fbpx 59 helsepersonell har vært innlagt på sykehus med covid-19 Hopp til hovedinnhold

59 norske helsearbeidere har vært innlagt på sykehus med covid-19

Sykepleier med verneutstyr.

Den internasjonale sykepleierorganisasjonen, ICN, anslår at 90 000 helsearbeidere er smittet med korona på verdensbasis, og at 260 sykepleiere er døde. I Norge har vi ikke full oversikt.

Overlege ved Folkehelseinstituttets (FHI) avdeling for resistens og infeksjonsforebygging, Ernst Kristian Rødland, har den siste uken prøvd å finne ut hvor mange helsepersonell som er smittet av covid-19 så langt.

– Det er ikke så mye vi vet om dette, innrømmer Rødland.

Du kan lese mer om statistikken på FHIs nettsider.

Det vi vet

Men noe kan han si.

– Det vi vet, er at det per 5. mai er 182 285 personer testet. Av disse har 7847 fått påvist smitte og 1010 personer har vært innlagt på sykehus, sier han.

De pasientene som legges inn på sykehus med covid-19 og som registreres i pandemiregisteret, blir spurt om de jobber som helsepersonell.

– Av de 1010 pasientene som var innlagt med covid-19, var dette feltet fylt ut for 975 pasienter. Av disse igjen, er det oppgitt at 59 jobber som helsepersonell. Det er cirka seks prosent av alle pasienter som er innlagt med covid-19, sier Rødland.

Folkehelseinstituttet har ikke opplysninger om de er leger, sykepleiere, helsefagarbeidere eller har en annen helseutdanning.

– Vi vet heller ikke om de jobber i sykehus eller i en annen helseinstitusjon, sier han.

Ingen dødsfall

Så langt er 209 dødsfall relatert til covid-19 varslet FHI. 60 prosent av dødsfallene har skjedd utenfor sykehus. Det vil si sykehjem, omsorgsboliger eller andre typer helseinstitusjoner.

– Per i dag er det ingen registrerte dødsfall blant helsepersonell, sier han.

Det har vært meldt om ett dødsfall hvor personen var utdannet lege i mediene.

– Men vedkommende var over 80 år og skal ikke ha blitt smittet på jobb, sier Rødland.

Helsepersonell ikke overrepresentert

Ifølge SSB er det totalt ansatt 431 105 personer i helsevesenet i 2019 som har en helsefaglig utdanning. I Norge bor det 5 367 580 personer i utgangen av 2019.

– De med helsefaglig utdanning utgjør litt over åtte prosent. Hvis vi ser tilbake på tallet om smittede innlagt på sykehus, utgjorde helsepersonell seks prosent. Det betyr at det er liten grunn på det nåværende tidspunkt å konkludere med at helsepersonell har en høyere smitterisiko enn resten av befolkningen, sier Rødland.

Han legger imidlertid til at dette fort kan endre seg, og at tallene er små.

– Kommer dere til å endre måten å registrere testede og smittede på, slik at dere kan få ut mer fakta om hvilke grupper helsepersonell som har størst risiko, og med hvilke typer pasienter og institusjoner de jobber ved?

– Jeg vet det pågår diskusjoner rundt dette, men kjenner ikke til hvorvidt det er foreslått å gjøre dette på en annen måte, sier han.

90 000 sykepleiere kan være smittet

International Council of Nurses (ICN) melder at minst 90 000 helsearbeidere er smittet med covid-19, ifølge en artikkel publisert av nyhetsbyrået Reuters.

Tallet er et estimat ut fra opplysninger som er hentet inn fra 30 land. Sykepleierorganisasjonen hevder dette er et forsiktig estimat, og at de frykter at tallet kan være langt høyere. Årsaken er land som ikke har data om smitte blant helsepersonell. Norge er ett av dem.

– Hva tenker du om anslagene?

– Globalt kan anslagene være riktige, men jeg kjenner ikke til bakgrunnen for disse. Grunnen til at det kan være utfordrende å innhente mer presise opplysninger om de som smittes med covid-19, er flere. Dels av hensyn til personvernet, dels måten positive tester registreres (direkte meldinger fra laboratorier til MSIS) samt reguleringer i hvordan opplysninger i MSIS brukes, sier Ernst Kristian Rødland. 

I samme artikkel hevder ICN at minst 260 sykepleiere har dødd av viruset så langt. Det kaller lederen av ICN, Howard Catton, en skandale:

– Skandalen er at myndigheter ikke systematisk innhenter opplysninger om smitte blant helsepersonell. Det virker som om de snur ryggen til problemet, noe vi mener er helt uakseptabelt og kan koste flere liv, sier Catton ifølge Reuters.

WHO opplyser at det per i dag er 194 land som ikke melder inn data om smitte blant helsearbeidere.

– Har WHO bedt Folkehelseinstituttet om slike tall?

– Jeg vet ikke om WHO spesifikt har bedt Norge om slike tall, men vil tro det er snakk om en generell oppfordring til alle land, sier Røland.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse