fbpx FHI: – Økt bruk av munnbind kan også ha en negativ effekt Hopp til hovedinnhold

FHI: – Økt bruk av munnbind kan også ha en negativ effekt

Sykepleier med munnbind

– Selv godt trent helsepersonell gjør feil når de bruker munnbind. Det er ingen «easy fix», sier seksjonsleder i Folkehelseinstituttet (FHI). Nå søker FHI om hurtigforskning av effekten av å bruke munnbind i sykehjem.

Når skal helsepersonell bruke munnbind? Dette debatteres heftig av sykepleiere, andre pleiere og pårørende, særlig i kommunehelsetjenesten.

Flere mener at i hjemmesykepleien og på sykehjem bør pleierne bruke munnbind hos alle pasienter, for å forebygge smitte.

Også lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har uttrykt ønske om mer bruk av munnbind for å forebygge, blant annet i Aftenposten.

Men Folkehelseinstituttet (FHI) står på sitt: Munnbind skal bare brukes ved påvist og mistanke om covid-1. Eller?

FHI: – Vurderer våre råd fortløpende

– Står de gamle rådene deres ved lag?

– Vi får hele tiden inn mer kunnskap. Vi vurderer rådene våre fortløpende. Det gjelder også bruk av munnbind, sier Hanne-Merete Eriksen-Volle.

Hun er leder for seksjon for resistens og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet (FHI).

Hanne-Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder FHI

Eriksen-Volle er selv sykepleier med erfaring fra hjemmetjenesten, psykiatrien og sykehjem.

Hun påpeker at både Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og stadig flere land har valgt å råde folk til å vurdere å bruke munnbind ute.

– Men vi ser ikke at det er ny kunnskap på bordet, sier Eriksen-Volle.

FHI bestemte 16. april ikke å endre rådene om bruk av munnbind, til tross for rådet fra ECDC. «Ikke aktuelt nå», var meldingen.

NSF-lederen: – Oppfatter at vi er enige om å bruke faglig skjønn

NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen oppfatter ikke at hun går mot FHIs nasjonale råd:

– Vi oppfatter i muntlige diskusjoner med FHI en enighet om at helsepersonell skal bruke faglig skjønn når de vurderer bruk av munnbind ved tjenester til pasienter med stor risiko for alvorlig sykdom ved smitte av koronavirus, skriver hun i en e-post til Sykepleien.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Munnbind er en knapphetsgode, men der det er kjent at andre i nærmiljøet er smittet, bør helsepersonell bruke munnbind for å beskytte pasientene.

– Vi observerer at vi fortsatt ikke kan finne dette på FHIs nettsider, selv om de ut fra vår forståelse har opplyst at retningslinjene skulle endres, skriver Larsen.

Vil ha forskning om effekten av munnbind i sykehjem

– Vi ønsker nå å gjennomføre en studie for å se på effekten av å bruke munnbind i sykehjem, og hvor det eventuelt ellers egner seg å bruke munnbind, forteller Hanne-Merete Eriksen-Volle.

– Hva er begrunnelsen for at de ikke skal bruke munnbind hos alle pasienter?

– Økt bruk av munnbind kan også ha en negativ effekt. Det er derfor vi ønsker å gjøre denne studien, sier Hanne-Merete Eriksen-Volle.

– Det er rapportert om feilbruk

Hun utdyper:

– Det er rapportert om feilbruk, som vil øke risikoen for smitte. Mer bruk av munnbind kan også føre til at andre smitteverntiltak reduseres.

Søknaden er snart klar til å sendes Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, som for tiden hurtigbehandler søknader om covid-19.

– Vi har altfor lite kunnskap i dag. Det er behov for å vite mer, spesielt siden det er en global mangel på beskyttelsesutstyr. Vi må sikre at vi bruker den begrensede kvoten på en god måte, der det har kjent og størst effekt, påpeker seksjonslederen i Folkehelseinstituttet.

– Lav koronasmitte i Norge

Eriksen-Volle innrømmer at munnbindbruk er et vanskelig område å gi råd om.

– Spesielt fordi noen synes å smitte før de får symptomer.

– Og noen får ikke symptomer?

– Ja, men vi vet ikke hvor mange dette er. Men forekomsten av koronasmitte i Norge er veldig lav, så dermed er risikoen for å møte på en som er smittsom når de ikke har symptomer, veldig liten. På den annen side, når vi får smitten inn i sykehjemmene, er det vanskelig å begrense den.

Derfor er det viktig med mer data, påpeker hun.

– Koronaviruset vil antakelig være her en stund. Vi vet ikke om tilgangen på smittevernutstyr blir så veldig mye bedre fremover, heller. Det er derfor viktig at vi sikrer at det er nok munnbind til behandling der det er kjent eller mistenkt smitte med sars-cov-2.

Les om hjemmesykepleie der koronasmitten er tettest:– Vi bruker munnbind i bygg der folk henger med hverandre

– Kommer det smitte på sykehjem, kan mange bli smittet

– Hvor lang tid vil det ta før forskningsresultatene klare?

– Allerede i løpet av en måneds tid etter at studien starter, vil vi kunne få noen svar, sier Eriksen-Volle.

– Vil økt bruk av munnbind eventuelt være mer aktuelt på sykehjem enn i hjemmesykepleien?

– Vi begynner med å forske i sykehjemmene. Der vet vi at mange pasienter er samlet, så får de smitten først inn, er det mange i risikogruppen som kan bli smittet. Finner vi ut at det er effektivt å bruke mer munnbind på sykehjem, kan vi anta at det er effektivt flere steder.

– Altså i hjemmesykepleien?

– Ja, for eksempel. Men dette vet vi ikke før en eventuell forskning er gjennomført. Vi vet at noen har innført økt bruk av munnbind, og vi vil følge med på deres erfaringer slik at vi uansett kan få mer kunnskap, dersom søknaden ikke blir godkjent.

– Følg de basale smittevernrutinene

– Mange er redde. Men vi tenker i utgangspunktet at forekomsten av korona er lav. Det gjelder å følge grunnleggende smitteverntiltak.

– Som er?

– Hold deg hjemme når du er syk. Hold avstand når mulig. I tillegg må helsepersonell følge de basale smittevernrutinene.

– Merker dere debatten som særlig foregår i kommunehelsetjenesten?

– Ja, veldig, sier seksjonslederen.

– Brukes munnbind rett, har det særlig effekt ved at man ikke smitter andre. Skal du beskytte deg selv, bør du også ha visir og andre ting.

Helsepersonell på tv har munnbind hengende på haken

– Bruk av munnbind er ikke et enkelt tiltak, selv om mange tenker at det er en «easy fix». Selv godt trent helsepersonell gjør feil.

Eriksen-Volle observerer for eksempel ofte helsepersonell på tv som har munnbind hengende på haken.

– Kanskje de bytter til nytt munnbind etter filmingen?

– De skal uansett ta det av – og på – på en måte som hindrer smitte, inkludert håndhygiene. De forurenser hendene når de tar munnbind ned på haken. Det er feilbruk av munnbind, sier seksjonslederen i FHI.

Det er derfor viktig med opplæring, trening og bevissthet, påpeker hun.

– Det er ikke sånn at du tar på deg et munnbind, så er du trygg resten av dagen.

Eriksen-Volleviser til FHIs hjemmeside som har informasjon om riktig bruk av beskyttelsesutstyr.

Les også:Korona: Unngå å bli syk, bruk smittevernutstyr riktig

– Kvitt deg med den ubegrunnede redselen

– Hva vil du si til sykepleiere som er bekymret for smittespredning og derfor vil bruke munnbind for å forebygge?

– Jobb mot den litt ubegrunnede redselen og kvitt deg med den. Ta vare på den gode redselen. Å være litt bekymret er et godt virkemiddel. Ikke gi etter for det som er ubegrunnet, sier Eriksen-Volle.

Her er flere råd til sykepleiere:

  • Vær bevisst på godt smittevern.
  • Følg rådene FHI har til enhver tid, og som oppdateres jevnlig.
  • Jobb kunnskapsbasert. Ta med fagligheten om hvordan viruset smitter.

Eriksen-Volle syns ikke det er rart at mange er redde:

– Vi hører nesten bare om død. Ikke like mye om alle som blir friske av covid-19, og de med milde symptomer. Vi ser at samfunn stenges. Man får tanker om at korona er et slags ebolavirus.

– Men bakgrunnen for de inngripende tiltakene er at vi vil unngå mange smittede for å beskytte risikogruppene og sikre at vi har kapasitet i helsetjenesten.

Hun minner om:

– De aller fleste av dem som blir syke med covid-19, også de i risikogrupper, vil kun få milde symptomer som går over av seg selv.

– Masse å lære 5. mai

Håndhygienedagen nærmer seg, det er 5. mai.

– Da kjører FHI masse undervisning for å bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak blant helsepersonell.

Undervisning vil skje på nett.

– Den skal være målrettet, lover Eriksen-Volle.

– Mot hjemmesykepleiere, sykehjem, leger og legekontor.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse