fbpx Fikk ikke gjennomslag for ny fordelingsnøkkel av smittevernsutstyr Hopp til hovedinnhold

Fikk ikke gjennomslag for ny fordelingsnøkkel av smittevernsutstyr

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF

NSF, KS og Fagforbundet fikk ikke gehør for kravet om at kommunene må få en større andel av smittevernsutstyret.

I dag får sykehusene 70 prosent av tilgjengelig smittevernsutstyr, mens kommunene må klare seg med 20 prosent.Det bekymrer både Sykepleierforbundet, KS og Fagforbundet. De resterende 10 prosentene blir beholdt som en sentral buffer.

Sammen sendte de tre organisasjonen derfor et brev til helseminister Bent Høie hvor de ber om en ny fordelingsnøkkel.

I brevet skriver de:

– Selv om situasjonen er variert rundt om i landet, er vi kjent med at det mangler enkelt smittevernsutstyr for å forhindre smitte til de mest sårbare pasientene der det er smitte i nærmiljøet. KS erfarer at de sentrale fordelingsordninger og bestillingsordninger for kommunene, via Fylkesmannen, fungerer for dårlig.

Ansvar og tilgang

De tre organisasjonen påpeker at det ikke er samsvar mellom det ansvaret kommunesektoren har fått under pandemien, og den tilgangen kommunene gis på smittevernutstyr.

– Fordelingsnøkkelen der 70 prosent av utstyret skal gå til sykehusene og 20 prosent til kommunene speiler verken ansvaret som tas i kommunene, eller de mest sårbare pasientenes behov for beskyttelse, står det i brevet.

Det er årsaken til at de ber Helse- og omsorgsdepartementet om å iverksette strakstiltak for å øke tilgangen på nødvendig smittevernsutstyr i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Vi anerkjenner at det er knapphet på beskyttelsesutstyr både nasjonalt og internasjonalt, og at det er en vanskelig situasjon som endrer seg fra dag til dag. Det er derfor av største viktighet at det utstyret som er tilgjengelig, benyttes riktig. I denne situasjonen bør det også innebære at fordelingen endres, skriver de.

Problematisk fordeling

Forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, sier til Sykepleien at de har fått svar på brevet, men de fikk ikke gjennomslag. Det liker hun dårlig.

– Problemet med fordelingsordningen, slik den er utformet, er at den baserer seg på faktisk forbruk og ikke behov. Dette bidrar til en videreføring av et underskudd på utstyr i kommunene. Konsekvensen er at rasjoneringen fortsetter, dette er ikke heldig, sier Larsen.

Forbundslederen sier de får særlig mange henvendelser fra hjemmetjenesten om at behovet er større enn tilgangen på utstyr.

– I tillegg vil økt planlagt aktivitet på sykehusene og mer testing bidra til å forsterke behovet for smittevernsutstyr. Det er viktig for våre medlemmer, både ute i kommunene og på sykehusene, og ikke minst alle pasienter og brukere som sykepleierne er i kontakt med, at den nasjonale ordningen er robust nok til å møte behovet, sier hun.

Larsen mener at å flytte ansvaret til kommunene som har lokale løsninger, øker sjansen for ulikheter i tilgang på smittevernutstyr.

– Både mellom mellom regioner, fra kommune til kommune, og mellom ulike institusjoner, sier hun.

Prøver å levere mer til kommunen

Ifølge Budstikka jobber Helsedirektoratet for å øke leveransene av smitteutstyr til kommunene. Men om det er nok, er usikkert.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til Budstikka at den nasjonale innkjøpsordningen kjøper det som er tilgjengelig.

– Vi vurderer hele tiden fordelingen og lagerbeholdningen hos kommunene og helseforetak. Kommunene får tildelt utstyr på grunnlag av folketall og antall som er smittet. Vi vurderer regelmessig om fordelingen må justeres, opplyser Lie til avisen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse