fbpx Spekter vil endre ferieloven Hopp til hovedinnhold

Spekter vil endre ferieloven

Lill Sverresdatter Larsen

I et brev til Arbeids- og sosialdepartementet ber Spekter om at ferie som ikke avvikles i år, kan betales ut. NSF mener departementet ikke kan gjøre slike lovendringer, på grunn av EØS-avtalen.

Tidligere inneholdt ferieloven en adgang til å utbetale ferie som ikke hadde blitt avviklet i løpet av ferieåret. Formålet med ordningen var blant annet at arbeidstakeren ikke alltid kunne lastes for at ferie ikke var avviklet før ferieårets utløp.

Et ønske fra helseforetakene

Ifølge Spekter har helseforetakene nå meldt inn behov for å kunne utbetale ferie til ansatte som på grunn av koronakrisen ikke får avviklet ferien sin som planlagt.

– Hvorfor har dere bedt om dette?

– Spekters første prioritet er alltid å inngå avtaler med fagforeningene dersom det er behov for regelendringer i forbindelse med pandemien, og dette vil vi også vurdere når det gjelder ferie, sier kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes.

Siden loven ikke åpner for at alt kan avtales mellom partene, har Spekter sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

– I brevet ber vi dem vurdere å endre reglene slik at feriedager kan utbetales dersom det ikke blir mulig å avvikle hele ferien i år, sier Dørnes.

I strid med EØS-direktivet

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, mener Spekters initiativ ikke vil føre frem.

– Norge er forpliktet til å følge arbeidstidsdirektivet gjennom EØS-loven fra 1992. Den åpner ikke for en slik fravikelse av ferieloven, sier hun. 

Hun mener derfor regjeringen dermed ikke kan endre ferieloven.

– Sykepleierne som står i første linje i denne situasjonen, vil ikke ha mindre behov for ferie enn andre, tvert imot. Så vi anser ikke dette som en farbar vei, sier Larsen.

Ekstraordinær situasjon

Ingvild Dahl Dørnes i Spekter viser til at det tidligere var fullt mulig å betale ut ferie.

– Våre medlemmer mener det i forbindelse med koronapandemien kan oppstå ekstraordinære situasjoner som gjør at denne muligheten bør åpnes ut året, sier Dørnes.

Hun legger til at en slik ordning må være basert på frivillighet, ved at arbeidsgiver og arbeidstaker eventuelt gjør avtale om utbetaling av restferien.

– Er NSF enig?

– Vi synes ikke det er forsvarlig at sykepleiere ikke får tatt ferie. Det gjelder i særlig grad i et år som dette, med så stor arbeidsbelastning, sier Larsen.

Hun minner om at det er Arbeidstilsynet som har veiledningsplikt på ferieloven, og at loven må følges.

– Løsningen er å avvikle ferie innenfor lovens rammer. Situasjonen har allerede gitt arbeidsgiver utvidede fullmakter til å sette opp arbeidsplaner, men å avlyse ferien er ikke noe alternativ, sier Larsen.

Vanskelig å overføre ferie

I brevet til ASD skriver Spekter at det i tillegg kan bli problematisk for driften i 2021 dersom all ferie som ikke er avviklet, skal overføres til 2021. En årsak til det, hevder Spekter, er at det vil være et stort etterslep av pasienter som har fått utsatt sin behandling.

Dette er ikke NSFs forbundsleder enig i.

– Det blir å snu hele problemstillingen på hodet. Det blir jo ikke mindre etterslep hvis sykepleierne blir overbelastet og syke, sier Larsen.

Hun mener arbeidsgiver må legge forholdene til rette slik at sykepleierne holder så lenge som mulig og ikke setter egen helse på spill.

– Dette er en maraton, ikke en sprint. Den beste måten å unngå større etterslep på pasientbehandling er å ta det ansvaret en har som arbeidsgiver og å sørge for at folk minimum får tatt den ferien loven har fastsatt. Det gjelder i Norge som i alle andre EØS-land, sier Larsen,

Ifølge Ingvild Dahl Dørnes har ikke Spekter fått svar på brevet fra departementet i skrivende stund (16.04.2020).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse