fbpx Korona: Ny avtale lar kommunene utvide overtidsrammene Hopp til hovedinnhold

Korona: Ny avtale lar kommunene utvide overtidsrammene

Hånd peker på armbåndsur

Det neste halve året trenger ikke arbeidsgiver inngå særskilte avtaler med tillitsvalgte eller søke Arbeidstilsynet om dispensasjon for å pålegge mer overtid.

På grunn av koronaepidemien har partene i arbeidslivet onsdag inngått en avtale som gir kommunene større muligheter til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid.

– Dette er ikke en avtale vi noen gang har ønsket å inngå, men en helt ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak.

Det skriver Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), i en epost til Sykepleien.

NSF har ifølge Larsen aldri inngått slike avtaler før i moderne tid, men NSF-lederen understreker at sykepleierne må ta – og tar – sitt samfunnsansvar på alvor.

16-timers vakter

Avtalen, som er inngått mellom KS og alle forhandlingssammenslutningene av fagforbund, åpner blant annet for 16-timersvakter, som normalt krever en skriftlig avtale med tillitsvalgte.

Samlet arbeidstid i løpet av en uke skal etter avtalen ikke overstige 54 timer, men etter drøftinger med tillitsvalgte kan grensen økes til 69 timer.

Syke sykepleiere kan ikke ivareta andre
Lill Sverresdatter Larsen, leder av NSF
Fakta
Dette sier avtalen

Her er noen utdrag fra avtalen som også er lagt ut på nettsidene til KS.

  • Arbeidsgiver kan, etter drøftinger med tillitsvalgte, endre arbeidsplaner innen en frist på 3 dager
  • Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer
  • Samlet arbeidstid den enkelte uke skal ikke overstige 54 timer. 

Etter drøftinger med tillitsvalgte kan følgende benyttes:

  • Samlet arbeidstid skal ikke overstige 69 timer i noen enkelt uke
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 25 timer i løpet av sju dager

 

 

Ifølge KS skal denne avtalen gjøre at arbeidsgiver ikke trenger å inngå særskilte avtaler med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-6, eller søke Arbeidstilsynet om dispensasjon. 

Arbeidsgivere kan likevel ikke kan gå utover de rammene som etter loven kunne ha vært avtalt med de tillitsvalgte og det antall overtidstimer Arbeidstilsynet kunne ha gitt dispensasjon til. 

– Det viktigste vi gjør nå er å verne om sykepleierne, slik at de kan verne om pasient, pårørende og helsetjenestene, understreker NSF-leder Larsen.

– Å være frontsoldat i kampen mot korona er en enorm belastning, ikke bare på kort sikt, men over en lengre periode. Vi arbeider for at helsemyndigheter og arbeidsgivere tar sitt samfunnsansvar, også for å redusere risikoen for overbelastede og syke sykepleierne i denne kritiske situasjonen. Syke sykepleiere kan ikke ivareta andre.

Nær og god ledelse

Larsen mener avtalen med KS vil kreve nær og god ledelse og at den pålegger arbeidsgiver et stort ansvar.

Hun viser til avtalens formulering om betydningen av at «ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet».

– Vi skal løse denne krisen, og så er det viktig at vi drar lærdom av denne situasjonen, slik at vi får et mer robust helse- og beredskapssystem i etterkant.

Åpne prosesser

I avtalen understreker partene at det er viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser lokalt. Før utvidet overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte.

Avtalen gjelder i utgangspunktet i et halvt år fremover, men kan sies opp med minst én måneds varsel fra hver av partene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse