fbpx Avtale om 16-timersvakter på plass i Oslo kommune Hopp til hovedinnhold

Avtale om 16-timersvakter på plass i Oslo kommune

Bildet viser en sykepleier som finner frem medisiner på et medisinrom.

Avtalen varer i 26 uker.

Tirsdag ble Norsk Sykepleierforbund og Oslo kommune enige om rammer for overtid de neste ukene:

  • Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.
  • Samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1. januar 2020.

«Avtalen skal bidra til å sikre kvalifisert personell på kort sikt, og slik sørge for forsvarlig pasientbehandling», skriver Norsk Sykepleierforbund om avtalen. 

Hele avtaleteksten finner du her.

Overtid skal fordeles mest mulig likt

I helgen inngikk NSF en sentral avtale med Spekter og Virke om utvidede rammer for overtid på grunn av koronaepidemien. Også den avtalen gjelder i 26 uker og åpner for at sykepleiere som melder seg, kan jobbe opptil 16 timer i døgnet.

Som i avtalen NSF har gjort med Spekter og Virke, forutsetter bruken at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6, første ledd overholdes.

Fordeles likt, forsøksvis

I alle de tre avtalene påpekes det at overtiden så langt det er mulig skal fordeles likt mellom arbeidstakerne, og at muligheten for merarbeid fra aktuelt personell skal uttømmes før bruk av overtid.

Les mer om avtalene med Spekter og Virke og hva Arbeidstilsynet sier om force majeure her: Åpner for 16-timers vakter

KS opplyser at de er i en prosess med partene i kommunal sektor, inkludert sykepleierne, men at ingen avtale foreløpig er på plass.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse