fbpx – Gjenåpningen kan bli katastrofal Hopp til hovedinnhold

– Gjenåpningen kan bli katastrofal

Regjeringen har lagt bort sitt mål om å stoppe epidemien og har nå bestemt seg for å følge Sverige og dermed la koronasmitten gå sin gang i befolkningen. Det er uforsvarlig og uklokt, skriver smitteverneksperten.

Å slippe løs smitten igjen ved å åpne barnehager og småskoleklasser over hele landet om kort tid er, etter min mening, en såkalt «halsløs gjerning» som kan føre til et katastrofalt resultat for mange mennesker, barn iberegnet.

Mange innvendinger

For det første er kanskje epidemien på riktig vei, men den er langt fra stoppet. Når regjeringen begrunner redusert antall sykehusinnleggelser og respiratorpasienter som årsak til å gjenåpne samfunnet, bruker den ikke riktig beregningsgrunnlag.

Regjeringen hopper av «the winning horse» omtrent midt i løpet – uten reelle resultater og på et meget uavklart tidspunkt.

Koronasyke pasienter i sykehjem og hjemmesykepleie som nå ikke legges inn i sykehus eller på respirator, regnes ikke med. Derved hopper regjeringen av «the winning horse» omtrent midt i løpet – uten reelle resultater og på et meget uavklart tidspunkt. Dette til tross for at hele befolkningen lojalt har ofret svært mye for å stoppe en epidemi som fører til alvorlig sykdom hos hver femte pasient og til døden for én til to av hundre syke personer i Norge.

Fravær av kontrolltiltak

For det andre har epidemien ikke nådd sitt toppunkt enda siden 100 til 200 personer nysmittes hvert døgn, inkludert 40–50 sykehusansatte. Dette viser fravær av kontrolltiltak og gode smitteverntiltak som testing, smitteoppsporing, riktig bruk og tilgang til riktig smittevernutstyr med adekvat opplæring i smittearbeid.

På apotekene utover i landet er håndhygienemidler og kirurgiske munnbind ikke tilgjengelig for befolkningen som er i kontakt med smittede personer, eller for mennesker som skal beskytte seg selv.

Blant de mest sårbare

For det tredje er barnehagebarn og småskolebarn og deres familier og personell blant de mest sårbare og mest smitteutsatte i samfunnet. Barn blir trolig like ofte smittebærer som voksne, men kan spre smitten mer enn voksne ved sin aktivitet og behov for nærkontakt. Forskjell med hensyn til smitte og utvikling av sykdomstegn, har ikke regjeringen forstått. 

Under influensaepidemier er det vel kjent at barn er de største smittesprederne, mens det som regel er de voksne som blir oftest og mest alvorlig syke.

Under influensaepidemier er det vel kjent at barn er de største smittesprederne, mens det som regel er de voksne som blir oftest og mest alvorlig syke. Under SARS-epidemien hadde barn mellom 0–14 år stort sett feber og hoste, mens eldre hadde flere symptomer samtidig. Immuniteten ved SARS er beregnet å vare i to år.

En stygg nedoverbakke

Å åpne opp på stigende epidemi vil føre til smittespredning flere veier; via barn til andre barn, via barn til voksne og via familier og ut i samfunnet. Småbarnsfamilier har ofte de tyngste nøkkelposisjonene i samfunnet; i helsevesenet, barnehager/skoler, serviceyrker og andre kritiske sentrale oppgaver. Ved åpning vil smitte blant småbarn doble, eller tredoble smittepresset i samfunnet.

Dersom regjeringen nå åpner for «bremsing» og fri smitte blant barnehagebarn og småskolebarn uten dokumentert stopp av nysmitte, er jeg redd for at det blir en stygg «nedoverbakke» for alle. Ikke minst for befolkningen.

Dette innlegget ble først publisert i Dagbladet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse