fbpx – Norge må gå i bresjen for en rettferdig global fordeling av en fremtidig vaksine Hopp til hovedinnhold

– Norge må gå i bresjen for en rettferdig global fordeling av en fremtidig vaksine

Dersom Norge og andre rike land prioriterer å kjøpe inn vaksiner for å dekke behovene i egen befolkning mens andre må vente, risikerer vi både å bidra til unødvendige lidelser og forlenge koronapandemien, skriver Nordstrand og Apeland.

Koronapandemien har skapt lidelse, frykt og død over hele verden. Helsesystemer er under press på alle kontinenter og covid-19 har enorme sosioøkonomiske konsekvenser. Men byrden er ikke jevnt fordelt. De mest sårbare er de som rammes hardest. Viruset har nådd land i krig, som Jemen, flyktningleirer som Cox’s Bazar i Bangladesh, og byer som Bangui i Den sentralafrikanske republikk.

Norge har besluttet å knytte seg til et vaksineinitiativ for å sikre at Europas befolkning får tilgang til en vaksine så snart den er utviklet. Skal vi lykkes i å bekjempe pandemien må vi forplikte oss til at en andel av disse vaksinene går til land som ikke har råd til å kjøpe dem selv, slik at de i det minste kan vaksinere helsepersonell og risikogrupper.

Nye utfordringer

Utfordringene vi står overfor kan ikke sammenliknes med andre i moderne tid. Covid-19 krever en eksepsjonell respons hvor alle aktører må tenke annerledes, både innenfor smittevern, helserespons og en fremtidig vaksinasjon.

Utfordringene vi står overfor kan ikke sammenliknes med andre i moderne tid.

Våre organisasjoner ser allerede hvordan utfordringene mange vestlige helsesystemer har slitt med ikke kan sammenliknes med situasjonen som kan oppstå i land med svakere helsevesen.

Må prioritere

Skal verden lykkes i å nedkjempe en pandemi som covid-19 må vi evne å prioritere de som trenger det mest. Vi må ta i bruk globale verktøy når vi skal møte en global utfordring effektivt.

Det har også den norske regjeringen vært tydelige på. Både statsminister Solberg og utviklingsminister Ulstein har tatt lederroller og brukt store ord om rettferdig fordeling og tilgang på vaksiner og medisiner for de mest sårbare. Når det gjelder gode intensjoner bør regjeringen få terningkast seks. Regjeringen har også gitt betydelige summer til globale institusjoner som GAVI og CEPI.

Nå når konkrete initiativer begynner å ta form, kan det imidlertid se ut som om Norge i praksis går en ganske annen vei. Det bekymrer oss at regjeringen har besluttet å slutte seg til «Inclusive Vaccine Alliance» (IVA), en allianse av noen få rike europeiske land som tilsynelatende har som formål å sikre seg vaksinen til egen befolkning før alle andre, uavhengig av behov og hvor pandemien krever flest menneskeliv.

Gjøres tilgjengelig for dem som trenger den mest

Så snart en vaksine blir tilgjengelig har nasjonale myndigheter et ansvar for å prioritere relevant helsepersonell, risikogrupper og sårbare grupper. Denne prioriteringen må alle myndigheter også ta ansvar for ut over egne landegrenser. Det betyr at rike land ikke utelukkende kan prioritere vaksiner til egen befolkning før man tar ansvar for helsepersonell og sårbare grupper i andre land.

En vanlig markedsbasert tilnærming vil ikke fungere. Leger Uten Grenser, Røde Kors-bevegelsen og FN har alle appellert til verdens stater om å ta ansvar for at en fremtidig vaksine blir gjort tilgjengelig for dem som trenger den mest, uavhengig av hvem og hvor de er.

Rettferdig fordeling

Vi oppfordrer nå Norge, som en av de viktigste internasjonale aktørene innenfor globale vaksinasjonsprogram, til å gå i bresjen for en global, rettferdig fordeling av en fremtidig vaksine. Vaksinealliansen IVA med Norge, Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland kan spille en viktig rolle i å bekjempe pandemien dersom den ikke brukes til å sikre bare Europa eller Europa først.

Norge kan være et av landene som tar initiativ til en politisk erklæring om at en betydelig andel vaksiner innkjøpt gjennom denne alliansen samtidig gjøres tilgjengelig for stater som trenger den akutt og ikke ellers ville ha råd til den. Fordelingen av vaksinene bør følge anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og distribueres etter internasjonalt anerkjente medisinske og etiske kriterier.

Får konsekvenser for resten av verden

Norge har et av verdens beste helsesystem, og smittepresset her i landet er nå på et lavt nivå. Norge kan ikke gå inn for å dekke egen befolkning først, inkludert dem utenfor risikogruppene. Utviklingsministerenhar selv sagt at pandemien utgjør en «gigantisk test for vår internasjonale solidaritet».

Dersom vi setter Norge og Europa først, vil konsekvensene for resten av verden bli enda verre enn nødvendig.

Dette er vår prøve. Selvsagt har norske myndigheter et ansvar for å sikre den norske befolkningens interesser. Men dersom vi setter Norge og Europa først, vil konsekvensene for resten av verden bli enda verre enn nødvendig, og det er ingen tjent med.

Investering i egen helse 

Hvordan vi håndterer covid-19 nå vil få betydning for hvordan vi globalt vil håndtere fremtidige kriser. Dessverre er det grunn til å frykte at pandemier vil oppstå igjen. Da har vi ikke råd til å handle feil i dag og sette et eksempel som risikerer å hjemsøke oss i generasjoner fremover.

En norsk forpliktelse i dag til en global, rettferdig fordeling av vaksinen, er på lengre sikt en investering i vår egen helse og sikkerhet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse