fbpx Arbeidsgivere, ikke snyt oss mens vi står i frontlinjen Hopp til hovedinnhold

Arbeidsgivere, ikke snyt oss mens vi står i frontlinjen

Bildet viser Kenneth Grip, foretakstillitsvalgt for NSF på St. Olavs hospital i Trondheim

Sykepleiere stiller opp og viser fleksibilitet i krisetider. Vi har ikke bedt om mer lønn for det, men vi skal beholde det vi har krav på. Nå snur arbeidsgiver på flisa og forsøker å sno seg unna økonomisk. Det ser ikke pent ut.

Norge står overfor en pandemi vi ikke har sett maken til. Enkelte nasjoner har allerede fått kjenne på realiteten, selv er vi antakelig bare i startgropen. Det er lov å håpe at vi ikke vil bli like hardt rammet slik for eksempel Italia, Spania og USA har blitt.

Behov for fleksibilitet

Når slike kriser rammer er selvfølgelig vi tillitsvalgte også «på pletten» og leter etter løsninger og alternativer. Vi vet godt at våre medlemmer i sykehus står i førstelinjen. Som ansvarlige medspillere ser vi at våre innspill og råd vil kunne være avgjørende for sykehus og sykehusdrift i tiden framover. Vi skjønner at det vil kunne oppstå behov for mer fleksibilitet etter hvert som pandemien brer seg også i det norske samfunnet.

Økt overtid, kortere varslingsfrist

Derfor hadde vi forståelse da det kom nyheter omkring overordnede avtaler for både økt overtid og endret varslingsfrist for endring i arbeidstid. Vi har til og med brukt både tid og energi på å forsvare disse avtalene overfor egne medlemmer, som naturlig nok reagerer sterkt når de står overfor tøffere turnuser på kort varsel og lengre og mer krevende arbeidsdager. I møter med arbeidsgiver har vi tydeliggjort at vi ikke er villige til å stoppe lokale initiativ der det er åpenbart at pandemi og forberedelse til denne krever endring. Det er nødvendig.

Det skal ikke stå på oss

For det viktige nå er å fokusere på pasientbehandlingen og rigge helsevesenet slik at vi klarer å håndtere de mange pasientene som vi har, og vil få framover. Vi opplever jevnt over stor entusiasme og stå på-vilje blant sykepleierne. Denne stå på-viljen er blandet med frykt for å bli smittet, frykt for å ta med smitte hjem og frykt for å måtte stå i jobb i en situasjon der det ikke finnes nok smittevernutstyr eller personale til å håndtere alle oppgavene. Men sykepleierne bretter opp ermene, tar ansvar for å holde seg friske, og er villige til å hive seg rundt for å få dette til. Viljen til fleksibilitet er stor, alle skjønner at vi trengs og at situasjonen er ekstraordinær. Det skal ikke stå på oss.

Tyner oss økonomisk

Men i dette ligger også en forventning om at alle skal beholde sine rettigheter. Det er en selvfølge. Ingen skal tape på å selge sin arbeidskraft til en arbeidsgiver som trenger den. I går ble vi dessverre kjent med at arbeidsgiver forsøker å tyne oss økonomisk, og sno seg unna godtgjørelsene vi er lovet for å kunne ivareta pasientsikkerheten. Dette er godtgjørelser vi også i en normalsituasjon ville hatt rett til fordi arbeidsgiver endrer arbeidstiden på kort varsel, noe som medfører økt uforutsigbarhet og dermed økt belastning på den enkelte. Men både KS og Spekter ser ut til å ha ombestemt seg om hva de har inngått avtale med Norsk Sykepleierforbund og flere andre organisasjoner om. Etter at disse avtalene ble signert har arbeidsgivere både i kommuner og i sykehus lagt frem en tolkning som i beste fall gir sykepleierne kompensasjon for fleksibiliteten i kun to uker. Tillegg for å få endret sin arbeidstid på inntil tre dagers varsel vil arbeidsgiver altså redusere til et minimum, og de vil pålegge ansatte vakter inntil 12 timer uten avtale med tillitsvalgte. Dette var ikke det vi ble enige om.

Velter tua

Dette vil ikke bare berøre sykepleiere, men også familiene deres. Og slik behandler arbeidsgiver sine ansatte som nå står i fronten, og som uten å mukke går inn i situasjoner der de kan utsette seg selv og familiene sine for smitterisiko. Ikke bare er dette toppen av frekkhet, det er også tua som kan velte «we can do it!»-holdningen til «what the f**k!?»

Kritisk kompetanse

Norsk helsevesen er avhengig av sykepleierne. Senest i november i 2019 slo Riksrevisjonen fast at sykepleiere er kritisk kompetanse for helsevesenet, og helselederne har ikke tatt det tilstrekkelig på alvor. Ikke har de oversikt over hvor mange de trenger, og ikke har de oversikt over hvor mange de har eller hvor mange de må ha i fremtiden for å sikre pasienten god behandling og sykepleie. Arbeidsgiversidens opptreden nå under korona-krisen viser bare at de fortsatt ikke tar sykepleiermangelen på alvor.

Må beholde våre rettigheter

Vi har argumentert sterkt for at vi ikke skal gå inn i forhandlinger om ekstra kompensasjon og risikotillegg i situasjonen vi nå står i. Mange har mistet jobbene sine og Norge er i krise. Men et minimum må være at de rettighetene vi har, skal vi beholde. Helseministeren har snakket om dugnad og fleksibilitet. Fleksible skal vi være. Og dugnad utfører vi ved å holde oss mest mulig hjemme når vi ikke er på jobb, men når vi utfører jobben vår forventer vi å bli behandlet med respekt. Vi krever at arbeidsgiverne viser en liten flik av anstendighet og gir sykepleierne den kompensasjonen de har krav på, når de stiller opp og bidrar i det som er den største krisen i det norske samfunnet i fredstid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse