fbpx – Jeg føler meg mindreverdig Hopp til hovedinnhold

– Jeg føler meg mindreverdig

KS har avvist kravet om ekstra kompensasjon for sykepleiere i kommunen. Er ikke min innsats i denne krisesituasjonen like mye verdt som innsatsen til sykepleiere i spesialisthelsetjenesten? spør sykepleieren.

Jeg er en kommunalt ansatt sykepleier. Og jeg er opprørt. Fredag fikk jeg fikk vite at KS avviste kravet fra NSF om ekstra kompensasjon for økt arbeidsinnsats, økt risiko og fleksibilitet knyttet til utfordringene i helsevesenet relatert til covid-19.

Forventer likebehandling

Uken før påske kom det frem at Spekter, som representerer arbeidsgiversiden i helseforetakene, hadde blitt enig med NSF/Unio om nettopp en slik kompensasjonsavtale. Som kommunalt ansatt sykepleier forventet jeg dermed at en liknende avtale mellom KS og NSF/Unio ville foreligge om kort tid. Slik gikk det ikke.

Kompensasjonsavtalen KS nå nekter å inngå med NSF, gjelder derfor nettopp for en slik avdeling jeg jobber ved.

Det er bestemt at en del av avdelingen jeg jobber ved skal ta imot pasienter med covid-19 ved behov. Det er ingen hemmelighet. Det har stått på trykk i Hamar Arbeiderblad. Kompensasjonsavtalen KS nå nekter å inngå med NSF, gjelder derfor nettopp for min avdeling.

Krever samme betingelser

Det må understrekes at min arbeidsgiver ikke har misbrukt sin myndigheten i forbindelse med covid-19 til å gjøre forandringer i turnus og arbeidshverdag. Så det er på ingen måte kritikk av min arbeidsgiver.

Men, som kommunalt ansatt sykepleier føler jeg meg, på prinsipielt grunnlag, mindreverdig når KS ikke vil inngå denne avtalen med min arbeidstakerorganisasjon. Er ikke min innsats i denne krisesituasjonen like mye verdt som om jeg hadde jobbet i spesialisthelsetjenesten?

Som menneske er jeg ikke kjent for å holde mine meninger for meg selv. Derfor kan jeg ikke stilltiende akseptere dette. Skal kommunene ta vare på sine ansatte og beholde viktig kompetanse, også etter denne krisen, bør de nå sørge for at alle sykepleiere får de samme betingelsene og den samme kompensasjonen, uansett hvor de jobber.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse