fbpx Vil gjerne, men får ikke bidra i koronakrisen Hopp til hovedinnhold

Vil gjerne, men får ikke bidra i koronakrisen

Sykepleierstudentene vil gjerne gjøre «koronatjeneste», som helseminister Bent Høie har bedt om. Men de må være i praksis i stedet. Fra onsdag 18. mars kommer nye regler for studentene på Høgskulen på Vestlandet.

Andrea Nordbø, Rikke Brundtland og Ann-Mari Nødland går andre året på sykepleierstudiet ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Stord.

Når Sykepleien snakker med dem på telefon på mandag, er de akkurat ferdig med sin siste karantenedag. En medstudent som bor på samme studenthjem har nylig fått koronaprøvesvaret tilbake. Det var heldigvis negativt.

­De tre studentene begynte i praksis for to uker siden. Nordbø på sykehus, Brundtland og Nødland på sykehjem. Men på torsdag i forrige uke ble de og 18 medstudenter satt i karantene. De fleste andre studentene i første og tredje klasse har reist hjem på grunn av koronasituasjonen.

Amputert læringsutbytte

Alle de tre studentene synes læringsutbyttet i praksis er veldig amputert på grunn av koronapandemien, og sier de vet at mange studenter deler synet deres.

– På sykehuset er det kaos. Vi får ikke den opplæringen vi hadde trengt. Jeg bor egentlig i Stavanger og har jobbet i flere år ved Stavanger universitetssykehus siden jeg var helsefagarbeider før. Der vet jeg at jeg hadde kunnet bidra i tråd med ønsket til helseministeren, sier Nordbø.

– På sykehjemmet er det mange som er borte på grunn av karantenereglene, sier Brundtland.

– Vi blir gratis arbeidskraft i praksis. Mange blir gående mye for seg selv. Noen har fortalt at de gjør mange forskjellige sykepleieroppgaver uten rettledning. Det er både faglig uforsvarlig, føles utrygt og gir null læringsutbytte, sier Nødland.

– Vi kunne heller vært på jobb og fått lønn og hjulpet til der vi trengs mest. Vi tar jo denne utdanningen for å kunne hjelpe, sier Nordbø.

Har meldt seg til tjeneste

Studentene har derfor gjort som helseminister Bent Høie og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har bedt om: De har meldt seg til tjeneste for å kunne brukes som beredskapspersonell under koronakrisen.

– Har dere meldt dere til utdanningsinstitusjonen, slik rådet er?

– Nei, vi har meldt oss på nettsidene til sykehusene og kommunene, sier Nordbø.

Men praksisreglene ved skolen har foreløpig satt en stopper for planene.

«For å unngå unødig opphald og forseinkingar i studieprogresjon, er det vedtatt å oppretthalde praksisstudiar. Det er også etter ynskje frå praksistilbydarane i sjukehus og kommunar. Dersom endring her, vil det kome ny melding. Konklusjonen er at ingen kan avslutte praksis», skrev skolen i en e-post til Nordbø da hun spurte om å få avslutte praksis på søndag.

Irriterte studenter

– Jeg kjenner jeg blir litt irritert over skolens holdning her. Jeg skjønner at de ikke vil forsinke utdanningen vår, men jeg skulle ønske de kunne vært mer villige til å se på alternative løsninger så vi kan følge rådene til helseministeren. Han hadde jo ikke gått ut med en slik etterlysning hvis det ikke var alvor, sier Andrea Nordbø.

Også Rikke Brundtland sier hun kjenner på irritasjon.

– Det er frustrerende å være ønsket og bli bedt om å bidra, men så får vi ikke, sier hun.

Ny karantene

Dagen etter, på tirsdag, fortsetter Sykepleien intervjuet. Da har studentene akkurat blitt satt i en ny karantene fordi en ny student på studenthjemmet er testet og venter prøvesvaret om 48 timer.

– Vi føler vi stanger hodet i veggen her og får ikke bidratt med noe, sier Nordbø.

– Men er ikke det å jobbe i praksis også en måte å bidra på?

– Jo, men ikke på samme måte. Hadde vi vært i praksis lenger før koronasituasjonen kom, hadde vi rukket å bli kjent. Men med gjentakende karantenesituasjoner har vi ikke rukket det, sier Nordbø.

– På en måte kan det være det. Men dersom det er god bemanning en dag jeg går på jobb, så er jeg ekstra, og får derfor ikke bidratt så mye som jeg kunne tenkt meg, sier Nødland.

Avslutter praksisstudiene likevel

Instituttleder Georg Førland forklarer standpunktet nærmere til Sykepleien:

– Vi har forholdt oss til de henstillingene vi har fått fra Kunnskapsdepartementet og helseforetakene i spørsmålet om praksis og gjør hele tiden fortløpende vurderinger. Beskjeden har vært å opprettholde utdanningen så langt det er mulig, sier han.

– Det jobbes jo med å få godkjent beredskapstjeneste som praksis?

– Det er en beslutning som må tas nasjonalt. Vår oppgave nå er å tilstrebe at studentene under de gjeldende forhold kan oppnå de læringsutbyttene som gjelder for utdanningen.

– Studentene klager over amputert praksis med dårlig oppfølging og en situasjon der den ene karantenen avløser den andre?

– Jeg forstår godt at studentene opplever denne tiden krevende. Situasjonen har ført til mange utfordringer, både for studentene, høgskolen og praksisplassene. Så i møte i dag har vi besluttet å avslutte praksisstudiene. Det vil gjelde fra onsdag 18. mars.

– Må settes i system

Høgskulen på Vestlandet utdanner cirka 500 sykepleiere i året.

– Hvis dette stopper opp vil samfunnet stå overfor et kjempeproblem, med tanke på sykepleiermangelen. Derfor må det med frivilligheten i å melde seg som student settes i system. Det kan ikke bare være å slutte på høgskolen for så å melde seg til beredskapsarbeid.

– Vi må jobbe på flere fronter, der førsteprioritet må være å redde liv. Så må vi som høgskole gjøre det vi makter for å holde utdanningskapasiteten oppe og hjulene i gang, sier instituttlederen.

Overraskede og glade studenter

Tirsdag ettermiddag fikk studentene vite at skolen har avsluttet praksisstudiene.

– Vi ble veldig overrasket, men vi synes det er veldig bra at skolen tar det på alvor, og at vi nå får muligheten til å hjelpe der det trengs. Men samtidig er vi litt bekymret rundt studieløpet. Må vi ta praksis igjen, eller vil vi få beredskapsarbeidet godkjent som praksis, eller vil det komme andre løsninger for å slippe å gå et lengre studie, skriver de tre studentene i en kommentar til Sykepleien.

Når de er ute av karantenen, vil Nordbø og Nødland dra til Stavanger og jobbe på sykehuset der. Brundtland vil ta kontakt med steder i Bergen kommune og høre om de trenger hjelp.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse