fbpx – Ikke glem kommunehelsetjenesten Hopp til hovedinnhold

– Ikke glem kommunehelsetjenesten

Applaus til sykepleiere. Men til alle sykepleiere! Sykehusene får stor oppmerksomhet, men ikke glem kommunehelsetjenesten. Det er jo her vi finner flertallet syke og sårbare, skriver innleggsforfatteren.

Vi hører stadig om antallet smittede på sykehus, antallet pasienter i intensivsenger på sykehus og antallet pasienter på respirator. Vi har tall på sykehusansatte i karantene og tall på sykehusansatte som har testet positivt.

Den største risikogruppen befinner seg for øvrig i kommunehelsetjenesten: de eldste i samfunnet, på sykehjem og flertallet med multiple diagnoser. Har dere glemt den delen av Helse-Norge som før pandemien hadde for få ansatte? Her har stillinger vært utlyst i årevis. Avdelinger, som ikke tåler sykdom, mangler sykepleiere.

Stort press

Vi leser at mye planlagt behandling på sykehusene er utsatt. Det er mange tomme senger, ja halvt belegg. Jeg kjenner mange sykepleiere i reduserte stillinger på sykehusene som gjerne skulle jobbet mer. Men de trengs ikke. Det er ikke nok å gjøre.

I kommunene har vi ikke utsatt noen helsetjenester i påvente av at krisen skal gå over.

I kommunene har vi ikke utsatt noen helsetjenester i påvente av at krisen skal gå over. I kommunene trenger alle innbyggerne de samme tjenestene de har hatt behov for, og fått, før pandemiens inntog. Men det er ikke færre pasienter i kommunehelsetjenesten nå. Det er flere.

Alle mann på dekk

Vi tar også imot mange av dem som skrives ut fra sykehus fordi de er for friske til å være innlagt. Det er pasienter som ellers ville vært hjemmeboende. Men vi er for få sykepleiere. Jeg har medlemmer som har jobbet 130 timer de siste to ukene. En vanlig arbeidsuke for sykepleiere er 35,5 timer. Men de står i det. Foreløpig.

Vi har ledere som har jobbet hver dag i mange uker. Også i påsken. Men de står i det, de også. Men toppen er ikke nådd, sies det. Kontrasten blir da stor når vi hører om ansatte på sykehusene som jobber redusert for å kunne være «i bakhånd» når det blir kritisk. Sånn er det ikke i kommunehelsetjenesten. Her er det alle mann på dekk. Hver dag.

Feil signal

Intensivavdelinger på sykehus er drillet i smittevernregimer. Prosedyrene er på plass, og rutinene er der. I kommunene blir veien til mens man går. Prosedyrer lages. Fagutviklere og ledere jobber døgnet rundt for å få på plass gode rutiner.

Pleieansatte og helsefagarbeidere, som utgjør størstedelen av de ansatte i kommunehelsetjenesten, drilles i det mange vil beskrive som kompliserte smittevernsprosedyrer. Men vi står i det.

Vil dere ha sykepleiere i kommunen?

Vi hører om overtidsavtale med Spekter. Men hva med oss? Til VG sier KS: «Vi har den holdningen at vi ikke vil stimulere til mer bruk av overtid enn det som er nødvendig.»

Så den overtiden som er nødvendig, vil dere ikke kompensere oss for, på lik linje som på sykehus? Hva slags signal er det til de ansatte i kommunehelsetjenesten? Er deres tid mindre verdt enn sykepleiere som jobber på sykehus?

Vil dere ha sykepleiere i kommunen …?

Kjære KS, lær av dette

Kommunen jeg jobber i, har bekreftet smitte på fem sykehjem. Statistikken sier 21 smittede beboere på sykehjem (tallet er nok høyere siden det tar tid før symptomer kommer til syne. Og det er langt fra alle pasienter som lar seg teste). I tillegg har elleve beboere på sykehjem dødd.

Hele personalgruppen knyttet til tre avdelinger på tre ulike sykehjem er i karantene. Mange av disse har testet positivt for covid-19. 34 ansatte på det ene sykehjemmet har testet positivt. Det er ansatte vi sårt trenger på jobb. Dessverre er dette status per dags dato. Og det blir ikke bedre med det første. Vi vet det. Og vi står i det.

Kjære KS, lær av dette. Husk vår innsats i krisen under lønnsforhandlingene til høsten. Husk dette når dere skal bestemme hvor mange sykepleiere dere skal ansette i tjenestene. Hvis ikke frykter jeg at vi kommer til å miste dramatisk mange sykepleiere til andre yrker. Det er ansatte dere ikke har råd til å miste.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse