fbpx Intensivkapasiteten er nesten sprengt: – Men de svenske vikarene kommer fortsatt Hopp til hovedinnhold

Intensivkapasiteten er nesten sprengt: – Men de svenske vikarene kommer fortsatt

Smittevern, intensivseksjonen, Ahus

– Vi sporer opp andre spesialsykepleiere som jobber på andre avdelinger, sier leder Sylvi Vullum på intensivseksjonen på Ahus. – Heldigvis fortsetter våre faste svenske vikarer å komme til oss.

Nesten alle intensivplassene på Akershus universitetssykehus (Ahus) sykehuset er nå fylt opp av koronapasienter. Ahus ber andre sykehus om hjelp.

Ahus har i alt 60 pasienter som er innlagt med koronasmitte, 23 av dem er innlagt på intensiven. Av disse får 16 pasienter respiratorbehandling, ifølge sykehusets siste oppdatering.

– Vi trapper opp, fordi vi får stadig flere respiratorpasienter, bekrefter Sylvi Vullum, leder på intensivseksjonen.

Intensivseksjonen er underlagt anestesiavdelingen.

Vullum er selv intensivsykepleier.

– Vi fikk tidlig et høyt trykk

Ahus har bedt om å få låne respiratorer fra andre sykehus, ifølge nettstedet aldrimer. Helse Sør-Øst skal vurdere om pasienter i større grad må omdirigeres til andre sykehus.

Ahus har overført et mindre antall intensivpasienter med covid-19 til Oslo universitetssykehus (OUS).

– Vi har god kontroll i våre intensivområder, sier seksjonsleder Sylvi Vullum.

– Vi er spente på utviklingen. Vi fikk tidlig et høyt trykk.

Tror at 65 vil trenge intensivbehandling

Med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets risikovurdering og scenarioer planlegger sykehuset å kunne ha 185 smittede pasienter samtidig.

Tanken er at 65 vil trenge intensivbehandling, og inntil 120 vil kunne innlegges på sengepost, ifølge sykehusets nettside.

Ahus vil nå øke antallet intensivplasser til 33 i første omgang. Planen er deretter å øke med ytterligere 32 plasser.

– For å få til dette må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til intensivplasser, opplyser pressesjef Geir Boye Lindhjem.

Kapasiteten økes i takt med utviklingen, sier han. Ahus vil også vurdere å ta i bruk arealer utenfor sykehuset.

Mest bekymret for intensivsykepleierne

Ahus har et stort nedslagsfelt:

– Rundt 600 000 innbyggere sokner til ett sykehus, som har én intensivavdeling. Til sammenlikning har Oslo universitetssykehus mange sykehus og flere intensivavdelinger, forklarer Sylvi Vullum.

– Når begynte dere å skjønne at det ikke går lenger?

– Vi har lagt planer for en pandemi. Det kom likevel litt overraskende at smitten spredde seg så fort i Norge, sier seksjonsleder Sylvi Vullum.

11. mars kom første koronapasient til Ahus.

– Hva er du mest bekymret for nå?

– Om vi klarer å ha nok god kompetanse til alle pasientene som kommer når pandemien når en topp.

– Og hvilken kompetanse tenker du på?

– Jeg tenker først og fremst på intensivsykepleierne, bekrefter Vullum.

Intensivseksjonen, Ahus

Lærer opp anestesisykepleierne

– Hvor skal intensivsykepleierne komme fra, når enda flere trengs?

– Vi driver med opplæring av andre respiratorkyndige. Anestesisykepleiere, for eksempel. Og vi sporer opp andre spesialsykepleiere, også intensivsykepleiere, som jobber på andre avdelinger, sier Sylvi Vullum.

– Har dere funnet noen?

– Ja, alle som er ute i klinikkene med slik kompetanse, vet vi om.

– Svenske vikarer kommer fortsatt

Ahus har også blitt kontaktet av noen intensivsykepleiere som jobber i det private, og som ønsker seg tilbake til sykehus, opplyser Sylvi Vullum.

– Og vi har svenske vikarer, som kommer fortsatt.

Som såkalt samfunnskritisk personell får de passere grensen mellom Norge og Sverige uten å bli satt i karantene.

– Hvordan sikrer dere at de ikke kommer med smitte når de ikke går i karantene?

– De svenske vikarene følger de samme reglene som norske sykepleiere. Det vil si at de holder seg hjemme ved symptomer på korona, og eventuelt tester seg for smitte, sier Vullum.

Fakta
Unntak fra karanteneplikt

Personer som krysser grensene mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge når de reiser til og fra arbeid, og når de er i arbeid, har ikke karanteneplikt.

  • Helsepersonell som har dispensasjon fra utreiseforbudet, faller inn under gruppen som ut fra å ha kritiske samfunnsfunksjoner, kan få unntak fra karanteneplikt.

Kilde: Helsedirektoratet

Fra 10 til 23 respiratorer

Til vanlig har avdelingen 10 intensivplasser med respirator.

Nå er 23 respiratorer i bruk.

– Vi bygger gradvis på i takt med utviklingen av pandemien, sier Vullum.

– Men det hjelper ikke å ha respiratorer uten kompetente sykepleiere?

– Nei, kompetanse er hele tiden den mest kritiske faktoren.

– Ordner det seg?

– Bekymringen for kompetansemangel er reell. Bekymringen er ikke blitt mindre enn før. Vi mobiliserer derfor for å rekruttere kompetente medarbeidere.

Hun legger til:

– Jeg er stolt over hvor mange ulike avdelinger på Ahus som bidrar, og hvor bra det fungerer med logistikken.

Personale fra postoperativ- og operasjonsavdelinger er flyttet på.

– Vi har henvendt oss til våre naturlige samarbeidspartnere, utdyper Vullum.

– Vi snakker om spesialsykepleiere?

– I all hovedsak.

Har ansvar for 120 ansatte pluss alle på opplæring

Vullum har hørt om det nye nasjonale registeret som Helsedirektoratet har startet. Men Ahus har ikke hentet noen derfra.

Les om registeret:Ber ledige sykepleiere om å registrere seg i nasjonalt koronaregister

– Til nå har vi ordnet dette selv. Sykehusene er ute etter den samme arbeidskraften. Intensivpersonale er ettertraktet til vanlig. Vi vet hva som er på markedet, spesielt når utenlandske vikarer ikke kommer. Heldigvis fortsetter våre faste svenske vikarer å komme til oss, sier Sylvi Vullum.

– Har du noe ekstra å lokke intensivsykepleiere med?

– Nei, ingen økonomiske insentiver. Tror ikke andre sykehus har det, heller.

– Deltar du selv i pasientarbeid nå?

– Jeg har ansvar for 120 ansatte pluss alle på opplæring og planlegger for et økende antall pasienter. Det går mye tid til beredskap og ivaretakelse av personalet.

– Det blir lange dager på deg?

– Ja, det blir mye overtid.

Slipper å avgjøre hvem som skal testes

– Er mange ansatte i karantene?

– En del var i reisekarantene. Nå er alle tilbake fra den. Ikke mange er i karantene nå. Noen er borte på grunn av testing, blant annet de som har hatt koronasymptomer i minst 48 timer.

Antallet ansatte i karantene totalt på sykehuset er nå 218. Av dem vil 80 være tilbake på jobb i løpet av påsken, opplyser sykehuset. 23. mars var hele 768 ansatte i karantene.

27 av de ansatte har nå fått påvist covid-19. Fire pasienter har dødd av sykdommen.

Sykehuset har et callsenter der de ansatte kan ringe, hvis de er usikre på om de bør testes eller ikke.

– Det betyr at vi slipper å ta den avgjørelsen selv på avdelingen. Det er bra, for det ville vært litt problematisk å ta ansvaret med å si nei eller ja til testing, sier seksjonsleder Sylvi Vullum.

– De ansatte har blitt tryggere

– Hva ser du for deg fremover?

– Det er vanskelig å si hvordan pandemien utvikler seg. Vi følger med, men ingen vet. Vi forbereder oss på at det blir langvarig.

– Hva betyr det?

– Jeg tør ikke tippe. Over sommeren. Ser for meg måneder, ikke uker.

– Er de ansatte redde for å bli smittet?

– Ja, noen er det. Men de har blitt mer trygge etter å ha fått erfaring med rutiner og prosedyrer. Jeg ser at det er blitt mindre frykt.

– Nok utstyr?

– Det er av og på. Akkurat nå har vi fått det vi trenger. Men vi er usikre på leveransene fremover, sier seksjonsleder Sylvi Vullum.

– Kan de omtalte nødrespiratorene hjelpe dere?

– Vi har kun hørt om disse via mediene, så jeg kan ikke uttale meg om det, sier hun.

Sykehuset er fortsatt i gul beredskap, som er definert slik: Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger