fbpx Uten sykepleierlederne stopper Helse-Norge opp Hopp til hovedinnhold

Uten sykepleierlederne stopper Helse-Norge opp

viser en person som leser statistikk

Korona-krisen viser at helsetjenesten er avhengig av gode sykepleierledere. De må sikre de nødvendige rammene for den jobben som nå skal gjøres.

Sykepleierlederne er nåtidens Florence Nightingale-er. De står ovenfor et nytt virus, en pandemi som gjør hele verden annerledes enn for bare kort tid siden. Som Nightingale er de nytenkende, modig og faglig sterke. De bidrar til utvikling av sykepleien og helsetjenesten i et tempo som vi ikke kunne forestilt oss for få uker siden. De har sykepleiens samfunnsoppdrag først og sykepleiere og ansatte nært.

Kraftig påminnelse

De siste ukene har Norge og resten av verden fått nye helter: helsepersonellet som hver dag, døgnet rundt står i frontlinjen for å hindre smitte og redde de som er smittet av covid-19. Vi har alle fått en kraftig påminnelse om hvor sårbare vi er, og at systemene vi bygger opp rundt oss er skjøre. Vi ser nå tydelig at samfunnet er som et stort økosystem, hvor vi er avhengig av at alle de ulike leddene i kjeden henger sammen og utfyller hverandre.

Store prøver

Helsetjenesten er også et slikt økosystem, hvor alle delene er avhengige av hverandre for å fungere. Sykepleiere, assistenter, leger, helsefagarbeidere, radiograf og fysioterapeuter, renholdere, portører og kjøkkenpersonale er gjensidig avhengige av hverandre for å sikre pasient og helsetjenester. Det som har blitt svært tydelig under denne krisen er at alle avhenger av lederne. Gode ledere og tydelige lederstrukturer som sikrer de nødvendige rammene for den jobben som skal gjøres. De siste ukene har også lederne blitt satt på store prøver.

Døgnet rundt

Sykepleiere utgjør den største ledergruppen i både kommuner og sykehus. De leder alt fra intensivavdelinger, overvåkningsenheter, anestesiavdelinger og sengeposter til sykehjem og hjemmetjenester. Uten sykepleierlederne stopper Helse-Norge opp. Disse lederne har de siste ukene jobbet nesten døgnet rundt for å finne løsninger, sikre nok og riktig personell, sikre logistikk og utstyr, ivareta pasienter og ansatte, sørge for nødvendig opplæring og skape nye rutiner.

Ser og hører

Aldri har betydningen av sykepleiernes og sykepleierledernes kompetanse vært tydeligere og viktigere enn nå. NSF og jeg får mange tilbakemeldinger på dyktige og nære sykepleieledere, som er raske til å omstille seg, gode på logistikk og organisering, og som både ser og hører de ansatte og tar deres bekymring på alvor.

Også ledere må hvile

Sykepleiere og ledere trenger hverandre for å greie å vinne den kampen vi står i nå. Vi trenger kompetente ledere og sykepleiere på alle nivå om vi skal lykkes. Samfunnet må gjøre sitt for å passe på at sykepleiere og annet personell ikke blir smittet, slik at de fortsatt kan redde liv og gi lindring og verdighet for dem som dør. Like nødvendig er det å sørge for beredskap og hvile også for ledere slik at de fortsetter å sikre en faglig forsvarlig og omsorgsfull tjeneste og ansatte som er motivert, kompetent og satt i stand til å utøve sitt arbeid.

Gi oss flere innspill

Norsk Sykepleierforbund er opptatt av å beskytte og ta vare på alle våre medlemmer i den krevende situasjonen de nå står i. NSF har en stor organisasjon med fylkeskontor i alle fylker og et stort tillitsvalgtapparat som står klart til å bistå alle våre medlemmer. NSF har daglig møter med myndighetene hvor vi løfter inn bekymringer og problemer, men også løsninger, som er viktige for våre medlemmer. Her har vi diskutert ledelse og rammevilkårene for våre ledere. Våre innspill blir tatt på alvor og vi opplever i stor grad å bli hørt.

Kjære sykepleierledere. Vi er stolte av dere og oppfordrer dere til å gi NSF og tillitsvalgte flere innspill til hva akkurat du trenger fra oss.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse