fbpx – I kampen mot covid-19 ble jeg omdisponert fra seksualrådgivning til legevakt Hopp til hovedinnhold

– I kampen mot covid-19 ble jeg omdisponert fra seksualrådgivning til legevakt

Bildet viser Laila Huse Skoglund på legevakttelefonen

116 117? Legevaktstelefonen, altså? Tja, det har jeg ikke prøvd før, så det greier jeg vel! skriver Laila Huse Skoglund.

Til vanlig er jeg koordinator for helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter og underviser om seksualitet i ungdomsskolen. Jeg stortrives i denne rollen og elsker å reise rundt og snakke med ungdom om sex og grenser og alt som hører til det.

Men da covid-19 kom til Viken, ble helsesykepleierne i skolehelsetjenesten tatt ut for å håndtere koronatelefon og koronatesting. Jeg var en av dem som ble satt til å besvare koronatelefonen.

Etter omtrent en uke på koronatelefonen ble jeg oppringt av min leder, som sa at jeg var en av en liten gjeng helsesykepleiere som skulle flytte over til 116 117.

Jeg skal innrømme at jeg var i overkant spent og nervøs i forkant av opplæringen. Legevaktstelefonen har jeg brukt til veiledning selv, både i situasjoner med egne barn og på ungdomsskolen. Nå skulle jeg altså selv veilede befolkningen i kommunen.

Bratt læringskurve

Arbeidskarrieren på 116 117 startet med en dags opplæring i Manchester Telefon Triage. Dette er et verktøy som brukes for å sette hastegrad på innringerens (pasientens) utfordring. Det var mye ny informasjon å ta inn, men jeg antok at en del ville falle på plass de neste tre dagene, da jeg skulle sitte på såkalt medlytt.

Medlytt innebar at jeg satt sammen med en erfaren sykepleier fra legevakten, som var telefonoperatør. Jeg lyttet til samtalene som sykepleier hadde med innringerne, og sammen reflekterte vi over samtalene etterpå.

Læringskurven har vært bratt. For sykepleiere som jobber på legevakten, er det å skulle svare på telefonen noe de får mulighet til etter en «reise» gjennom de andre funksjonene i avdelingen.

Vi helsesykepleiere kom rett inn i telefonfunksjonen. Det sier seg selv at det var noen som reagerte på det, både blant de ansatte på legevakten og blant oss. Men i telefonfunksjonen var det mulig å gi rask og konkret opplæring, slik at vi kunne komme fort i gang med arbeidet.

Mange slags utfordringer

Det var jo ikke bare det faglige som var en utfordring i denne nye jobben. Det er også mye teknisk som følger med det å sitte på en legevaktsentral.

Alle telefonoperatører har tre skjermer og to eller tre tastaturer med tilhørende mus. Frustrasjonen er stor når man trykker og trykker på musa og tenker at hele systemet har hengt seg! Så viser det seg at man bare har brukt feil mus …

Det er ikke bare bare å sette over til AMK.

Legevaktsentralen kan sette over til mange andre tjenester. For eksempel er AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) en viktig samarbeidspartner.

Men det er ikke bare bare å sette over til AMK. Det er viktig å ha innringer på linjen hele tiden mens man oppretter en konferanse med AMK og gir dem litt rapport før de tar over samtalen. Tunga rett i munnen, så man ikke trykker på feil knapper …

Veiledningskompetanse

Det å veilede via telefon er utfordrende på mange måter. Å ikke se pasienten krever mye av sykepleieren. Det er viktig å få med seg mange opplysninger for å få et best mulig bilde av hvordan pasienten har det.

Vurderingene sykepleieren gjør, har betydning for triageringen, som igjen får betydning for mottaket av pasienten hvis han eller hun kommer på legevakten.

I denne uvanlige tiden er det mange innringere som er redde og engstelige, og mange er ensomme. For noen blir psykiske plager mer dominerende enn de normalt ville vært, uavhengig av om de har psykiske plager til vanlig eller ikke.

I denne uvanlige tiden er det mange innringere som er redde og engstelige.

Da kan en telefonsamtale være det som gjør at innringeren får det bedre, og uten å måtte møte opp på legevakten. Derfor er det så viktig å lytte til det innringeren sier, og å bruke tid til å finne ut hva han eller hun egentlig trenger (med mindre telefonoperatøren vurderer det som blir sagt, som så akutt at innringeren trenger hjelp raskt).

Helsesykepleiere har god veiledningskompetanse og kan mye om psykisk helse, og vi kan derfor håndtere slike samtaler på en god måte. Derfor føler jeg meg trygg når jeg tar slike samtaler. Og jeg våger å bruke tid på dem. For psykisk helse tar tid.

Betydningen av erfaring

Jeg har passet på å minne meg selv om at jeg som sykepleier har mer kompetanse om helse og sykdom enn den delen av befolkningen som ikke er helsepersonell. Det gjør at jeg er trygg på at jeg kan svare på de aller fleste av de spørsmålene som måtte komme.

Som helsesykepleier har jeg også en spesiell kompetanse innen arbeid med barn og ungdom. Jeg har også mye yrkeserfaring med meg, og har arbeidet med både eldre og barn, og med sykepleieveiledning via telefon.

Det har vært viktig for meg at jeg i denne perioden har tatt meg tid til å tenke tilbake på alt det, og til å kjenne at jeg kan stå støtt i denne nye utfordringen.

Mestring

I en unntakstilstand er det mange som må utføre oppgaver de ikke er vant til. Da alt dette begynte, var legevaktsentralen sprengt, og ventetiden på 116 117 var veldig lang. Det å sette helsesykepleiere til å besvare henvendelser til 116 117 kan nok for noen virke uforsvarlig, men det er likevel god kvalitet i det å få svar fra en helsesykepleier. Så er det vårt ansvar som helsesykepleiere å hente frem den kompetansen vi faktisk har fra grunnutdanning og yrkeserfaring.

Det er god kvalitet i det å få svar fra en helsesykepleier.

Min opplevelse var at kunnskapen kom raskt tilbake, og det var godt å kunne bruke den igjen. Hadde jeg opplevd at jeg ikke mestret dette, og gruet meg til hver vakt, måtte jeg tatt ansvar for det og sagt fra til min leder.

Men jeg opplevde at jeg mestret de oppgavene jeg fikk, og jeg stoler på at de andre ansatte på legevakten ville ha sagt fra hvis de mente at jeg gjorde en for dårlig jobb.

Mot samme mål

Jeg er takknemlig for at vi har et helsevesen som fungerer godt, selv i krisesituasjoner. Det er intet mindre enn veldig imponerende å se hva legevakten har fått til av omorganisering, omrokering og opplæring.

Jeg er også takknemlig for alle de ansatte på legevakten som på ulike vis har lært opp oss helsesykepleiere. Nå opplever jeg at jeg blir sett på som en kollega.

Selv om verden er veldig annerledes nå og den nærmeste fremtiden er usikker, er det veldig fint å være til nytte og kunne bidra. Det er noe samlende i det som skjer, vi sykepleiere heier på og støtter opp om hverandre. Vi jobber mot samme mål, som er å gi pasientene god og helhetlig pleie.

Uansett om man er omdisponert eller er i sin vanlige jobb, så er alle en viktig brikke i kampen mot covid-19. Jeg er stolt over egen innsats, over alle mine omdisponerte kolleger sin innsats og over alle sykepleieres innsats.

Vi er tydelige i denne kampen, modige i arbeidet vårt og stolte over yrket vårt. Denne kampen vinner vi!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse