fbpx Korona: 15 prosent av de ansatte på Karolinska har hatt viruset Hopp til hovedinnhold

Korona: 15 prosent av de ansatte på Karolinska har hatt viruset

Bildet viser en bygning med et skilt der det står Karolinska i blå bokstaver.

Har testet 11 000 ansatte for virus og antistoffer.

På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm er det, som del av en studie, tatt svelgprøve og blodprøve av 11 000 ansatte. Svelgprøven kan gi svar på om de har viruset, blodprøven om de har antistoffer mot det.

Noen hadde begge deler

Analyser av 5500 svelgprøver og 3200 blodprøver viser dette:

  • 7 prosent hadde virus i svelget
  • 10 prosent hadde antistoffer i blodet
  • 2,4 prosent hadde både virus og antistoffer

Dette kommer frem i en pressemelding fra Karolinska.

Både pasientnært og ikke

– Vi har tatt prøver av et stort antall medarbeidere med ulike arbeidsoppgaver, så vel pasientnære, som ikke pasientnære, sier Joakim Dillner i pressemeldingen. 

Han er professor i infeksjonsepidemiologi og ansvarlig for studien.

– På den måten har vi fått en oppfatning om oppfatning om smittens utbredelse i Stockholms arbeidende befolkning. Våre data peker da mot at 15 prosent har, eller har hatt, SARS-CoV-2-koronavirusinfeksjon, sier Dillner.

Tegnell mener det passer

Alle som ble tatt prøver av, skulle være uten symptomer ved prøvetaking.

Men det ble undersøkt om de tidligere hadde vært syke. Mange av dem som testet positivt på svelgprøven, altså at de fikk påvist viruset, hadde vært syke i løpet av de tre foregående ukene. Mens mange av dem som fikk påvist antistoffer, hadde vært syke i løpet av de siste seks ukene.

Ifølge Läkartidningen skal statsepidemiolog Anders Tegnell ha kommentert at resultatet er på linje med modelleringene myndighetene har gjort. Selv om disse viste at 26 prosent av innbyggerne i Stockholm ville være smittet innen begynnelsen av mai.

Tegnell mener 15 prosent kan være et rimelig tall, fordi det tar tid å utvikle antistoffer.

1 av 5 på Danderyd

På Danderyds sjukhus, som også ligger i Stockholm-regionen, pågår en studie der ansatte testes for antistoffer. Foreløpige resultater, publisert i slutten av april, viser at 1 av 5 ansatte har antistoffer.

Dette kommer frem i en pressemelding fra sykehuset.

Hensikten med studien er ikke bare å finne ut hvor mange ansatte som har hatt koronaviruset, men også å finne ut hvor lenge et menneske har antistoffer mot viruset, og dermed sannsynligvis er immun mot smitte. Det opplyser lege Charlotte Thålin, en av forskerne bak studien.

Studien, som heter Community-studien, skal følge de ansatte i minst ett år.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse