fbpx Dette skjer hvis Wuhan-viruset når Norge Hopp til hovedinnhold

Dette skjer hvis Wuhan-viruset når Norge

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

Wuhan-viruset kan når som helst kan ramme Norge, og en rekke offentlige instanser er i beredskap. Det viktigste blir å isolere eventuelle smittede.

Mandag 3. februar møttes Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser for første gang for å diskutere virusutbruddet, som foreløpig i hovedsak har rammet Kina.

– Vi drøftet strategiene vi har, for å gi tilbud til de som blir syke og en aktiv smitteoppsporing for å hindre at smitte brer seg, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Aktørene i helsevesenet samarbeider allerede tett i forberedelsene med tanke på at viruset kan nå Norge, men i utvalget som møttes mandag, deltok også blant annet Mattilsynet, Forsvaret, politiet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Utenriksdepartementet.

– Vi har en god beredskap hvis vi skulle få smittede personer, sier helsedirektøren.

Isolering

Guldvog forklarer de viktigste punktene i beredskapen slik:

– De første sykdomstilfellene vil trolig bli avdekket ved at noen blir syke og kan fortelle at de enten har vært i Kina eller har vært i kontakt med noen virussyke utenfor Kina. Dette må ha skjedd innen 14 dager før de selv ble syke.

Når det dukker opp slike tilfeller, vil det bli tatt en test av de aktuelle personene.

– De vil bli tatt hånd om av den lokale helsetjenesten først. Hvis de ikke er veldig alvorlig syke, vil de i første omgang bli bedt om å frivillig isolere seg selv i sitt eget hjem. Er de alvorlig syke, blir de innlagt på sykehus med et sikkert smitteregime og behandling, sier Guldvog.

Sporer opp

Når pasienten er isolert, begynner helsemyndighetenes arbeidet med å nøste i nettverket rundt.

– Vi begynner med intervju av pasienten, om hvem de har vært i kontakt med. Så prøver vi å finne alle dem de kan ha blitt smittet av – og folk de kan ha smittet, nettopp for å hindre at de smitter videre til øvrig befolkning. Dette er effektive tiltak som vi er godt trent på i Norge.

Guldvog ber folk som mistenker at de er smittet av Wuhan-viruset, om å ta kontakt med helsetjenesten.

– Men vi ønsker ikke at de skal møte opp fysisk. De bør ringe fastlegen sin eller 116 117, som er det nasjonale legevaktnummeret. Da vil de få profesjonell hjelp, både med sykdommen og til å ikke smitte videre, sier han.

Mye fravær

Grunnen til at etater som politiet og Forsvaret var med på mandagens møte, er blant annet for å planlegge hva som skal skje dersom en stor andel av befolkningen blir smittet samtidig.

– Vi kan komme i en situasjon hvor mange har sykefravær samtidig, både i politiet og i behandlingstjenesten. Da er det viktig å forberede seg. I tillegg er det viktig at for eksempel politiet har gode rutiner for hvordan de håndterer folk som kan være smittet.

Guldvog understreker at det fortsatt er mye de ikke vet om det nye viruset.

– Vi vet fremdeles ikke nok om hvor smittsomt og hvor alvorlig viruset er. Men slik situasjonen er nå, ser det ut til å være en relativt mild sykdom for de aller, aller fleste. Folk med kroniske lidelser, nedsatt immunforsvar og eldre kan være mer sårbare. Det er for å beskytte dem vi gjennomfører tiltakene for å begrense smitten.

Sykepleiere bør være årvåkne

  • Sykepleiere og annet helsepersonell oppfordres til å være årvåkne og varsle Folkehelseinstituttet dersom de får inn pasienter med lungebetennelse og disse personene nylig har vært på reise til Wuhan-området.
  • Helsepersonell som mistenker eller påviser et tilfelle av 2019-nCoV, skal etter Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) straks varsle kommuneoverlegen.
  • Kommuneoverlegen skal umiddelbart varsle Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta (telefonnummer 21 07 63 48).
  • Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte.
  • Folkehelseinstituttet vil varsle bekreftede tilfeller til WHO.

Frykter medisinmangel

Helsedirektoratet og Legemiddelverket ber regjeringen om å innføre en lovhjemmel som hindrer at kritiske medisiner sendes ut av landet under virusutbruddet.

– Det internasjonale utbruddet vil sannsynligvis nå Norge innen kort tid, og det kan bli mangel på viktige legemidler og nødvendig medisinsk utstyr. Det finnes per nå ingen hjemmel til å forhindre utfordringen knyttet til parallelleksport, skriver Helsedirektoratet og Legemiddelverket i et brev til Helsedepartementet.

I brevet ber de departementet sikre at det raskt innføres en lovhjemmel for å hindre eksport av legemidler som det blir ekstra stort behov for under et virusutbrudd.

Eksperter fra norske myndigheter samles

Eksperter fra Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Forsvaret og politiet holdt 3. februar et møte for å ta en felles gjennomgang av trusselen viruset utgjør, skriver TV 2.

Så langt er ingen bekreftet smittet av Wuhan-viruset i Norge, men helsemyndighetene har sagt at de venter at det vil forekomme smittetilfeller også her til lands.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at smittefrykten kan være overdrevet.

– Det ser jo nå ut som at det er en mindre alvorlig sykdom enn det vi trodde i utgangspunktet. Det ser ut som at rundt to prosent som smittes dør, og det bør vi kunne takle, sier Madsen.

Kina bygger sykehus på ti dager

Nye feltsykehus bygges på rekordtid, store pengesummer sprøytes inn i finanssystemet, og militær sanitet settes inn i kampen mot Wuhan-viruset i Kina.

I tillegg er et stigende antall byer blitt omfattet av strenge restriksjoner som betyr at mange millioner mennesker nærmest er isolert.

Viruset som nå sprer seg raskt i Kina og er påvist også i en rekke andre land, oppsto i millionbyen Wuhan. Her er et nytt feltsykehus med tusen sengeplasser bygget i løpet av ti dager.

– Mangelen på sykehusplasser tvang syke mennesker til å dra hjem igjen, noe som er ekstremt farlig. Så flere sengeplasser er en stor forbedring, sier legen og epidemi-eksperten Zhong Nanshan til kringkasteren CCTV.

Han spilte en viktig rolle i 2002 i bekjempelsen av sarsviruset, som i likhet med Wuhan-viruset er et coronavirus.

Isolat og intensiv

Det nye feltsykehuset tok imot sin første pasient mandag 3. februar, ifølge statlige kinesiske medier.

Sykehuset består av prefabrikkerte enheter, og over halvparten av det 60 000 kvadratmeter store anlegget er isolat. I tillegg skal det være 30 intensivavdelinger, og et videosystem gjør det mulig å snakke med eksperter på et sykehus i Beijing.

Den kinesiske hæren har sendt 1400 leger, sykepleiere og annet sanitetspersonell for å bemanne sykehuset, melder nyhetsbyrået Xinhua.

I tillegg pågår bygging av et annet feltsykehus med 1500 sengeplasser som etter planen skal åpne senere denne uka.

WHO styrker kampen mot feilinformasjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gitt kommunikasjons- og sosiale medier-teamet i oppgave å bekjempe feilinformasjonen som florerer om Wuhan-viruset.

– Utbruddet og responsen fra 2019-nCoV har ført til en massiv «infoepidemi» – en overflod av informasjon – noen nøyaktige, andre ikke, sa WHO i en uttalelse søndag 2. februar.

Ved å bruke den offisielle forkortelsen for viruset sa WHO at flommen av informasjon har gjort det vanskelig for folk å skille mellom myter og fakta.

Helseorganets team jobber døgnet rundt for å identifiserte de vanligste ryktene som kan utgjøre en folkehelserisiko, for eksempel falske forebyggingstiltak og kurer.

Det finnes ingen vaksine mot viruset. Over 360 mennesker har død av viruset så langt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse