fbpx En meters avstand virker, sier Lancet-studie Hopp til hovedinnhold

En meters avstand virker, sier Lancet-studie

bildet viser et par på benk med avstand og munnbind

En meters avstand, og helst to, gir en stor reduksjon i smitte av koronaviruset. Det har en metaanalyse publisert i Lancet nylig vist. Masker og øyebeskyttelse virker også, men her er evidensen mindre sikker.

Nå er det bevist med det forsiktige forskere kaller «moderat sikkerhet»: Fysisk avstand på minst en meter er assosiert med en stor reduksjon i covid-19-infeksjon, og enda mer effektivt kan to meter være.

Det har en systematisk gjennomgang av flere studier nylig funnet. Metaanalysen er finansiert av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Resultatene ble publisert i Lancet 1. juni og ble omtalt i British Medical Journal (BMJ) 3. juni.

172 studier

Det er forskere fra Canada og Libanon som har sett nærmere på 172 studier som involverte koronavirusene SARS CoV-2 og de koronavirusene som tidligere har gitt SARS og MERS. Ingen av dem var randomiserte kontrollstudier.

Studiene kom fra 16 land og seks kontinenter, deriblant var det 44 sammenliknende studier mellom helseinstitusjoner og ikke-helseinstitusjoner som hadde med 25 697 pasienter hvorav 6674 hadde covid-19.

1–2 meter

Forskerne ønsket å finne den optimale avstanden mellom folk for å unngå overføring av koronasmitte, og om ansiktsmasker og øyebeskyttelse også kunne hjelpe. Det mest effektive er altså lengst mulig unna. Beskyttelsen kunne ses ved minst en meter, og den økte når avstanden økte.

Studien fant også at det kan være effektivt å benytte ansiktsmaske og øyebeskyttelse for den generelle befolkningen, men her var evidensen vurdert til «lav sikkerhet».

N95 eller liknende masker ga størst beskyttelse, og disse ble anbefalt brukt for helsearbeidere og -administratorer. For den generelle befolkningen anbefaler de enten kirurgiske engangsmunnbind eller 12–16-lags flergangs-ansiktsmasker av bomull.

Ingenting beskytter fullt ut

«Uansett: ingen intervensjon, selv når den ble riktig brukt, var assosiert med full beskyttelse mot infeksjon. Andre basale tiltak, for eksempel håndhygiene, trengs fremdeles i tillegg til fysisk avstand og bruk av ansiktsmasker og øyebeskyttelse», skriver forfatterne.

De etterlyser også «robuste, randomiserte studier for å få bedre informasjon bak evidensen for disse intervensjonene».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse