fbpx NSF: Nei, du kan ikke beordres på jobb under foreldrepermisjon Hopp til hovedinnhold

NSF: Nei, du kan ikke beordres på jobb under foreldrepermisjon

Leder av Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup

NSFs jurister mener lovverket er klinkende klart: Du kan ikke beordres på jobb dersom du er i foreldrepermisjon – selv ikke under koronakrisen.

Jordmorforbundet blir nedringt av jordmødre. Spørsmålet de vil ha svar på, er om sykepleiere og annet helsepersonell kan beordres på jobb mens de er i foreldrepermisjon.

Jordmødrene er usikre på hva de skal svare

– Dette er et spørsmål som mange jordmødre får under konsultasjoner nå om dagen. Jordmødrene som tar kontakt med oss, er usikre på hva de skal svare. Historiene de får høre, tyder på at det er ulik fra hvordan de forskjellige arbeidsgiverne vurderer regelverket, sier leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

Hvor mange sykepleiere som er beordret på jobb mens de er i foreldrepermisjon, har ikke Schjelderup total oversikt over.

– Men dette er et hett tema på sosiale medier blant kommunejordmødre og helsepersonell som er gravide eller har født. Det virker som det er stor usikkerhet og ulik praksis rundt dette, sier hun.

Klar tale fra forhandlingsavdelingen

For å finne ut om dette er noe arbeidsgiver kan gjøre, kontaktet Jordmorforbundet NSFs forhandlingsavdeling.

– Vi har fått dette vurdert av våre eksperter i forhandlingsavdelingen. Juristene er helt klare på at arbeidsgiver ikke kan beordre deg på jobb om du er i foreldrepermisjon, sier Schjelderup.

NSFs jurister har gått igjennom helseberedskapsloven, lovens forarbeider og annen relevant dokumentasjon.

– Konklusjonen er klar, sier hun og viser til svaret de har fått:

«Arbeidsgiver har ikke anledning til å tilbakekalle ansatte fra foreldrepermisjon eller nekte uttak av ulønnet permisjon umiddelbart etter første del av foreldrepermisjonen. Retten til foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12–5 er ubetinget, kun delvis permisjon etter aml. § 12–6 kan nektes av arbeidsgiver.»

Hjelper ikke at det er koronakrise

At det nå er koronakrise og at arbeidsgivers rett til beordring er blitt myket opp, gjelder likevel ikke om du er i foreldrepermisjon.

– Skal arbeidsmiljølovens bestemmelser om rett til foreldrepermisjon settes til side, så er det kun helsemyndighetene i kraft av sin fullmakt etter helseberedskapsloven som kan gjøre dette, sier Schjelderup og legger til:

– Det er det jeg har fått beskjed om av NSFs forhandlingsavdeling.

Spesialisthelsetjenestelovens bestemmelse om beordring innenfor regionalt helseforetak, gir, ifølge NSF, heller ikke en rett til å bryte med den lovbestemte retten til foreldrepermisjon.

Ta kontakt med tillitsvalgte

Schjelderup råd til sykepleiere og jordmødre som opplever at foreldrepermisjon nektes eller trekkes tilbake, lyder:

– Ta kontakt med din tillitsvalgte eller NSFs fylkeskontor for hjelp, og gi informasjon til arbeidsgiver om hvordan lovverket skal tolkes.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse