fbpx Sykepleierstudenter kan bidra til å bekjempe koronaviruset Hopp til hovedinnhold

Siste års sykepleier­studenter kan bidra, Bent Høie

Bent Høie (H), helseminister

Vi mangler bare å skrive en litteraturstudie for at vi er fullverdige sykepleiere som kan hjelpe helsevesenet med å bekjempe koronaviruset. La oss ta viruset nå og skrive litteraturstudien etterpå.

Jeg er siste års sykepleierstudent ved NTNU i Trondheim. Jeg har bestått alle læreplanmål og arbeidskrav i studiet. Jeg er ikke alene, det er mange av oss. Til sommeren er jeg ferdig med utdanningen. Jeg og mange andre tredjeårs sykepleierstudenter mangler kun å skrive bacheloroppgaven før vi blir autoriserte sykepleiere. Nå som koronaepidemien kommer, ser det ut som det vil bli et enormt behov for medisinskfaglig personell til å sørge for at vi klarer å ivareta pasientene på en forsvarlig måte. Allerede hører vi om ruspasienter som blir skrevet ut av elektiv behandling, inntaksstopp i TSB og psykisk helsevern, og andre planlagte operasjoner må vente.

Oppfordring til helseministeren

Derfor har jeg en klar oppfordring til helse- og omsorgsminister Bent Høie: La oss sykepleierstudenter bidra med den kompetansen vi har jobbet for å få. Vi har bestått alle læreplanmål og arbeidskrav, men vil ikke være autoriserte sykepleiere med de fullmakter det innebærer, før vi har skrevet en litteraturstudie. 

Nasjonal dugnad

Vi er flere hundre, ja kanskje opptil tusen, sykepleierstudenter som er klare til å bidra til den nasjonale dugnaden og internasjonale krisen. Det kan komme til å bli behov for alt helsepersonell, og da særlig sykepleiere, i tiden fremover. 

Avlastning

Faren for at arbeidsbelastningen kan bli stor, er til stede. Her burde Norge kunne fatte et vedtak, slik at alle 3.-årsstudenter som er skikket, kan gå rett i arbeid umiddelbart og få grundig opplæring innen spesialist- og kommunehelsetjenesten, slik at de kan gjøre jobben med å sikre pasientene og avlaste helsevesenet. Litteraturstudien kan vi skrive når vi har bekjempet viruset og reddet landet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse