fbpx Høie har kjøpt smittevernutstyr for en halv milliard Hopp til hovedinnhold

Høie har kjøpt smittevern­utstyr for en halv milliard

Helseminister Bent Høie (H) har under koronapandemien brukt 493 millioner kroner på ekstraordinære kjøp av smittevernutstyr, blant annet 27 millioner munnbind.

Av det totale beløpet har 14,1 millioner kroner gått til norske produsenter, skriver Høie i et brev til Stortinget.

– Produksjonen av smittevernutstyr i Norge har vært minimal. Under pandemien har derfor hovedkanalen for anskaffelse av smittevernutstyr vært import fra utlandet, skriver helse- og omsorgsministeren.

Anskaffelsen har skjedd både gjennom eksisterende og nye leverandører.

Tallene er oppdatert 11. mai.

Store volumer

I tillegg til 27 millioner munnbind har staten gått til anskaffelse av:

  • 1,7 millioner smittevernfrakker/-drakter
  • 1 million åndedrettsvern
  • 20 millioner hansker
  • 1 million øyebeskyttere og
  • 400 000 operasjonsluer/-hetter.

Volumene er store, påpeker Høie.

– Eksempelvis representerer 27 millioner munnbind om lag fire års normalforbruk i spesialisthelsetjenesten i Norge, mens 1 million åndedrettsvern tilsvarer cirka 14 års normalforbruk, fremholder han.

Statsråden skriver at anskaffelser av nødvendig utstyr nå har kommet «godt i gjenge», og at arbeidet vil fortsette i høyt tempo. Noe av utstyret er satt av som en buffer til blant annet Forsvaret og Bufdir.

Ikke nok utstyr

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener en oversikt over hva myndighetene har klart å skaffe til veie av smittevernutstyr, er nødvendig for å få et realistisk bilde av Norges pandemiberedskap.

– I de første ukene av koronaviruspandemien har det vært mange eksempler på at tilgangen på utstyr ikke har svart til behovet i tjenesten, sier hun.

– Dersom man kun baserer seg på det globale markedet, gjør man helsetjenesten mer sårbar for slike mangelsituasjoner, sier Sp-politikeren.

Norsk produksjon

Parallelt med import fra utlandet har det vært arbeidet med å få etablert norsk produksjon av smittevernutstyr, ifølge helseministeren.

– Det er gledelig at mange norske leverandører har engasjert seg og omstilt sin virksomhet til å bli gode produsenter og leverandører av smittevernutstyr, konstaterer han.

En slik innenlandsproduksjon vil kunne skape nye arbeidsplasser og redusere avhengigheten av å importere smittevernutstyr.

– De fleste av disse norske bedriftene er i ferd med å etablere sine produksjonslinjer og vil gradvis øke sin andel av utstyr levert til den norske helsetjenesten, sier Høie.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse