fbpx Praksisreglene for sykepleierstudenter gjøres mer fleksible Hopp til hovedinnhold

Praksisreglene for sykepleierstudenter gjøres mer fleksible

Bildet viser studenter i praksis som står med en væskepose over ei seng

Kunnskapsdepartementet gir universiteter og høyskoler mer fleksibilitet i gjennomføring av praksis for studenter.

Den midlertidige endringen gjelder for de utdanningene som er regulert gjennom rammeplaner eller nasjonale retningslinjer, for eksempel sykepleierutdanningene og lærerutdanningene.

Korona gjør gjennomføring vanskeligere

Koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen også til studentene, utbruddet gjør det blant annet vanskelig for en del studenter å få gjennomført praksisperioden sin som planlagt.

Noen praksissteder har nå stengt på grunn av smittefare, som for eksempel barnehager og skoler. Dagens situasjon gjør det også utfordrende for en del universiteter og høyskoler å innfri kravene som stilles til riktig mengde og type praksis, til rett tid.

– Nå endrer vi reglene midlertidig, slik at flest mulig ikke blir forsinket i utdanningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Skal ikke gå på bekostning av læring

Blant annet kan universitetene og høyskolene nå fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som «forsvarlige og nødvendige». Endringene skal ikke gå på bekostning av hva studentene lærer.

– Det er viktig at de har nødvendig kompetanse for den jobben de skal ut og gjøre.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er positiv til regelendringene.

– Vi synes det er veldig flott at regjeringen gjør regelendringer og gir universitetene og høyskolene den fleksibiliteten til å gjøre faglige vurderinger på hvordan man kan legge opp videre studieløp for studenter som mister praksis, slik at de får muligheten til å fullføre sine studier, sier leder i NSO, Marte Øien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse