fbpx – Sykepleiermangelen har aldri vært tydeligere Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiermangelen har aldri vært tydeligere

– Det er viktig å styrke sykepleietjenesten og legge til rette for sykepleierne. Da får du gode helsetjenester! For det står ikke på oss, noe vi allerede har bevist så langt i år, skriver Dag Werner Larsen.

Dette året har tydeliggjort hvor viktig, gode og tilstrekkelige helsetjenester vi har. Sykepleierne har blitt løftet frem som en av landets viktigste og mest ettertraktede ressurser. Og vi har vært – og er – landets frontlinjekjempere for folkehelsa.

Sykepleiermangelen har aldri vært tydeligere, og sykepleierens sentrale rolle i samfunnet har vært sterkt fremhevet i mediene. Norge trenger sykepleiere som aldri før, og vi har stilt opp!

En pust i bakken

I evalueringen av Norges pandemiberedskap, som vil måtte komme, må man anerkjenne at sykepleiernes beredskapsevne og -vilje er sterk! 

Her i Østfold kom aldri den fryktede pasientbølgen slik den var forespeilet.

Her i Østfold kom aldri den fryktede pasientbølgen slik den var forespeilet, og i den siste tiden hvor regjeringen har lettet på smittevernrestriksjonene tar vi og resten av Norge et velfortjent pust (i bakken). Men vi var forberedt.

En massiv forberedelse

Kommunehelsetjenesten rustet opp og omstilte seg. De tok imot en stor andel av de pasientene som var innlagt på sykehus og gjorde det mulig for sykehusene å frigjøre plass til den antatte pasientbølgen som kunne komme.

Sykehusene omstilte både avdelinger og personell for å kunne ta imot covid-19-pasientene. Sykepleierne utviste stor fleksibilitet i både arbeidssted og -tid. Mottak ble opprettet, avdelinger ble endret, og det ble gjort et massivt forberedelsesarbeid med de allerede innlagte pasientene slik at de kunne skrives ut for å gjøre plass til nye pasienter.

Viktige prioriteringer

Rusomsorgen handlet raskt og anerkjente de nye utfordringene i rusmiljøet som sliter med kraftig økning i priser og manglende tilgjengelighet. Da har rusmiljøene måttet trekke innover til de allerede tette storbyene, og en utfordring meldte seg for denne sårbare gruppen. 

Kommunen var nok en gang imponerende omstillingsdyktig.

Folkehelseperspektivet – en av sykepleierens nøkkelfunksjoner – ble en prioritet. Psykiatrien fikk også nye utfordringer. Kommunen var nok en gang imponerende omstillingsdyktig og lettet pasientrykket på sykehuset. Samtidig fikk vi en oppblomstring av angstlidelser knyttet til covid-19.

Det var også utfordrende å kunne drive akuttpsykiatri som før med mye tetthet og nærhet. Smitteforebygging ble viktig. Det er en naturlig del av sykepleierens kunnskapsområde og en utfordring over hele landet.

Ett skritt tilbake

Vi har nå tatt et steg tilbake fra kriseberedskapen, og mye av Helse-Norge har tatt opp igjen det som ble nedprioritert; blant annet elektive inngrep og poliklinisk behandling. Og mange spørsmål melder seg.

Noen arbeidsgivere har tatt i bruk arbeidsturnuser som var beregnet på krisetid og som er både belastende og lite kompenserende for den ansatte. Det har vært tvistet om hvilken kompensasjon vi i det hele tatt skal ha, og mange setter spørsmålstegn ved avtalene med både KS og Spekter.

Sykepleiere må bli hørt

Norge er et land gjort rik på olje – en naturressurs vi vet ikke er utømmelig – og dersom den ikke forvaltes med klokskap, går den tom. Det samme gjelder for sykepleiere.

Det er en snodig tanke at i samme år som det er ropt varsko om at vi har for lite sykepleiere, så stevner Sykehuset Østfold fire sykepleiere for at de krevde sin rett om full stilling.

Sykepleiere burde få fullbyrdet sin rett til å jobbe heltid. Sykepleiere må få muligheten til å utvikle seg faglig. Sykepleiere må ha medbestemmelse, og de må bli hørt på spørsmålet om arbeidstid; vår viktigste vernesko. Det er viktig å styrke sykepleietjenesten og legge til rette for sykepleierne. Da får du gode helsetjenester! For det står ikke på oss, noe vi allerede har bevist så langt i år!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse