fbpx Erna Solberg: Ingen sykepleierstol i korona-granskningskommisjonen Hopp til hovedinnhold

Erna Solberg: Ingen sykepleierstol i korona-granskningskommisjonen

Bildet viser statsminister Solberg og NSF-leder Larsen

Statsminister Erna Solberg sier nei.

Tre leger, en tingrettsdommer, en velferdsforsker, en sykkelrittleder, en generalløytnant, en pensjonert ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, en kommunikasjonsdirektør, en samfunnsøkonom, en fylkesmann og en ordfører.

Det er de 12 som regjeringen mener skal granske koronahåndteringen, og som skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars neste år.

– Feil skjer

Medlemmene av granskningskommisjonen ble presentert av statsminister Erna Solberg fredag 24. april.

Da lederen av Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen, oppdaget at ingen sykepleiere var med, ble hun først overrasket.

– Jeg ble oppgitt over at myndighetene fortsatt ikke forstår eller anerkjenner at sykepleiernes unike kompetanse er nødvendig for kommisjonens arbeid, sier hun.

«Feil skjer. Dette må være en feil», skrev hun på Facebook-siden sin.

– Skal vi som samfunn lære noe av pandemien, må kommisjonen ha kunnskap til å kunne stille de riktige spørsmålene. Det har den ikke uten sykepleier til stede, forklarer hun.

Fakta
Granskningskommisjonen
 • Professor emeritus Stener Kvinnsland (lege)
 • Tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, Asker (advokat og tidligere Ap-statssekretær)
 • Professor Geir Sverre Braut, Time (lege)
 • Daglig leder Knut Eirik Dybdal, Harstad (leder sykkelrittet Arctic Race of Norway, tidligere hotelldirektør med utdanning fra Forsvaret)
 • Daglig leder Tone Fløtten, Oslo (velferdsforsker i Fafo)
 • Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum (generalløytnant)
 • Pensjonist Toril Johansson, Oslo (tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet)
 • Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo (tidligere journalist)
 • Professor Nina Langeland, Bergen (lege)
 • Rådgiver Egil Matsen, Trondheim (samfunnsøkonom og tidligere visesentralbanksjef)
 • Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg (utdannet i Forsvaret, tidligere Frp-politiker)
 • Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal (for Senterpartiet. På Linkedin-profilen er han blant annet trolljeger og historieforteller)


Kontaktet myndighetene

Etter at den første overraskelsen ga seg, ble Larsen irritert.

– Ikke så mye på vegne av NSF, men fordi myndighetene, til tross for mye ros og anerkjennelse til sykepleierne som nøkkelpersonell i krisen, ikke ser verdien av sykepleieperspektivet inn i kommisjonen, sier hun.

Dermed kontaktet hun relevante myndighetsaktører for å diskutere prosessen.

– Jeg opplevde forståelse for ønsket om sykepleieperspektivet inn i kommisjonen, men fikk avslag likevel fordi andelene med helse måtte sees opp mot andre samfunnsområder.

– Hva synes du om det?

– Det er alltid plass til de som anses som nødvendige representanter. At regjeringen ikke finner plass til sykepleiere, betyr at de ikke anser vår fagkompetanse som nødvendig, sier hun.

– Hva gjorde du da?

– Jeg sov på saken, våknet opp lørdag og skrev kronikk i avisa Nordlys, hvor jeg argumenterer for hvorfor det er problematisk at sykepleiere ikke er tatt med.

Kronikken er også publisert i Sykepleien. 

Lill Sverresdatter Larsen Hjemmekontor
Fakta
Mandatet:

Kommisjonens mandat er å analysere:

 • Myndighetenes beredskap og planverk for pandemier både på nasjonalt og kommunalt nivå sett hen til tidligere pandemier og scenarioer.
 • Berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering og samarbeid, herunder ansvarsdeling og samarbeid mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
 • Iverksatte tiltak for å redusere smittespredning, bedre kapasiteten i helsetjenesten og behandle pasienter.
 • Iverksatte tiltak i primærhelsetjenesten og tiltak, forberedelser og beredskap i kommunene for å ivareta beboere i heldøgns omsorg.
 • Ansvarsdelingen og samarbeidet mellom statlig og kommunalt nivå.
 • Kommunikasjon og informasjon til befolkningen, og befolkningens atferd og respons.
 • Økonomiske og sosiale konsekvenser av pandemien og smittetiltakene.
 • Hvordan de bredere, samfunnsmessige konsekvensene av pandemien ble håndtert og fulgt opp av myndighetene.
 • Hvordan sentrale samfunnsfunksjoner, herunder de demokratiske, klarte å opprettholde sin funksjon, og om de rette funksjonene ble identifisert og ivaretatt.

Mange reaksjoner

Lill Sverresdatter Larsen har ikke fått noen reaksjoner fra regjeringen på sin oppfordring om å finne en stol til sykepleierne i granskningskommisjonen. Men hun har fått svært mange positive tilbakemeldinger fra sykepleiere, annet helsepersonell, fra pårørende og pasienter og fra folk flest.

– Flere skriver at de er overrasket over at sykepleiere, som den største profesjonen i helsetjenesten og de som både utøver, leder, koordinerer og organiserer tjenestene, likevel ikke er tatt med. Noen undres på om det er et bestillingsverk der myndighetene ikke vil ha fakta på bordet.

– Mange er provosert over at frontlinjen blir klappet for – også av myndighetene – men likevel ikke har viktig nok kompetanse når korona-kommisjonen settes, sier Larsen.

Vil sikre pasient- og pårørendefokus, omsorg og etikk

– Hva frykter du vil gå under radaren hos kommisjonen når ingen sykepleiere er med?

– Sykepleieperspektivet blir borte uten sykepleiere. Det er ikke nødvendigvis bare medisinskfaglige eller økonomisk-administrative spørsmål som er relevante, vi må også sikre at pasient- og pårørendefokus, omsorg og etikk får sin plass i vurderingene. Det som sykepleiere gjør, både klinisk i møte med pasienter og pårørende, men også perspektiver på organiseringsarbeid og pasientflyt, tenderer til å være «usynlig arbeid» også for andre i helsesystemene, slik som leger. Det sykepleiere gjør og har gjort i denne krisen er viktig for å dra lærdom til neste pandemi.

– Du har nevnt Marit Kirkevold som en aktuell representant i kommisjonen. Vet du om hun kunne tenke seg å stille?

– Jeg har ikke forespurt henne direkte, men hun er nevnt som et av flere eksempler. Vi har mange navn på dyktige sykepleiere, både med og uten spesialutdanning, doktorgrad og professortittel, som kunne gjøre et viktig og nødvendig stykke arbeid i kommisjonen, sier Larsen.

– Ikke praktisk mulig

Sykepleien stilte følgende spørsmål til statsminister Erna Solberg:

– Hvorfor har ikke regjeringen funnet plass til en sykepleier i granskningskommisjonen som skal se på myndighetenes håndtering av koronapandemien?

– Vil regjeringen lytte til anmodningen fra lederen i Norsk Sykepleierforbund og finne en stol til, så også en sykepleier kan bli med i dette viktige arbeidet?

Her er svaret som kom fra statsministeren på e-post:

– Kommisjonen har fått et svært bredt og åpent mandat. Selv om pandemien er en helsekrise, har den berørt nær sagt alle deler av vårt samfunn. Sykepleiernes kompetanse har vært og er svært viktig i helsetjenestens håndtering av pandemien. I andre sektorer har også en lang rekke andre kritiske samfunnsfunksjoner blitt satt på prøve, og har blitt synliggjort på en helt annen måte enn før. Dette er også viktige deler av kommisjonens mandat.

– Det er ikke praktisk mulig å sette sammen en kommisjon hvor alle de kritiske samfunnsfunksjonene er representert gjennom sine ulike profesjoner. Jeg er likevel trygg på at kommisjonen samlet sett har den nødvendige kompetanse til å vurdere alle deler av sitt mandat. Jeg forutsetter at kommisjonen vil være åpen for synspunkter og vurderinger utenfra i sitt arbeid, både fra sykepleiere, Norsk Sykepleierforbund og fra mange andre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse