fbpx Nei, dette er ingen dugnad. Dette er jobben vår Hopp til hovedinnhold

Nei, dette er ingen dugnad. Dette er jobben vår

Sykepleier i smittevernsklær

Det er ikke tid for lønnsforhandlinger nå. For nå har vi en jobb vi skal gjøre, og den skal vi klare sammen.

Senvinteren og våren 2020 ble veldig annerledes enn vi trodde. I fjor startet forberedelsene til det som skulle bli hovedtariffoppgjøret 2020. I Sykepleierforbundet forberedte vi oss på fylkesvise valg i organisasjonen. Nye fylkesledere og styrer i alle de nye fylkene skulle velges, og ny organisering iverksettes i tråd med den nye regionreformen. Vi var i samtaler med arbeidsgiver om sommerferieavviklingen.

På vent

Alt er satt på vent nå. Fylkesmøter, lønnsoppgjør og sommerferieplanlegging er erstattet med beredskapsmøter, arbeidstidsplanlegging for ekstremsituasjoner og planlegging for ekstraordinær pasientstrøm. Hele helsevesenet er i beredskap. Planlagte operasjoner og behandling som kan vente, må vente. Alt dreier seg om å ta imot en pasientstrøm vi ennå ikke kjenner omfanget av.

Jobber på spreng

Intensivavdelingene er klare. Der behandles pasienter med svikt i ett eller flere organer, også under normale omstendigheter. Covid-19 kan gi alvorlig lungesvikt, og det er intensivleger og intensivsykepleiere vant til å håndtere. Dråpesmitte, som Covid-19 hovedsakelig karakteriseres som, er vi også vant til. Det ekstraordinære er antallet pasienter, og det er derfor både vi og våre ledere nå jobber på spreng for å lage plass, ha nok utstyr og nok folk på jobb.

Mangel på intensivsykepleiere

Norsk Sykepleierforbund har over mange år ropt varsko om at vi ikke har nok intensivsykepleiere. Allerede under normal drift har vi ikke det. Det er intensivsykepleierne som er utdannet til å håndtere pasienter med organsvikt og behov for respirator. Nå trenes andre spesialsykepleiere og sykepleiere for å kunne bistå intensivsykepleierne.

Hiver seg rundt

I sykehuset lages det planer for omdisponering av personell og for hvor pasientene skal ligge, slik at vi har nok folk der det trengs. I andre deler av sykehuset hiver folk seg rundt og er klare til innsats. Operasjonssykepleiere og sykepleiere fra infeksjonsavdelingen bidrar med sin ekspertise på smittevern. Sykepleiere fra andre deler av helsetjenesten trør til og tar prøver, og bioingeniørene jobber døgnet rundt for å analysere. Nå er jeg glad vi har faste renholdere som kan smittevask. Uten dem hadde vi vært hjelpeløse.

Samtidig er det andre i samfunnet som mister jobben. Vit at vi også tenker på dere. Når dette er over, må vi som har jobb og inntekt hjelpe næringslivet på beina igjen. Bestill time hos frisøren, ring et malerfirma for å få malt huset ditt. Gå på kafé! Men inntil da, bli hjemme.

Ikke tid for forhandlinger

I sosiale medier og i riksmedier er det nå mange som roper på høyere lønn og risikotillegg til sykepleierne. Dette er ingen dugnad, sier folk.

Nei, dette er ingen dugnad. Dette er jobben vår, det er dette vi kan og er utdannet til. Det er ikke tid for forhandlinger nå. For nå har vi en jobb vi skal gjøre, og den skal vi klare sammen. Men en gang skal dette evalueres. Da har vi mye vi vil si om beredskapen, om utdanning av intensivsykepleiere og om lønn. Da kommer vi ikke til å nøye oss med applaus.

Innlegget har vært publisert i Klassekampen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse