fbpx Slitne sykepleiere sier nei til ny koronaavtale Hopp til hovedinnhold

Slitne sykepleiere sier nei til ny koronaavtale

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF

Sykepleiere sier til NSF at det er krevende når arbeidsgiver er gitt så vidtgående fullmakter som koronaavtalen åpnet for. Mange er slitne. Nå må arbeidsgiver igjen forholde seg til det normale avtaleverket.

Verken Sykepleierforbundet eller noen de involverte forbundene ser behov for å forlenge avtalen som tillot ekstra belastning under koronakrisen. Det var Klassekampen [for abonnenter] som først omtalte saken.

Les også:NSF vil ikke videreføre koronaavtale

Avtalene som ble inngått i mars mellom Sykepleierforbundet og arbeidsgiverorganisasjonene KS og Spekter, går ut nå i september. De såkalte koronaavtalene åpnet blant annet for at arbeidsgiver kunne pålegge ansatte mer overtid, helgearbeid og kortere varslingsfrister.

Avtalen med Spekter var 26 uker fra 14. mars, med Oslo kommune 26 uker fra 16. mars og med KS 26 uker fra 18. mars. Dette skulle bety at disse avtalene utløper henholdsvis 12., 14. og 16. september. 

Arbeidsgivere misbruker avtalen

Leder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, vil ikke fornye avtalen. Hun mener at både kommuner og sykehus har utnyttet avtalen til å pålegge ansatte nye oppgaver og mer arbeid.

Til Sykepleien sier Larsen at NSF har fått mange henvendelser knyttet til avtalen fra medlemmer både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

– Henvendelsene handler både om forståelsen av avtalen, men også reaksjoner på det materielle innholdet, sier Larsen.

Frustrasjonen blant medlemmene har ifølge forbundslederen vært stor.

– Flere melder at de er slitne etter en periode med mye arbeid. De sier det er krevende når arbeidsgiver er gitt så vidtgående fullmakter, sier Larsen.

Bruker koronaavtalen uten koronapasienter

Medlemmene har blant annet meldt inn om at arbeidsgiverne gjør hyppige og betydelige endringer, i noen tilfeller uten dialog og drøfting med tillitsvalgte.

– Andre steder kan det være gjort tilpasninger og endringer med avtalen som grunnlag, selv uten covid-19-pasienter. NSF mener i slike tilfeller at vilkårene for bruk av avtalen ikke nødvendigvis er til stede, sier Larsen.

Det er grunnen til at NSF nå sier nei til en fornying av avtalen.

– I utgangspunktet mener vi, i den situasjonen vi nå er i, at det allerede gjennom gjeldende tariffavtaler kan avtales gode fleksible løsninger der det er behov for det, og dette vurderes forsvarlig, sier NSF-lederen.

 Hva skjer nå?

– Hvis dere ikke vil fornye avtalen, hva skjer da når avtalen utløper?

– Det er avtalt at avtalene ikke har ettervirkning etter utløp. Løsninger på driftsutfordringer må som vanlig finnes gjennom gjeldende lov- og tariffavtaler, sier Larsen.

– Dersom det kommer et nytt utbrudd som vil kreve ekstra innsats av sykepleiere, hva skjer da?

– Vi følger nøye med på utviklingen fremover og vurderer fortløpende behovet for ulike løsninger. NSF har likevel ingen intensjon om å fornye disse avtalene, slår Larsen fast, men legger til:

– Vi er alltid klar for å gå i dialog med arbeidsgiverne og de ansvarlige for tjenestene. Det er viktig både for oss og for samfunnet at sykepleiernes arbeidshelse og rettigheter blir godt ivaretatt i de løsningene en kommer frem til.

Ingen formelle henvendelser

– Har Spekter og KS kontaktet NSF eller Unio for å få forlenget avtalen?

– Enkelte kommuner har nok ønsket å forlenge avtalene, fordi de kunne brukes til å bøte på en situasjon med sykepleiermangel, en mangel som har vært der uavhengig av korona. Men det har ikke kommet noen formell henvendelse til NSF fra Spekter eller KS for å inngå nye avtaler, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse