fbpx Leverer LAR-medisiner på døra Hopp til hovedinnhold

Leverer LAR-medisiner på døra

– Vi finner kreative løsninger sammen med pasientene for å få overlevert medisinene trygt der de bor, forteller OUS-sykepleierne.

I en trappeoppgang i en bygård i Oslo rekker sykepleier Kamilla Starholm ut hendene og mottar en god dæsj Antibac fra kollega Anette Getz Skotvedt før hun får på seg arbeidsantrekket: munnbind, gul frakk, hansker, briller.

De to utgjør dagens team i den nystartede ambulante LAR-tjenesten, legemiddelassistert rehabilitering, fra ruspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus. Tjenesten, som var i gang før påske og har fått navnet Ambu-LAR, kjører fra dør til dør og deler ut LAR-medisiner der den enkelte bor.

Mange bekymret

– Mange av våre pasienter har vært bekymret for å bli smittet av koronaviruset. De ønsker å isolere seg mest mulig hjemme, sier Anette Getz Skotvedt.

Medisineringen krever i utgangspunktet at man kommer til ruspoliklinikken ved bygg 45 på Ullevål eller til et apotek for å motta medisinen.

Sårbare for viruset

– LAR-pasientene er en gruppe som er sårbare for koronaviruset. Mange har en eller flere tilleggslidelser, som for eksempel kols eller hjerte- og karsykdommer, sier hun.

Getz Skotvedt er ROP-koordinator og spesialsykepleier ved ruspoliklinikken. Seksjonen hun jobber ved, ligger under avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved sykehuset.

– Det å hente LAR-legemiddel ofte på apotek eller ved bygg 45 i disse dager, representerer en risiko for smitte for pasientene. Både kollektivreiser til og fra utleveringsstedet og selve utleveringssituasjonen øker risikoen for smitte, påpeker hun.

Vil ha rom for fleksibilitet

Helsedirektoratet har publisert en covid-19-retningslinje for LAR-brukere. Den tar for seg utdeling av LAR-medisiner dersom apotek må stenge eller det er behov for andre tilpasninger ved utdelingen. 

«Det grunnleggende i den kritiske situasjonen er å sørge for at LAR-brukerne får sine legemidler på en trygg og faglig forsvarlig måte, og at det må gis rom for fleksibilitet», heter det i retningslinjen.

Både apotekene og de regionale helseforetakene har vært med på å utarbeide retningslinjen.

Gir langtidsvirkende

Personen som venter innenfor døren i Oslo-bygården, skal denne dagen få en injeksjon med Buvidal, et langtidsvirkende buprenorfin. Dette er et nytt legemiddel som tilbys LAR-pasientene, og så langt har det kun vært administrert av spesialisthelsetjenesten. Det er sykepleiere ved ruspoliklinikken ved OUS som setter injeksjonen.

De som er i LAR, står på forskjellige medisiner – noen på disse langtidsvirkende injeksjonene, andre går på medisiner som krever daglig inntak.

Gjennomgått alle henteordningene

Teamet ved ruspoliklinikken har gjennomgått alle henteordninger til pasienter der det er spesialisthelsetjenesten som foreskriver. 

Nedslagsfeltet er 12 av Oslos 15 bydeler – unntaket er Alna, Stovner og Grorud.

– Vi gjør det vi kan for å lette henteordningen, der hvor det er medisinsk forsvarlig. Dette gjelder spesielt for pasienter i risikogruppen og pasienter i karantene, med smitte eller mistanke om smitte, sier Getz Skotvedt.

– Dette gjør at vi noen dager har flere utleveringer enn andre.

Før påsken satte inn, hadde de hatt 60 oppdrag.

– Både pasientene og vi er så glade vi har fått til dette tilbudet. Vi har 1100 pasienter i vårt område, og vi merker at etterspørselen bare øker, sier Getz Skotvedt.

Rundt 110 står på Buvidal, opplyser Getz Skotvedt. Ellers benyttes metadon, buprenorfin sublingval-tabletter – som er virkestoffet i Buvidal eller Suboxone sublingval-tabletter – som er et kombinasjonspreparat av buprenorfin og naloxon.

Det ambulante tilbudet er organisert med en koordinator som koordinerer oppdragene som meldes inn.

Hver pasient i LAR har en behandler, og de prøver å få det til slik at behandleren reiser ut. Av sikkerhetshensyn er det alltid minimum to ansatte som reiser ut av gangen.

Bakgårdslevering

I bygårdsoppgangen tar Kamilla Starholm av utstyret i motsatt rekkefølge som hun tok det på: Briller, hansker, frakk og til slutt munnbind går i den medbrakte søppelposen som Anette Getz Skotvedt holder klar.

Ved injeksjon av Buvidal bruker de ambulante sykepleierne nå fullt smittevernutstyr der det er mistanke om smitte.

For overlevering av andre LAR-medisiner jobber de frem kreative løsninger for å få overlevert medisiner uten at det trenger å være fysisk kontakt mellom behandler og pasient.

– Vi har møtt pasienter i bakgårder og andre smarte steder, sier Starholm.

Én fikk medisinene inn gjennom vinduet til leiligheten.

– Vi avtaler overlevering med hver enkelt på telefon på forhånd, og det blir mange kreative løsninger, sier Getz Skotvedt, som understreker at overleveringene må være forsvarlige.

– Vi ønsker ikke noen med smitte inn i våre lokaler. De pasientene som kommer til oss for å få utlevert medisiner, og som viser seg å ha symptomer, får medisiner overlevert av sykepleier på baksiden av bygget vårt, forteller Getz Skotvedt.

Prøver å få flere inn på lavterskel-opplegg

– Vi jobber for å få flere over på Buvidal-injeksjoner. Injeksjonene har en depoteffekt og gis som uke- eller månedsdose. 

Så langt har ti nye meldt at de ønsker å starte med de langtidsvirkende injeksjonene. 

– Både vi og pasientene er glade for disse injeksjonene nå. Det er en stor lettelse for mange bare å kunne ta medisin en gang i uka og etter hvert en gang i måneden, mot daglig inntak, sier Getz Skotvedt, som understreker at det er viktig at den enkelte selv ønsker å gå på dette.

Hun sier at de ved ruspoliklinikken også jobber for å få flere inn i LASSO-programmet, som er et lavterskel LAR-opplegg. De har fått 24 personer inn på dette siden 12. mars.

Noen er helt nye, mens andre har vært i LAR tidligere.

– Nå gjør vi inntakssamtaler på telefon, det er viktig å sikre at folk som ønsker det kommer inn. Tilgangen til illegale rusmidler vil sannsynligvis bli mindre i ukene framover, og det er en trygghet å vite at man slipper abstinenser, sier Skotvedt.

Samarbeider med bydelene

Besøket i bygården er kjapt overstått. For mottakeren betyr det både en tur mindre til Ullevål, og at det er en måned til neste LAR-medisinering.

– Jeg er imponert over hvor stort ansvar mange av pasientene tar for å beskytte seg selv og andre mot smitte, sier Kamilla Starholm.

Anette Getz Skotvedt sier hun er stolt over det de har fått til så langt, og legger til:

– Og så har vi god kontakt med mange av bydelene om situasjonen. Vi samarbeider og finner løsninger. Det synes jeg er ganske kult, sier hun.

Utdeling av LAR-legemidler

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse