fbpx Erna Solberg: Fortsatt fare for oppblussing av korona Hopp til hovedinnhold

Erna Solberg: Fortsatt fare for oppblussing av korona

Erna Solberg i Stortinget

Statsminister Erna Solberg (H) ber om beredskap gjennom sommeren, dersom det oppstår koronarelaterte saker.

Solberg hadde selv bedt om å få komme til Stortinget for å orientere om hva som har skjedd og veien videre i den ekstraordinære situasjonen landet har vært i de siste månedene.

Den første bølgen av smitte antas å være over nå, og det er trolig bare snakk om noen få hundre smittede i Norge. Men smitten kan blusse opp igjen, advarte Solberg.

– Regjeringen vil derfor ha høy beredskap gjennom sommeren. Jeg ber om at Stortinget også har en slik beredskap, dersom det oppstår saker som trenger rask behandling, sa hun.

Import av smitte

Smitteimport fra utlandet utgjør kanskje den største risikoen for at smitten skal bre om seg på nytt. Siden det er så få mulige smittekilder i Norge nå, venter myndighetene ikke noen rask, generell økning.

– Men det er en utfordring at sykdommen kan spres nokså skjult – mellom personer med få eller bare milde symptomer – i flere uker før det dukker opp noen tilfeller med alvorlig sykdomsforløp, sa Solberg.

Veien videre

Solberg skisserte noen hovedlinjer for regjeringens og helsemyndighetenes oppfølging gjennom sommeren:

  • Vektlegge testing, isolering og smittesporing.
  • Gradvis åpning av grensene.
  • Målrettede lokale tiltak. Hvis smitte blusser opp i én kommune, kan man iverksette tiltak lokalt.
  • Dersom flere kommuner i en region rammes, anbefales at kommunene samarbeider om samlet respons. Ved særlig inngripende tiltak, skal tiltak koordineres nasjonalt.
  • Styrke legemiddelberedskapen. Se på mulighetene for produksjon av enkelte kritiske legemidler i Norge.
  • Smittesporing kan komme under press dersom smitten øker. For å møte utfordringen, jobbes det med tiltak som elektronisk deling av prøvesvar til innbyggere og helsepersonell. Enklere testmetoder og bruk av appen smittestopp.
  • Vurdere og forbedre beredskapsregelverket.
  • Regjeringen vil vurdere nye økonomiske tiltak hvis det blir behov.
  • Regjeringen vil i dialog med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner frem til august, vurdere behovet for eventuelle nye ordninger utover høsten.

Advarer mot samlinger i sommer

Solberg påpekte at anslagsvis bare 1 prosent av befolkningen i Norge har vært smittet. I mange kommuner har det ikke vært noen bekreftede smittetilfeller. Den store bekymringen nå, er at smitte skal spre seg der mange møtes.

– Det er derfor fortsatt viktig å begrense størrelsen på arrangementer, og regelen om en meters avstand må opprettholdes, sa Solberg.

Hun ba om at vi alle må ha alvoret i situasjonen med oss, også når vi skal nyte sol, sommer og ferie.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse