fbpx Forskere skal kartlegge sykepleieres erfaringer under koronapandemien Hopp til hovedinnhold

Forskere skal kartlegge sykepleieres erfaringer under koronapandemien

Sykepleierne Tonje Hallan Kristiansen og Iselin Sørlie kler seg i smittevernutstyr. Infeksjonsposten for barn, Ullevål sykehus

Sykepleierforbundet har gitt Sintef-forskere i oppdrag å kartlegge sykepleiernes erfaringer under koronapandemien.

Pandemien som satte livet til «alle» på vent i vår, medførte store endringer for sykepleierne våre, ifølge Sintef-forsker Line Melby.

Det er hun som skal lede prosjektet som er et oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Dette skal forskerne finne svar på

Det er to spørsmål forskerne konsentrere seg om å finne svar på:

  • Hvilke erfaringer har sykepleiere med koronapandemien?
  • Hvilke konsekvenser har pandemien hatt for pasienter, brukere og pårørende – slik sykepleiere har erfart det?

Svarene forskerne får, skal sees i sammenheng med andre faktorer som beredskap, håndtering av smitte og smittevern, ledelse, arbeidsvilkår og arbeidsmiljø, bemanning og kompetanse, samt konsekvenser for pasientbehandling og omsorg.

Slik skal det gjøres

Alle sykepleiere som er medlemmer i NSF, vil få tilsendt en spørreundersøkelse. Forskerne vil så gjennomføre noen intervjuer med sykepleiere og ledere som jobber ute i alle deler av helsetjenesten. Også hovedtillitsvalgte i et utvalg helseforetak og kommuner vil bli intervjuet.

– Basert på kunnskapen som framkommer i studien vil vi drøfte hva myndigheter, lokalpolitikere, arbeidsgivere og Norsk Sykepleierforbund kan lære av pandemien. Vi skal også se på hvilke forbedringstiltak som må settes inn på kort og på lang sikt for å kunne møte fremtidige tilsvarende situasjoner, sier Line Melby i en pressemelding.

– Sykepleierne har en unik kunnskap

Det er altså Sykepleierforbundet som har bestilt kartleggingen. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen forklarer hvorfor: 

– Våre sykepleiere sitter med en helt unik kunnskap om hvordan denne koronaperioden har vært så langt. Det er sykepleierne som har stått i frontlinjen og kjent på kroppen hvordan det har vært å gå på jobb og jobbe både med og uten koronapasienter, sier hun.

Hele helsevesenet har måttet omstille seg, og mange har fått andre arbeidsoppgaver.

– Sykepleiere og annet helsepersonell har løst nye utfordringer og arbeidsoppgaver på strak arm, sier Larsen.

Hun påpeker at sykepleietjenesten som helhet, med både sykepleiere og sykepleieledere, er den yrkesgruppen som har mest selvopplevd kunnskap om hvordan denne perioden har vært.

– Så vi gjennomfører denne undersøkelsen for å få tak i denne viktige kunnskapen, sier hun.

Planlagt før kommisjonen ble opprettet

– Er dette en reaksjon på at sykepleierne ikke er tatt med i Helsedepartementet kommisjon som skal evaluere hvordan koronasituasjonen ble håndtert?

– Nei, denne undersøkelsen var under planlegging før kommisjonens mandat og deltakere var kjent, sier Larsen og legger til:

– Men, når vi nå ikke er med i kommisjonen, så vil resultatene fra undersøkelsen være viktige innspill til deres arbeid. Vi har i første møte med kommisjonen varslet at vi vil legge frem resultatene fra denne undersøkelsen.

Kartleggingen er planlagt ferdig i månedsskiftet november/desember.

NSFs bidrag til læring

På spørsmål om hva NSF skal bruke kartleggingen til, svarer forbundslederen følgende:

– Formålet med undersøkelsen at samfunnet skal lære av denne situasjonen. Dette er et av våre bidrag til denne læringen. Hva gikk bra, hva gikk mindre bra, og hvordan kan samfunnet ruste seg bedre mot nye slike situasjoner?

Hun understreker at sykepleiere er nøkkelpersonell for samfunnet, pasientene og helsesektoren.

– Gjennom undersøkelsen får vi kartlagt sykepleiernes opplevelser og erfaringer, og framskaffer viktig kunnskap som blant annet kommisjonen vil ha nytte av. Sykepleiernes erfaringer og ivaretakelse av sykepleiernes interesser er avgjørende hvis helse- og omsorgssektoren skal stå bedre rustet ved neste korsvei, sier Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse