fbpx Oppfordrer rike land til å utdanne sine egne sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Oppfordrer rike land til å utdanne sine egne sykepleiere

Generalsekretær i ICN, Howard Catton

Lederen av det internasjonale sykepleierforbundet ICN mener koronapandemien har tydeliggjort hvor viktig det er at rike land blir mer selvforsynt med sykepleiere.

Onsdag 29. juli lanserte det internasjonale sykepleieforbundet ICN rapporten COVID-19 and the International Supply of Nurses.

Som rapportnavnet indikerer, handler det om tilgangen på sykepleiere rundt om i verden i forbindelse med den pågående pandemien.

En av hovedkonklusjonene er at dersom rike land fortsetter å rekruttere et stort antall sykepleiere fra utlandet, undergraver de fattigere lands helsevesen og deres muligheter for å håndtere kriser slik som den verden opplever nå.

Import til rike land

Generalsekretær i ICN, Howard Catton står som medforfatter av rapporten, og han påpeker via en pressemelding at rike lands import av sykepleiere er selve antitesen av selvforsyning:

– Slike grove ulikheter i fordelingen av sykepleiere forårsaker skade for utallige millioner mennesker, og hvis det fortsetter, vil universell helsehjelp ikke være noe annet enn en uoppnåelig drøm. [Sykepleiens oversettelse.]

ICN-rapporten viser til store forskjeller i hvor mange sykepleiere som utdannes i ulike land målt opp mot antall innbyggere.

Mens for eksempel Sveits og Sør-Korea, ifølge tall fra OECD, årlig utdanner over 100 sykepleiere per 100 000 innbyggere, er tilsvarende tall for Italia og Tsjekkia under 20. Et høyt tall kan derimot skyldes at det aktuelle landet har en stor andel sykepleierstudenter fra utlandet, som reiser tilbake for å jobbe i sitt hjemland etter fullført utdanning.

Artikkelen fortsetter under diagrammet.Ifølge en rapport utgitt av Helsedirektoratet utførte utenlandske sykepleiere med utenlandsk utdanning rundt seks prosent av sykepleierårsverkene i den norske helse- og omsorgstjenesten i 2016. Norske sykepleiere med utdanning fra utlandet sto på sin side for rundt 2,8 prosent av sykepleierårsverkene.

Totalt ble dermed nærmere 9 prosent av sykepleierårsverkene utført av personer med utdanning fra andre land.

På verdensbasis anslår ICN-rapporten at rundt én av åtte sykepleiere – altså 12,5 prosent – i dag jobber i andre land enn der de er født eller utdannet.

– En investering

– Som vi vet, er sykepleie en investering som garanterer en positiv avkastning gjennom bedret global helse, påpeker ICN-leder Catton.

– Rapporten understreker at den beste måten å garantere at et land har sykepleiere nok, er å utdanne dem selv og beholde flere av dem, fordi det å være selvforsynt er det smarte valget.

ICN oppfordrer land til å følge Verdens helseorganisasjons globale retningslinje for internasjonal rekruttering av helsepersonell, og å endre måten de oppfyller sine egne behov for sykepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse