fbpx Har fått 18 varsler om alvorlige hendelser knyttet til covid-19 Hopp til hovedinnhold

Har fått 18 varsler om alvorlige hendelser knyttet til covid-19

Koronatid i Oslo

Noen er så redde at de slutter å oppsøke helsehjelp. Andre skrives for tidlig ut fra institusjon. Noen tar overdose. Helsetilsynet har mottatt varsler om slike alvorlige hendelser i koronaperioden.

21. februar ble det første covid-19-tilfellet registrert i Norge.

Sykepleien har stilt dette spørsmålet – blant flere – til Statens helsetilsyn:

– Har dere fått meldinger om alvorlige hendelser nå under koronakrisen?

– Vi har mottatt 143 varsler om alvorlige hendelser fra 21. februar til 20. april, opplyser fungerende avdelingsdirektør Mona Kaasa på e-post.

De 143 varslene gjelder alle typer hendelser. Tre av disse er fortsatt under behandling.

– 18 varsler er relatert til covid-19

– Så langt har vi identifisert at 18 av 140 varsler på en eller annen måte er relatert til covid-19, skriver Kaasa, som for tiden leder avdeling for varsler og operativt tilsyn.

– Hva dreier de forskjellige varslene seg om?

– Slik vi vurderer det, gjelder ingen av varslene hendelser som gjelder pasienter med covid-19, men hendelser som rammer andre pasienter på grunn av bekymring eller tiltak som er en følge av covid-19-pandemien, skriver Kaasa til Sykepleien.

Forsinket helsehjelp, koronaredsel og overdoser

Slik beskriver Helsetilsynet hva varslene dreier seg om:

  • Forsinket helsehjelp og respons til andre pasienter på grunn av pandemien.
  • Pasienter som unnlater å oppsøke helsehjelp på grunn av redsel for pandemi.
  • Pasienter som skades på grunn av endring av rutiner, for eksempel video- eller telefonkonsultasjon i stedet for oppmøte.
  • Overdose på grunn av endring av utleveringsrutiner i apotek – og på grunn av endringer i pasientens helsetilstand, som ikke fanges opp så raskt som vanlig, så behandlingen blir forsinket.
  • Tidlig utskriving fra institusjon, både innen rus/psykiatri og somatikk.

Sender varsler til fylkesmannen

– Hvordan håndterer dere slike varsler nå?

– Varslene håndteres på samme måte som tidligere: Vi innhenter opplysninger, og vurderer om det er nødvendig å følge opp med tilsyn, skriver Kaasa.

Av hensyn til smittesituasjonen er det besluttet at fra 15. mars til 21. april skal det ikke utføres stedlig tilsyn, men terskelen er nå senket litt, opplyser hun i e-posten.

– Vi oversender derfor varsler der det har vært mistanke om svikt, risiko eller uforsvarlighet til Fylkesmannen for vurdering og til orientering, slik at de tar det med i sine prioriteringer.

Ingen varsler om svikt i pleie på sykehjem

– Det er kommet frem at pårørende er bekymret fordi deres nærmeste på sykehjem ikke får god nok pleie. Spesielt gjelder dette personer med demens som ikke forstår informasjonen som gis, om å holde avstand og smittevern. Har dere fått liknende meldinger?

– Vi har så langt ikke mottatt noen varsler som gjelder svikt i pleie på sykehjem, eller pasienter som ikke forstår informasjon om ulike smitteverntiltak i institusjon, skriver Mona Kaasa.

– En skjønnsmessig vurdering

– Hva syns du om antallet, 18 varsler? Er det lite eller mye?

– Vanskelig å si om det er lite eller mye. Tjenestene har plikt til å vurdere om hendelsene er så alvorlige at de skal varsles til Helsetilsynet. Det er en skjønnsmessig vurdering, sier Mona Kaasa, denne gang på telefon.

– Når det gjelder hendelser knyttet til covid-19, så har vi ikke oversikt over det totale bildet.

– Ble du overrasket over antallet?

– Vår erfaring er at antallet varsler varierer over tid. Når vi ser tilbake, kan det være naturlige variasjoner. Enhver endring i helsetjenestene og i smittesituasjonen kan også føre til flere varsler. Det er jo de alvorligste varslene som skal meldes til Helsetilsynet. Det kommer til å variere, tenker jeg, sier Mona Kaasa.

Plikt og rett til å varsle

Helsetjenesten har plikt til å varsle. Pårørende og pasienten selv har varslingsrett.

– Hvem har varslet til dere om det vi snakker om nå?

– Det kan være begge deler. Noen av sakene er varslet både av pasient eller pårørende og helsetjenesten, sier Kaasa til Sykepleien.

Engstelse blant sykepleiere

Sykepleien har tidligere skrevet om at sykepleiere er redde for å gjøre feil under koronapandemien.

Enkelte er engstelige for hva som skjer med dem om de blir involvert i en alvorlig hendelse – kan de for eksempel miste sin autorisasjon?

– Det korte svaret på dette er nei, sa direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, til Sykepleien for snart en måned siden (25. mars).

Fakta
Alvorlige hendelser skal varsles
  • Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, plikter å varsle dødsfall og svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen, til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle slike hendelser. Varslingsplikten gjelder når utfallet er utenfor påregnelig risiko.
  • Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.
  • For andre klager eller hendelser finnes ulike ordninger når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten.

Kilde: Statens helsetilsyn

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse