fbpx Korona: – Riktig registrering av Covid-19 blir veldig viktig Hopp til hovedinnhold

Korona: – Riktig registrering av Covid-19 blir veldig viktig

Eirik Alnes Buanes, overlege ved Helse Bergen og leder for Norsk intensivregister sier riktig registrering av Covid-19 blir avgjørende for å monitorere sykdommen i tiden fremover. 

Norsk intensivregister har nå utarbeidet et eget beredskapsskjema for å registrere Covid-19-pasienter som får intensivbehandling.

Det kom frem under et webinar Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet holdt for intensivpersonell mandag.

Start og stopp på respiratorbehandling skal registreres

I dette skjemaet skal opplysninger om pasient, diagnose, risikofaktorer og blant annet start- og stopptidspunkt for mekanisk respirasjon registreres.

Også start og slutt på ECMO-behandling skal registreres.

ECMO er en maskin som gir oksygen til blodet utenfor kroppen og fører dette oksygenrike blodet tilbake til kroppen. Den brukes blant annet i situasjoner der lungene ikke klarer å gi nok oksygen til kroppen på tross av respiratorbehandling.

– Start og stopp av behandlingstiltak registreres, slik at vi kan ha løpende oversikt over hva slags materiell som er i bruk hos denne pasientgruppa, sier Eirik Alnes Buane, leder for registeret.

Fortløpende registrering

Han mener det vil være svært viktig å være nøye på denne registreringen. 

– Sammen med intensivsykepleiernes NEMS-score, som sier noe om arbeidsbelastningen knyttet til pasientgruppen, vil vi få et bilde av hvilke ressurser som er i bruk knyttet til pasienter med Covid-19, sier han og legger til:

– Det er intensivavdelingene som vil måtte ta den største støyten når smittetoppen blir nådd, og så vil andre avdelinger måtte hjelpe til så mye de kan.

Buanes sier det fra før er forskjellig praksis på hvem som registrerer inn til Norsk intensivregister fra sykehus til sykehus:

– Noen steder er det legene som registrerer, noen steder er det helsesekretærene som gjør det og noen steder intensivsykepleierne. Min klare oppfordring er å sørge for at nok ansatte har opplæring og tilgang til registeret, slik at registreringen kan skje fortløpende. Da vil registrering av en enkelt pasient bare ta noen få minutter, sier han.

Faggruppeleder: – Tall er gull

– Tall og statistikk er gull, så det er veldig viktig å gjøre denne registreringen av Covid-19 i beredskapsskjemaet i Norsk intensivregister, sier faggruppeleder for intensivsykepleierne, Paula Lykke.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse