fbpx Lovisenberg gjør det de kan for at sykepleierstudenter skal gjennomføre praksis Hopp til hovedinnhold

Gjør det de kan for at sykepleierstudenter skal få gjennomføre praksis

Koordinator i Sentralt fagforum i NSF, ansvarsområde for psykisk helse og rus

Rundt 90 av 110 plasser ble borte på grunn av koronautbruddet.

Mandag skulle 110 andreårsstudenter i sykepleie begynt sin praksis i spesialisthelsetjenesten ved Lovisenberg diakonale høyskole i Oslo.

– Rundt 90 av disse plassene ble borte på grunn av koronautbruddet, sier studieleder Espen Gade Rolland.

I tillegg begynte førsteårsstudentenes praksis i kommunehelsetjenesten forrige uke, mens tredjeårsstudentene skal ut i praksis i uke 16. 

For å sørge for at alle sykepleierstudenter klarer å få bestått praksis, har det vært nødvendig å innføre nye måter å gjennomføre på.

– Vårt ansvar

– Det er vi som utdanningsinstitusjon som har ansvaret for at sykepleierstudentene oppnår læringsutbytte i praksis også i denne krevende situasjonen, sier Espen Gade Rolland.

– Det har Kunnskapsdepartementet vært helt tydelige på.

Det er med andre ord høgskolens ansvar å sørge for at studentene som uteksamineres, kan det de skal kunne som ferdig utdannede sykepleiere.

Rolland har de siste dagene fått mange henvendelser fra sykepleierstudenter som har mistet sin praksisplass.

– Hva kan de gjøre?

– Mange sykepleierstudenter har jobb i helsevesenet ved siden av studiene. De kan kontakte sin arbeidsgiver og høre om det er mulig å inngå en såkalt særavtale II – altså at de kan få gjennomført praksis på arbeidsplassen sin, forklarer Rolland.

Dersom arbeidsgiver er positiv, kontakter arbeidsstedet eller studenten Rolland.

– Vi lager da sammen en avtale om hva studenten skal læres opp i, og hvordan det kan gjennomføres. Det er dette arbeidet vi er i full gang med nå, sier han.

Rolland legger til at også arbeidsgivere kan spørre sykepleierstudenter de har ansatt, om de ønsker å ta praksis hos dem.

– Men en avtale må uansett forankres med oss.

Regner med oversikt før påske

Rolland har i skrivende stund ikke oversikt over hvor mange av studentene som har klart å skaffe seg ny praksisplass.

– Vi håper å få oversikt før påske, sier han.

– Vil dette føre til at praksisperioden blir forlenget ut over de opprinnelige åtte ukene?

– I utgangspunktet ikke. Sykepleierstudentene er normalt i praksis fire dager i uken. Med særavtale II utarbeider arbeidsgiver og student turnus, slik at det er ingenting i veien for at uketimetallet studentene er i praksis, økes. Det er også mulig å gjennomføre praksis i påsken. Slik det ser ut nå, tenker vi det er fullt mulig å oppnå læringsmålene i praksis, sier han.

– Vi har laget en egen nettside med detaljert informasjon om hva studentene kan gjøre. Særavtalen er også lagt ut her, sier Rolland.

Arbeidsgivere tar kontakt

– Har dere fått henvendelser fra helseinstitusjoner som ønsker å ta imot studenter?

– Ja. Det er flere sykehus og sykehjem som har tatt kontakt med oss og sier at de ønsker å ta imot sykepleierstudenter i praksis, basert på særavtale II. Det er positivt, og viser at tjenestene er omstillingsvillige for et slikt samarbeid, sier Rolland og legger til:

– Det er imidlertid viktig å understreke at vi selvfølgelig har et ansvar for å bistå helsetjenesten i disse krisetider, men vi er i tillegg ansvarlig for at sykepleierstudentene oppnår nødvendig kompetanse, så vi må ha to tanker i hodet samtidig, sier han.

Også rektor ved Lovisenberg, Lars Mathisen, er klar på at studentene skal sikres gode praksisplasser.

– Vi vil ikke at det skal henge et stigma ved vitnemål fra 2020 – her skal samfunnet kunne stole på kvalitet og skikkethetsvurderinger, skriver han i en e-post til Sykepleien.

De forskjellige sykepleierutdanningene har laget lokale løsninger på praksisproblematikken. Her kan du lese mer om hvordan de løser det ved Lovisenberg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse