fbpx 47 sykepleiere ved OUS og 23 ved Helse Bergen smittet med koronavirus Hopp til hovedinnhold

47 sykepleiere ved OUS og 23 ved Helse Bergen smittet med koronavirus

Koronaskilt utenfor Rikshospitalet

– Våre medlemmer står hver dag i fare for å bli smittet i sitt virke på sykehus og andre institusjoner, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) er det per 1. april registrert 148 koronasmittede blant de ansatte, hvorav 47 sykepleiere. Det opplyser kommunikasjonsavdelingen ved OUS til Sykepleien.

Ved Helse Bergen Helseforetak er det, ifølge bedriftslege Trude Duelien Skorge, 23 sykepleiere blant de totalt 52 ansatte som har fått påvist covid-19.

– Vi følger opp våre medlemmer som er smittet, og følger også tett utviklingen av antall smittede blant helsepersonell både nasjonalt og på de ulike sykehusene, forsikrer leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen.

Totalt skal det, ifølge en oversikt vedlikeholdt av vg.no, være minst 440 koronasmittede sykehusansatte her i landet.

Hvor mange av disse som er sykepleiere, er usikkert.

Folkehelseinstituttet, som daglig rapporterer om registrerte smittetilfeller på landsbasis, opplyser til Sykepleien at de «for tiden ikke fullstendig oversikt over smitteutbredelsen blant helsepersonell» og at de ikke samler informasjon om hvilken yrkesgruppe helsepersonell som testes, tilhører.

Fakta
Korona blant sykehusansatte

Tall fra Oslo universitetssykehus (per 1. april 2020)

  • Ansatte med Covid-19 smitte: 148
  • Ansatte sykepleiere med Covid-19-smitte: 47
  • Ansatte i karantene: 897 
  • Ansatte unntatt karantene: 61

 

Tall fra Helse Bergen HF (per 2. april 2020)

  • Ansatte med Covid-19 smitte: 52
  • Ansatte sykepleiere med Covid-19-smitte: 23
  • Ansatte i karantene: 140

Sykepleien har sendt henvendelser til regionale helseforetak og helseforetak med mer enn 30 smittede ansatte. Av disse er det kun OUS og Helse Bergen som så langt har oppgitt hvor mange av de smittede som er sykepleiere.

I tillegg til sykehusenes ansatte, kommer smittede i andre deler av helsevesenet.

Vil utvide yrkesskadeforsikringene

– Våre medlemmer står hver dag i fare for å bli smittet i sitt virke på sykehus og andre institusjoner, sier forbundsleder Larsen.

På grunn av denne økte risikoen under pandemien har NSF, som tidligere omtalt, nå bedt Arbeids- og sosialdepartementet om at sykepleiere som blir smittet og som opplever komplikasjoner, får det godkjent som yrkessykdom.

– Vi mener yrkesskadeforsikringene må endres, slik at forsikringen gjelder for sykepleiere og smitte av Covid-19, sier Larsen.

En utsatt gruppe

Helsepersonell regnes som en særlig utsatt gruppe under epidemier og pandemier. Tall fra andre land viser at et stort antall sykepleiere og annet helsepersonell er blant de smittede under den pågående koronapandemien.

I USA anslås det, ifølge NBC News, at opp mot 20 prosent av de koronasmittede i enkelte stater er helsearbeidere. 26. mars meldte The Guardian at over 5000 helsearbeidere i Italia til da var smittet, og at minst 40 var døde.

Frykter smitte

Sykepleien gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant rundt 2000 av NSFs medlemmer. Over 80 prosent svarte her at de var redde for å smitte pasienter med koronaviruset. Drøyt halvparten sa de var redde for å bli smittet selv.

Mange sykepleiere i undersøkelsen uttrykte bekymring for tilgang på smittevernsutstyr. Rundt 37 prosent mente at deres arbeidsplass for tiden ikke hadde tilstrekkelig tilgang på smittevernsutstyr.

Sykepleiere er urolig for å smitte pasienter, kollegaer, nærstående eller å bli smittet selv. Uroen de kjenner på er reell.
Lill Sverresdatter Larsen

– Undersøkelsens resultater er i tråd med de tilbakemeldinger vi og jeg får fra medlemmer og tillitsvalgte over hele landet, forteller NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Sykepleiere er urolig for å smitte pasienter, kollegaer, nærstående eller å bli smittet selv. Uroen de kjenner på, er reell.

Larsen påpeker at det er kritisk mangel på smittevernsutstyr, både i Norge og internasjonalt.

– NSF har arbeidet opp mot helsemyndigheter og arbeidsgivere for å fremvise risiko og konsekvenser for sykepleiere og helsesystemene. Tilstrekkelig og hensiktsmessig smittevernutstyr, også til kommunale helsetjenester, har vært et hovedfokus.


 


Utstyr på vei

Ifølge Larsen skal helsedirektør Bjørn Guldvog i et møte 2. april ha lovet at en stor forsyning med smittevernutstyr var på vei ut til sykehus og kommuner, og at det også er et beredskapslager for de institusjonene som kan komme til å trenge mer enn planlagt.

NSF har dessuten, forteller Larsen, oppfordret Folkehelseinstituttet til å utarbeide veiledning og nasjonale føringer for bruk av smittevernutstyr ved mangelsituasjon og nasjonale opplæringsvideoer om smittevern.

– Vi kjenner alle på et samfunnsansvar for å bidra i en ekstraordinær situasjon, sier Larsen.

Hun understreker at sykepleiere likevel ikke har en juridisk plikt til å sette seg selv i uhensiktsmessig fare.

– Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det er smittevernutstyr tilgjengelig, slik at sykepleiere kan gjøre jobben sin, påpeker NSF-lederen.

– Hvis man som arbeidstaker opplever lokal mangel på smittevernutstyr, brudd på smittevernloven eller arbeidsmiljøloven, så må avvik registreres, og man anbefales å søke råd hos verneombud og tillitsvalgt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse