fbpx Koronatilbud: Full stilling – og gratis mat Hopp til hovedinnhold

Koronatilbud: Full stilling – og gratis mat

Ann Iserid Vik-Johansen, foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Telemark
IVARETATT: – Vi opplever at arbeidsgiver ønsker å ta vare på ansatte i en tøff periode, sier foretakstillitsvalgt Ann Iserid Vik-Johansen utenfor sykehuset i Skien. Smitteteltet er nettopp satt opp. Der skal pasienter med mistanke om koronavirus tas imot.   Foto: Fredrik Nordahl/Varden

Tirsdag startet ordningen med gratis mat til dem med lange arbeidsdager. Tilbudet om fulle stillinger kommer mandag. – Kriser tvinger frem nye løsninger, sier Ann Iserid Vik-Johansen, foretakstillitsvalgt i Telemark.

– Det er noen lyspunkter, selv om vi ikke hadde ønsket at det skulle komme i forbindelse med en sånn situasjon, sier Ann Iserid Vik-Johansen, foretakstillitsvalgt på Sykehuset Telemark.

– I kriser tvinger det seg frem nye løsninger på ting.

– Alle i somatikken kan få full stilling

– Det første er at alle sykepleiere går opp i full stilling, med mindre de ikke har helse til det, eller at det ikke går av sosiale årsaker. Men utgangspunktet er at alle kan få full stilling.

Ordningen gjelder fra mandag 23. mars.

– Tilbudet gjelder for dem som jobber i somatikken. Psykiatrien har ikke personelletterspørsel nå, for der er det få pasienter for tiden, sier Vik-Johansen.

– I somatikken trengs alle mann til pumpene. Alle i somatikken med deltid får altså gå opp i stillingsprosent.

Vik-Johansen tipper at det vil dreie seg om over 500 sykepleiere.

– Vi er jo dårligst i landet på heltid, vi er kjent for det. På sengepostene er det nesten ingen sykepleiere i full stilling, bare én til to per sengepost.

– Er tilbudet om full stilling tidsbegrenset eller varig?

– Kun inntil videre, mens dette står på. Så blir det velfortløpende vurdert. 

Middag og nistepakke på overtid

– Det andre gledelige er at sykehuset tilbyr gratis mat til alle dem som må jobbe overtid og dem som er i beredskap. Og til dem som ikke kommer seg ut av sykehuset, fordi de må jobber lenger enn ventet, forteller Ann Iserid Vik-Johansen.

Det er laget porsjonsmiddager og nistepakker som er innpakket, og de ansatte får drikke og yoghurt. Som de altså ikke skal betale for.

Det er også satt frem mikroovner så maten kan varmes, forteller Vik-Johansen.

Ordningen med gratis mat startet opp tirsdag, 17. mars.

– Dialogen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte har aldri vært bedre

– Det skjer så mye. Men oppi i alt kaoset opplever vi at arbeidsgiver er veldig flink og ønsker å ta vare på ansatte i en tøff periode. Det er god dialog mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Den har aldri vært bedre, ironisk nok, sier den foretakstillitsvalgte.

18. mars er 180 ansatte i karantene, og fem har koronasmitte. Sykehuset har to innlagte pasienter med koronasmitte.

Lager nye turnuser på kort varsel

Ann Iserid Vik-Johansen er med i en beredskapsgruppe som vurderer turnus og personellbehov fortløpende. Gruppen møtes hver dag.

– Hva diskuterer dere?

– Vi lager nye turnuser på kort varsel til hele sykepleiergruppen, sier hun.

– Vi slår sammen pasientgrupper og flytter pasienter. Vi rydder hele sengeetasjer for å få plass til smittepasienter, så de kan være på én avdeling, forteller hun.

– De fleste vil ha lange vakter og godt med fri

– Vi er et ganske lite sykehus, og har forholdsvis mange i karantene. Vi er 4000 ansatte. Når nesten 200 av dem er i karantene, merker vi det.

Mange sykepleiere leste saken om Tynset kommune som organiserer de ansatte i faste lag for å redusere smittespredningen.

– «Kan vi gjøre det her», har mange spurt meg. Og ja, det kan vi tenke oss, sier Ann Iserid Vik-Johansen.

Den erfarne foretakstillitsvalgte tolker stemningen slik:

– De fleste sykepleiere vil heller ha lange vakter og godt med fri. Det er mer aktuelt enn mange vakter og mindre hviletid.

Les også:

Koronaturnus: Deler ansatte inn i faste lag for å redusere smitte

PÅ LAG: Ett av lagene som jobber sammen, og skal unngå andre kolleger. Koronaturnusen startet i dag.  Foto: Privat

De er delt inn i fire lag og jobber lange vakter. De vil unngå at hele staben må i karantene når det dukker opp koronasmitte.

– Tynset kommune har gjort drastiske grep for å gjøre sin del av dugnaden for å stoppe smitte og korona inn i eldreomsorgen og tjenesten vår, forteller Marita Leet.

Hun er hovedtillitsvalgt i kommune for Norsk Sykepleierforbund.

Så langt er ingen bekreftet smittet på Tynset:

– Men det vil helt sikkert nå oss. Derfor er ansatte nå delt inn i lag, som jobber intensivt og lange vakter i en uke uten kontakt med andre ansatte. Lagene treffes heller ikke for rapport, og lokalene sprites ned før neste lag kommer på jobb, forteller Leet.

Det er tirsdag formiddag, 17. mars. Mens denne artikkelen skrives, blir en pasient på en avdeling mistenkt for smitte. Svaret vil foreligge i morgen. Laget på den berørte avdelingen går derfor ikke av vakt som de skulle, men jobber i 24 timer, for å sikre at færrest mulig eventuelt må i karantene.

Lange vakter, én uke på, én uke av

Ordningen med delte lag er slik:

  • De ansatte er delt i fire lag.
  • De jobber lange vakter.
  • To lag deler døgnet i en uke og har fri uken etter. Da kommer to nye lag inn og deler døgnet.
  • Lagene har ikke fysisk kontakt med hverandre.

– Hvis det oppstår smitte, har vi bedre kontroll på hvem som har jobbet når og med hvem. I tillegg unngår vi kanskje at hele avdelingens ansattgruppe blir satt i karantene, sier Marita Leet.

Hun er ansatt på Tjønnmosenteret. Der jobber hun 80 prosent som kreftsykepleier på korttidsavdelingen og 10 prosent administrativt. Resten av tiden er hun frikjøpt som hovedtillitsvalgt.

– Jeg skal gå på 12-timersvakt neste mandag og jobbe sju dager. Nå er jeg hjemme med barn, forteller Leet.

Hun har tre av dem, på henholdsvis snart tre, snart fem og snart ti år.

Gjelder også hjemmetjenesten

Både institusjons- og hjemmetjenesten deler opp staben i lag. Lagene krysser ikke hverandre. De har ingen fysisk kontakt med hverandre.

– Hva med hjemmesykepleierne nå?

– For dem er det enda viktigere å ha strenge regler, de er jo innom hvert hus og hver bruker. Det er satt frem såpe og papir, de skal ikke bruke håndkle hjemme hos pasientene, forteller hovedtillitsvalgt Marita Leet.

Marita Leet (t.v.), sykepleier og hovedtillitsvalgt i Tynset kommune og Inga-Lill Rønning, sykepleier og leder for institusjonstjenesten
DEN GODE TURNUS: Å ha færrest mulig sein-tidlig-vakter er bare én del av det de kaller den gode turnus. Marita Leet (t.v.) er hovedtillitsvalgt sykepleier i Tynset kommune. Inga-Lill Rønning er leder i institusjonstjenesten. Foto: Privat

Bare studenter i karantene

– Vi startet med koronaturnusen i går, forteller Inga-Lill Rønning, leder for institusjonstjenesten.

Det vil si 16. mars.

De ansatte på institusjonene er nå delt i fire lag. De ansatte går 12,5 timersvakter, én uke på, én uke av.

– Ingen ansatte er i karantene nå, bortsett fra studenter som har vært i en annen region og derfor må være 14 dager i karantene. Vi tilstreber å ha robuste lag, sier Rønning.

Fireukers koronaturnus

Lagene består dessuten av aktive vakter og beredskapsvakter. Hvert vaktlag har en uke på og en uke av.

Ukene blir slik:

  • Uke 1: Dag- eller senvakt, 12,5 timer x 7 dager
  • Uke 2: Fri
  • Uke 3: Sen- eller nattevakt på halve laget (12,5 timer x 4) og halve laget har beredskapsvakt (beregnet til 2,5 timer x 3). Motsatt ved neste uke med sen- eller nattevakt
  • Uke 4: Fri

– De fast ansatte har aktive dagvakter sju dager i strekk. Så en friuke, og så en uke med nattevakter, som går fra klokken 20 til 08. Men om natten er halve laget i beredskap, og halve på aktiv vakt, forteller Rønning.

Gir hverandre «slack»

– Vi oppfordrer de ansatte til å gi hverandre litt «slack», for eksempel hvis noen trenger å gå litt tidlig. Det er best ikke å kjøre før hardt ut i første omgang.

Det vanker også et varmt måltid for dem på jobb, siden vaktene er lange.

– Det er veldig satt pris på av de ansatte at det er tilrettelagt sånn, forteller Rønning.

Rapporten foregår ikke i samme rom. Nå brukes telefon på høyttaler for å rapportere mellom lagene.

Begynte tidlig å planlegge for andre arbeidstider

Inga-Lill Rønning er blitt spurt om hvor det er hjemlet for å kunne organisere staben sånn:

– Vi begynte tidlig å planlegge og hadde møter med tillitsvalgte. Vi visste at koronautbruddet ville føre til at vi måtte ha andre arbeidstider enn normalt, sier Rønning.

Tipset om å organisere i lag fikk de av kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

– Han spurte om vi hadde vurdert å organisere i lag for å redusere smitterisikoen. Nå er det maks halvparten på jobb hver uke, og vi vet hvem som har møtt hvem, sier lederen for institusjonstjenesten.

Har studenter og pensjonister i beredskap

Av dem som jobber på institusjon, er det er det drøyt 100. I tillegg gjelder den nye ordningen for knapt hundre i hjemmesykepleien.

– Vi setter også inn studenter og pensjonister i lagene, men foreløpig bare i beredskap. Men de er altså koplet til ett lag, så de ikke krysser med andre lag.

– Hvordan har dere fått fatt i dem?

– Vi sendte tidlig ut melding til alle i turnussystemene våre. Mange har vært der passivt en stund. Så har personalkontoret kartlagt mulige interne rokeringer fra skole og barnehage, og pensjonister.

– Både faglærte og ufaglærte er etterspurte?

– Ja. Vi vil nå så mange som mulig så tidlig som mulig, så når det tilspisser seg, kan de være i stand til å gå inn og gjøre en jobb, forklarer Inga-Lill Rønning.

Les tidligere sak om hvordan de gjør det på Tynset: – Vi fordeler de ubekvemme vaktene likt

Har droppet dame- og herregarderobe

Ledermøtene de pleier å halv ni om morgenen er nå splittet opp i flere små.– Vi i lederteamet er nå delt i flere team, og vi fordeler uken mellom to team og har hjemmekontor og tilstedeværelse annenhver dag, sier Inga-Lill Rønning.

DAGENS LEDERMØTE: Færre enn vanlig, og på god avstand av hverandre. Inga-Lill Rønning  i blått ved enden av bordet. Foto: Tynset kommune

Ordningen med en såkalt flåtesykepleier som jobber på tvers av avdelingene på senteret, er nå avlyst, siden ingen skal krysse hverandres lag.

For tiden har ikke personalet dame- og herregarderober på Tjønnmosenteret – for her skal det kjempes mot koronaviruset:

– Nå er delt opp sånn at det er en garderobe for hjemmetjenesten og en for institusjonstjenesten, forteller hovedtillitsvalgt Marita Leet.

– Et hestehode foran myndighetene

Også Marita Leet berømmer kommuneoverlegen Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

– Han har ligget et hestehode foran myndighetene lenge med tiltak og råd og veiledning. Vi håper flere institusjoner følger på og gjør store grep for å minske smitte mellom ansatte og pasienter, sier Marita Leet.

Hun forteller at de tillitsvalgte har ingen fysisk omgang med lederne nå.

– Vi har hatt et lite tillitsvalgtmøte. Da var vi fire personer i hvert vårt hjørne i rommet, sier Leet.

– Vi tar veldig forholdsregler. Jeg har sett i nettavisen og andre plasser at vi ligger foran mange andre kommuner. Jeg er bare veldig stolt av jobben kommunen og ledelsen gjør, og stolt av de ansatte som bretter opp ermene og jobber på for å skåne kollegaer og pasienter, sier hovedtillitsvalgt Marita Leet.

Leder Inga-Lill Rønning sier at andre som vil ha mer informasjon om ordningen, gjerne må ta kontakt.