fbpx Åpent brev fra sykepleierstudenter på siste året Hopp til hovedinnhold

Sisteårsstudent: – Vi ønsker å bidra

Stellefrakk, praksis, student, Høgskolen i Telemark

Vi ønsker å komme ut i jobb som sykepleiere og bidra i den nasjonale krisen. Løsningen er å gi en forkortet bacheloroppgave eller å sette snittkarakter på emnet.

Vi er inne på oppløpssiden av studiet, og det eneste som gjenstår før vi kan kalle oss sykepleiere, er en bacheloroppgave. Mange på studiet var så vidt kommet i gang med denne før den nasjonale krisen kom til Norge.

Skriker etter folk

Vi opplever for tiden å bli trukket i flere forskjellige retninger. De fleste av oss studenter på siste året har allerede en deltidsjobb i helsevesenet, det være seg på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie eller annet. Helsevesenet skriker etter folk som kan være med å bidra i den nasjonale dugnaden. Det føles veldig frustrerende å ikke kunne melde oss til tjeneste, fordi vi må sitte hjemme og gjøre ferdig en bacheloroppgave, som i seg selv er vanskelig å gjennomføre i disse tider.

Les også:Praksisreglene for sykepleierstudenter gjøres mer fleksible

Stengt og avlyst

For det første er universitetene stengt, og den eneste veiledning vi kan få er videosamtaler med lærerne. Vi skulle gjennomført flere seminarer på skolen, men disse er naturlig nok avlyst. Bibliotekene er stengt, som følge av Covid-19. Det gjør at vi ikke kan benytte disse ressursene når vi skal søke på forskningsartikler, eller få tak i relevant litteratur til oppgaven. I tillegg er mange sykepleiestudenter, spesielt på deltidsstudier, i den situasjonen at barn må være hjemme fra skole/barnehage, og det gjør det veldig utfordrende å finne ro til å skrive.

Forkortet oppgave

Vi mener nå at det finnes gode og dårlige løsninger på dette problemet. En dårlig løsning vil være å utsette bacheloroppgaven til krisen er over. Dette vil skape store problemer for både studenter og helsevesenet, da mange studenter allerede har stillinger å gå til etter endt studie, og arbeidsgivere som trenger dem på jobb. En mulig løsning vil være å kunne gi oss en forkortet oppgave, med lavere krav enn til bachelor, slik at det er mulig å gjennomføre den på en god måte med de utfordringene som Covid-19-krisen gir oss. Dette er det hjemmel for i Forskrift om studier og eksamen ved USN, §2-2, andre ledd. «I grunnlaget for graden skal det som hovedregel inngå en bacheloroppgave eller annet selvstendig arbeid».

Snittkarakter

En annen løsning vil kunne være å stryke oppgaven helt, og sette snittkarakter på emnet, slik at vi kan komme ut i jobb som sykepleiere og bidra i den nasjonale krisen.

Vi håper det snart blir fattet en beslutning om hva som skjer med oss. Det er veldig frustrerende å sitte hjemme og ikke kunne bidra, når vi ser kollegaer som ber innstendig om hjelp i mediene.

Vi vil bidra!

Oppdatering etter siste beskjed fra skolen :
18. mars, fikk vi beskjed fra skolen om at bachelorløpet vårt går som planlagt, med mindre myndighetene kaller ut alle sykepleiestudenter i jobb. Dette var en svært skuffende beskjed å få. Det vil i praksis si at vi sisteårsstudenter som nå må sitte hjemme og skrive bacheloroppgave IKKE kan melde oss til tjeneste for de arbeidsgiverne vi allerede har. Vi må isteden sitte hjemme og skrive på en litteraturoppgave som nå virker helt meningsløs, all den tid vi kunne hjulpet til helsevesenet, og samtidig kunne opparbeide oss uvurderlig erfaring. Det er altså ingen som påstår at bacheloroppgaven ikke er viktig, men i en tid med nasjonal krise så må man se på hva som er viktigst.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse