fbpx Det er akutt behov for fagkompetanse Hopp til hovedinnhold

Det er akutt behov for fagkompetanse

Når en epidemi rammer store deler av verden, heter det pandemi. Epidemier og pandemier kan forebygges ved å iverksette forebyggende tiltak som bygger på kunnskap om hvordan smitte skjer for de ulike virus og bakterier.

Helsepersonell følger rutiner som kalles basale smittevernrutiner. Basale betyr grunnleggende eller base som i nasjonale og internasjonale erfaringer og kunnskap samlet og korrigert over flere år. Rutinene gjelder når vi arbeider med pasienter for å beskytte oss selv mot smitte, unngå å smitte pasienten og hindre smitte mellom pasienter.

Den mest effektive måten å beskytte mennesker mot sykdom på er å stoppe kontakt med viruset eller bakterien. Rutinene er da å blokkere de forskjellige smitteveiene organismene bruker. Med smitteveier menes, for eksempel, hvordan covid-19 flytter seg fra ett menneske til et annet.

Vi kan gjøre så godt vi kan

Det er en krevende tid. Tv, radio og aviser på papir og nett gir overveldende mye informasjon og kan føles forvirrende. En sykdom er skremmende når man ikke kan beskytte seg mot den i form av vaksine eller medisiner. En usynlig fare gjør at vi føler at vi ikke har kontroll. Men å ha full kontroll er umulig; vi kan ikke bestemme oss for å ikke bli syke, men vi kan lære om hvordan sykdom smitter og gjøre så godt vi kan.

«Plejerskens plikter mot sig selv, ved smittsom sykdom», skriver frøken Barbra Klaveness i «Illustrert lægebok for hjemmet, 2. utgave 1928. Videre skriver hun at «Plejersken må være særdeles utholdende og påpasselig …» Det var den gang det var sykdommer som tuberkulose, kolera, tyfus og ulike former for pest å beskytte seg mot.

For å være «utholdende og påpasselig», må helsepersonell føle seg trygge. Tryggheten bunner i god fagkunnskap slik at alle vet hvordan de skal gi god og forsvarlig helsehjelp ved sykdomsutbruddet vi opplever nå, samt stoppe spredning av smitte.

Må være faglig forankret

Fagkunnskap avspeiler kvaliteten på helsehjelpen vi gir. Det er flott at folk melder seg til dugnad, men dugnaden må være ett hundre prosent faglig forankret. Vi kan ikke forvente at alle i helsevesenet skal være like gode på smittevern, men alle trenger kunnskap og godt verktøy.

Kommunen burde danne gode og solide team innen smittevern som settes sammen av fagpersoner fra ulike deler av kommunens helsetjenester. De skal til enhver tid være oppdaterte og operative slik at kommunene er godt forberedt.

Teori og praksis betyr å ha faget fremst i panna.

De skal ha god kunnskap om teorien og spesielt rundt den praktiske gjennomføringen. Teori og praksis betyr å ha faget fremst i panna og dermed kunne utvikle klare prosedyrer som ikke kan misforstås.

Et godt eksempel er pasienter med covid-19 som skrives ut av sykehus og vil ha behov for kommunal hjelp. Da kan et smittevernteam ha ansvaret for grundig og trygg opplæring av sykepleierne, hjelpepleierne og assistentene.

Strenge krav til helsetjenesten

Enhver epidemi stiller store krav til helsetjenesten, og når helse går på akkord med fagkunnskap og rett praksis, blir det skummelt. Da vil smitte spre seg raskt og utgjøre en trussel for allmennheten. Fag er en uvurderlig investering i helsepersonell slik at de opplever trivsel, mestring og lave skuldre.

Det blir også enklere med kvalitetssikring når prosedyrer følges: Når alle vet hvordan de skal forholde seg til enhver allmennfarlig sykdom med tydelige prosedyrer, kan vakten bli mer oversiktlig og lettere å planlegge. Helsepersonell vil kanskje føle at de har mer kontroll.

Husk at i krevende tider er det svært viktig å vise omsorg og forståelse for hverandre. At det er rom for mennesket inne i uniformen. Covid-19 påvirker oss alle. Vi må heie på hverandre og lære. Vi må lære at alt dette vil gå over i noe nytt; kunnskap, samarbeid og respekt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse