turnusen vil bli justert framover.

– Vi er avhengige av ordninger som er best mulig for ivaretakelse av våre pasienter, og våre ansatte. Plasstillitsvalgte har vært gode samarbeidspartnere i prosessen, og selv om pandemien slett ikke er en ønsket situasjon, så opplever vi at ansatte for det meste har vært positive, sier Lyngvær til lokalavisa.

Ti nye sykepleierstillinger

– Hvordan er koronasmittesituasjonen for Kristiansund kommune og hjemmetjenesten nå?

– De har hatt noen få smittede, og før turnusen var iverksatt, hadde de ansatte i karantene. Jeg er ikke kjent med at dette er tilfelle nå. Så turnusen skulle ha vært avsluttet for lenge siden, etter min mening. Om det kommer en oppblomstring av korona til høsten, så håper jeg at de har uthvilte fagfolk som kan ta i et tak, sier Ræstad.

Han legger til at han ser kommunen nettopp har lyst ut ti sykepleierstillinger i hjemmetjenesten.

– Det tyder jo på at varslerne hadde rett. Det er en stor sykepleiermangel i kommunen, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse