fbpx Kan ikke gi fritak for de restriksjoner som helsetjenesten pålegger oss Hopp til hovedinnhold

Kan ikke gi fritak for de restriksjoner som helsetjenesten pålegger oss

Bildet er et flyfoto av Hammerfest

Dersom du er student i spesialisthelsetjenesten, kan du under koronakrisen ikke ta ekstravakter i kommunehelsetjenesten. Velger du å ta ekstravakter i kommunehelsetjenesten, vil ikke spesialisthelsetjenesten tillate at du deretter fortsetter praksisperioden, skriver UiT i et tilsvar til Oscar Halvorsen Fehn.

Sykepleierutdanningen ved UiT i Hammerfest har over flere uker vært i dialog med deltidsstudentene som startet opp sin praksisperiode i spesialisthelsetjenesten mandag 16.03.2020. Praksisperioden startet opp under særdeles spesielle omstendigheter med mange ulike utfordringer som må løses. Studiestedet har vært i tett dialog både med de tillitsvalgte, enkeltstudenter og kullet. Det er derfor svært beklagelig at studentene fortsatt opplever seg oversett og dårlig behandlet, slik Oscar Halvorsen Fehn skriver på sykepleien.no.

Særstilling

Vi kan forsikre våre studenter at vi tar dette på største alvor. Vi gjør det vi kan for å legge til rette for at de får en fullverdig utdannelse og at samfunnet får de sykepleierne de skal ha. Deltidsstudentene på sykepleierstudiet i Finnmark har fått muligheten til å følge sitt ordinære studieforløp til tross for Covid-19-krisen fordi vi gjennom et godt samspill med Finnmarkssykehuset har klart å beholde alle de planlagte praksisplassene. Derfor har det ikke har vært behov for å endre på studieforløpet til studentene, slik som mange andre læresteder i Norge har vært tvunget til. Slik sett er studentene i Finnmark i en særstilling nasjonalt.

Får praksisplasser på riktig nivå

UiT har ikke anledning til å godkjenne praksis i kommunehelsetjenesten som praksis i spesialisthelsetjenesten. Læringsutbytter for spesialisthelsetjenesten oppnås ikke i kommunehelsetjenesten. UiT i Hammerfest har, i nært samarbeid med Finnmarkssykehuset, vært i stand til å tilby studentene praksisplasser på riktig tjenestenivå til planlagt tidsrom. En omstrukturering av studieforløpet for deltidsstudentene er derfor ikke nødvendig i en situasjon som allerede krever omfattende omarbeiding av all undervisning og samtlige eksamener på 7 kull med sykepleierstudenter i Finnmark.

Uforskyldt karantene

Sykepleierutdanningen ved UiT i Hammerfest er, som alle andre, forpliktet til å følge de retningslinjer, pålegg og anbefalinger som lokale og nasjonale myndigheter gir. Dette gir flere utfordringer for gjennomføringen av studiet og påvirker selvsagt den enkeltes students situasjon. Situasjonen innebærer blant annet at flere er blitt plassert i uforskyldt karantene av ulike årsaker. De studentene det gjelder har imidlertid fått et tilpasset praksisforløp for å kunne fortsette på studiet og fortsatt ha anledning til å gjennomføre den planlagte praksisperioden.

Kun på én avdeling

For å hindre smittespredning aksepterer ikke Finnmarkssykehuset at ansatte eller studenter er i det kliniske feltet på mer enn én avdeling i akkurat denne spesielle perioden. Dette er kommunisert tydelig og er en betingelse for at praksisperioden skal kunne gjennomføres. Mange kommuner aksepterer heller ikke at ansatte og studenter nå krysser tjenestenivåene eller interne institusjoner og avdelinger. Dette innebærer at dersom du er student i spesialisthelsetjenesten, kan du ikke ta ekstravakter i kommunehelsetjenesten. Velger du å ta ekstravakter i kommunehelsetjenesten, vil ikke spesialisthelsetjenesten tillate at du deretter fortsetter praksisperioden.

Faglig begrunnelse

Restriksjonene som Finnmarkssykehuset og svært mange kommuner nå har pålagt sine ansatte, og dermed også våre studenter som avvikler praksis, har sterke faglige begrunnelser i smittevern og hygiene. Begrunnelsen for bestemmelsene er å hindre smittespredning i sykehuset, for på denne måten beskytte de pasientene som allerede er innlagt med andre diagnoser enn Covid-19. Dette gir studentene våre naturligvis noen utfordringer med arbeidsforhold som de allerede har.

Studieprogresjon

Vi håper den enkelte student opplever støtte fra sine arbeidsgivere slik at de kan opprettholde sin studieprogresjon for senere å gjenoppta sin stilling i kommunene. Videre må også våre studenter forholde seg til påleggene fra myndighetene både nasjonalt og lokalt. De må ta hensyn til om de står i risiko for å måtte gjennomføre 2 uker karantene f.eks. i forbindelse med lange reiser i påskeferien. De studentene som har slike utfordringer, har tilbud om å fortsette sin praksisperiode gjennom påskeuken og senere få redusert sin praksisperiode tilsvarende mot slutten. Vi håper videre at våre deltidsstudenter i spesialisthelsetjenesten kan være naturlige og kompetente valg for den enkelte avdeling dersom det er behov for å dekke inn vakante vakter.

Kan ikke gi fritak

Studiestedet har under ingen omstendigheter anledning til å gi noen form for fritak for de restriksjoner myndigheter og helsetjenesten nå pålegger oss. Et studiested kan ikke tilsidesette myndighetens bestemmelser, og heller ikke helsetjenestens bestemmelser. Sykepleierutdanningen ved UiT i Hammerfest har derimot sterk forståelse for de faglige beslutningene som er tatt med bakgrunn i Covid-19-krisen selv med alle de utfordringer det medfører. Den forståelsen har vi tillit til at våre studenter også har. Vi benytter også denne anledningen til å takke praksisfeltet og våre studenter som følger restriksjonene som er godt faglig begrunnet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse