fbpx Nedgang i antall organdonasjoner Hopp til hovedinnhold

Nedgang i antall organdonasjoner

Dør inn til operasjonsstue.

Nye tall viser en nedgang i antall transplantasjoner under koronapandemien. Samtidig er det rekordlange ventelister for nyretransplantasjon.

Hittil i år har 194 pasienter fått ett eller flere nye organer. 49 donorer har gitt til sammen 215 organer, noe som er færre enn på samme tid i fjor, viser tall fra Oslo universitetssykehus. Tilsvarende tall på samme tid i 2019 var 255 organer til 238 pasienter fra 61 donorer.

Ifølge Stiftelsen Organdonasjon er tallene er bedre enn ventet når man tar koronapandemien i betraktning. Ifølge stiftelsen er det nå rekordlange ventelistene for nyrer – av 501 pasienter som venter på et nytt organ i Norge, er hele 416 nyrepasienter.

– En av forklaringene på nedgangen i antall donasjoner er at det har vært færre ulykker. Dette som følge av at befolkningen i større grad har holdt seg hjemme, skriver Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse