fbpx Sykepleien må rette skytset i riktig retning Hopp til hovedinnhold

Sykepleien må rette skytset i riktig retning

Sykepleier setter sprøyte på pasient, intensivavdelingen på Moss sykehus.

Det er ikke vi, men arbeidsgiverne som nå må fortelle sykepleierne hva de skal gjøre, skriver Mildrid Haugrønning Søndbø, leder i Rådet for sykepleieetikk, i et tilsvar.

Rådet for sykepleieetikk ser det faktisk som en glede at Sykepleiens redaktør Barth Tholens og temaredaktør Liv Bjørnhaug Johansen etterlyser Rådet i sin artikkel «Dette er kanskje krig, men sykepleiere skal ikke være kanonføde». Etterlysningen betyr at vi er savnet, og det er kjempefint.

Idealisme

Som for svært mange andre i NSF har også Rådet for sykepleieetikk lange dager med utfordrende problemstillinger. Medlemmene i Rådet er ikke frikjøpte. De svarer opp saker etter lange og krevende arbeidsdager. Det er mye idealisme her, ja som ellers blant mange av sykepleierne. Vi ser det som et kvalitetsstempel og ikke det motsatte.

For ikke lenge siden delte intensivsykepleier og medlem av Rådet en god kronikk i Sykepleien fra hverdagens utfordringer ved et av landets største intensivavdelinger. Den viser kompleksiteten.

Rådets plass i NSF

Tradisjonelt har ikke Rådet for sykepleieetikk stått sentralt i NSF når nye strategier utarbeides, men vi har nå ny forbundsledelse og nye muligheter. Det tar tid å forme samarbeidet, og erkjenne at etikken har sin betydning og sin rettmessige plass både i forhandlinger og i fagutvikling. Vi har tidligere erfart at tidsskriftet Sykepleien anser etikken som særdeles viktig. Vel, det er fritt frem å ta kontakt!

Tholens og Johanssen framhever at mange sykepleiere er redde nå av ulike årsaker. Vi vet det, men hvem har ansvaret for å trygge sine medarbeidere? Vi svarer opp alle telefonhenvendelser og de mail vi får.

Skivebom

Tholens og Johansen skriver: «Tiden er kjørt for finstemte, etiske refleksjonsgrupper». Det er helt skivebom. Det har aldri vært viktigere enn nå med etiske refleksjoner rundt alle de forhold som lider under denne pandemien. Flere av rådets medlemmer arbeider iherdig nettopp med å vekke det etiske ansvaret på sine arbeidsplasser i disse Covid-19 tider. Mange pasienter med store plager har fått utsatt operasjon, arbeidsbelastningen kan være utfordrende og ulike beslutninger vedtas uten et snev av lovpålagt medvirkning.

Formidabel jobb

Mangt kan bli bedre, men vi i Rådet for sykepleieetikk vil ikke på noen måte stille oss bak en generalisering som ikke stemmer med virkeligheten. Vi har 11 fylker og 356 kommuner, og vi vil yte rettferdighet ovenfor alle de ledere og sykepleiere som gjør en formidabel jobb og NSF sentralt som yter maksimalt. Det er ingen som har den fulle oversikt over tingenes tilstand.

Hvem har ansvaret?

Vi i Rådet for sykepleieetikk kan ikke trygge sykepleiernes arbeidssituasjon om vi tenker på at det er noen der ute som må behandle pasienter med Covid-19 uten adekvat utstyr. Det er en stor og omfattende problemstilling, og virksomhetens øverste ledelse må stå frem å fortelle sykepleierne hva de skal gjøre. Det er deres fulle ansvar, noe vi ikke kan ta på våre skuldre. Alle helsearbeidere har rett til å tenke på egen sikkerhet, og kan derfor nekte å gå inn til pasienter med Covid-19 uten riktig utstyr. Det er viktig å plassere ansvaret der det hører hjemme om ikke vi skal få et helsevesen helt i knestående.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse