fbpx Høie: Koronavaksinen blir ikke obligatorisk Hopp til hovedinnhold

Høie: Koronavaksinen blir ikke obligatorisk

Det vil være helt frivillig å ta koronavaksinen når den blir klar, slår helseminister Bent Høie (H) fast. Han tror likevel at mange velger å ta vaksinen.

– Nei, vi har ingen tradisjon for obligatorisk vaksinering i Norge, og vi har heller aldri hatt behov for det, fordi oppslutningen om vaksinasjon har vært veldig høy. Den har faktisk vært økende de siste årene, sier Høie til NTB.

Forskningsmiljøer og legemiddelselskaper over hele verden kappes om å være først ute med en vaksine mot covid-19. Torsdag opplyste helseministeren at den første vaksinen forhåpentligvis blir godkjent før jul, og at de første dosene trolig kommer til nordmenn i begynnelsen av 2021.

– Vi vil selvfølgelig ikke få vaksine til hele befolkningen på en gang, så det vil være en prioritering i utrullingen. Det vanlige er å først beskytte dem som jobber i helsetjenesten og som er i ekstra sårbare grupper, sier Høie.

Alvorlige bivirkninger

Sist gang en pandemi herjet i Norge, under svineinfluensaen i 2009, valgte 2,2 millioner nordmenn å følge helsemyndighetenes råd om å vaksinere seg. I ettertid viste det seg at vaksinen økte risikoen for å utvikle søvnsykdommen narkolepsi.

– Gjennom at så mange ble vaksinert, oppdaget en at det var en liten gruppe som tålte denne vaksinen dårligere og fikk en del bivirkninger som ikke var oppdaget i den store og brede testingen. Det er noe som kan skje, understreker Høie.

En vaksine som tas i bruk, vil være testet og regnet som trygg nok.
Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Til sammen har norske myndigheter betalt ut 365 millioner kroner til 154 personer som utviklet alvorlige bivirkninger etter å ha tatt svineinfluensavaksinen Pandemrix i 2009 og 2010.

Høie sier at erfaringene fra den gang er at en gjerne må være enda åpnere om mulig risiko og mer bevisst på hvilke grupper man vaksinerer først. Han sier at det trolig ikke blir aktuelt å vaksinere barn først.

– En vaksine som tas i bruk, vil være testet og regnet som trygg nok. Men det er helt klart at når en vaksine er ny, så vil en få mer kunnskap om virkning og bivirkninger etter hvert som en større andel tar den i bruk, sier han.

Vaksineskepsis

Koronavaksinen kommer trolig til å bli utviklet på rekordtid. Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at utviklingen er underlagt strenge regimer og systemer for å sikre at vaksinen er trygg før den kommer på markedet.

Dette med vaksineskepsis er også noe vi må se på og adressere.
Line Vold, Folkehelseinstituttet (FHI)

Hun tror at mange nok kommer til å vaksinere seg, selv om det er frivillig.

– Dette med vaksineskepsis er også noe vi må se på og adressere. Men jevnt over er situasjonen i Norge at folk har stor tillit til systemene for vaksinering, og at svært mange benytter seg av de vaksinene som er tilgjengelig, sier hun.

FHI har nedsatt en gruppe som sammen med eksperter i andre etater forbereder utrullingen av vaksinen i Norge.

– De ser på hvordan man praktisk skal gjøre det, og de gjør modelleringer av effekten, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse