fbpx Over 400 flere studieplasser på sykepleierutdanningen Hopp til hovedinnhold

Over 400 flere studie­plasser på sykepleier­utdanningen

Rundt 7600 søkere har fått tilbud om plass på sykepleierutdanningen. Det er 403 flere enn i fjor.

Av disse ytterligere plassene var 250 planlagt, mens resten er knyttet til koronapandemien, opplyser Kunnskapsdepartementet.

17 849 personer har fått tilbud om studieplass innen helsefag, sammenliknet med 16 800 i fjor. Det er en økning på 6,2 prosent. Sykepleierutdanningen er på toppen av listen over de mest populære førstevalgsstudiene ved Oslomet.

Ønsker begrenset inntak

Studentleder i NSF Edel Marlèn Taraldsen mener at de ekstra studieplassene kan være problematisk med tanke på overfylte klasserom og mangel på praksisplasser.

– Enkelte studiesteder, som for eksempel Oslomet, har takket nei til flere sykepleierstudenter nettopp på grunn av mangel på trygge, lærerike og kvalitetssikrede praksisplasser for studentene, sier hun til Sykepleien.

Hun ønsker at flere studiesteder gjør som Oslomet og begrenser inntaket av sykepleierstudentene inntil de kan imøtekomme disse kravene om gode praksisplasser.

Les også:Det blir vanskeligere å komme inn på sykepleierstudiene

Ikke alle fullfører

NSF Student mener at frafallet de ser hvert år, er en utfordring.

– Det er flott at så mange vil bli sykepleiere, og det gleder oss at søkertallene er så høye som de er. Vi håper at de som ikke kommer inn i år, søker seg til studiet igjen neste år. Men det er ikke nødvendig å øke antallet studieplasser dersom man ikke får studentene gjennom studiet, sier Taraldsen.

Hun mener at da må heller fokuset bli rettet mot dem som faktisk starter på studiet, ved å få dem til å fullføre – slik at universitetene og høyskolene kan utdanne flest mulig sykepleiere.

NSF Student ser at poenggrensen går opp jevnlig og er spent på om dette vil påvirke graden av frafall i studiet framover.

– Vi håper at det vil ha en positiv innvirkning, slik at frafallet vil bli lavere, og at flere studenter vil få fullført studiet til normert tid, sier Taraldsen.

Ønsker kjønnsbalanse

Hun opplyser at av de 2178 mennene som har søkt sykepleierutdanningen, er det 1129 stykker som har fått tilbud om studieplass. Dette utgjør cirka 15 prosent av dem som har fått tilbud om plass. NSF Student jobber for bedre kjønnsbalanse i yrket, og hadde ønsket at enda flere menn søkte og fikk studieplass ved sykepleierstudiet.

– Vi mener at flere av utdanningsinstitusjonene skulle gitt kjønnspoeng, som et tiltak for å rekruttere flere menn inn i sykepleieryrket, sier Taraldsen.

Korona kan ha bidratt

Sebastian Javier Izquierdo Torres (19) er blant dem som har fått plass på sykepleierstudiet ved Oslomet. Han sier at han vil bli sykepleier fordi han ønsker å bidra til samfunnet, ta vare på mennesker og sørge for at de blir friske igjen.

– Jeg tenkte på å bli sykepleier før koronapandemien brøt ut, men da situasjonen eskalerte, tenkte jeg at dette studiet er noe jeg definitivt må prøve, sier Torres til NTB.

– Vi ser at utdanninger til yrker som handler om å hjelpe andre mennesker, stadig blir mer populære. Dette kan være en effekt av koronasituasjonen, sier prorektor for utdanning ved Oslomet Nina Waaler til NTB.

Rekordår

Totalt har 108 000 fått studieplass i år, det er 8000 flere enn i fjor – og rekordmange, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Annerledesåret 2020 fortsetter å sette rekorder, men i denne sammenhengen er det med positivt fortegn. Nå kan over 100 000 glede seg over å skulle ta steget inn i studielivet, kanskje for aller første gang. Det er godt nytt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Kompetanse blir det viktigste drivstoffet for både offentlig og privat sektor i årene som kommer, legger han til.

Det er 12 prosent flere kvalifiserte søkere i 2020 enn i 2019.

Av de 149 541 som søkte, er over 135 742 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak.

Det betyr at det er 12 prosent flere kvalifiserte søkere i 2020 enn i 2019.

– For å møte den økte etterspørselen, har vi satt av penger til 4000 nye studieplasser bare i år, sier statsråden.

Flere har ikke fått plass

Totalt har åtte av ti kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har mer enn halvparten kommet inn på sitt førstevalg.

I år er det 27 743 kvalifiserte søkere som ikke har fått plass i hovedopptaket. Det er en økning fra i fjor, da tallet var 21 669. I 2018 gjaldt dette 26 657 søkere.

– I år er det rekordmange kvalifiserte søkere. Det er veldig bra. Det betyr at næringslivet, sykehus og skoler om et par år vil få tilgang på enda flere flinke folk. Når flere søker og flere er kvalifisert til plassene, er det også naturlig at poenggrensene for å komme inn på populære studier går noe opp, sier Henrik Asheim.

Medisin og realfag – og påfyll

Medisin, nanoteknologi og honoursprogrammet i realfag er blant studiene med høyest poenggrense. Studier i fotojournalistikk, friluftsliv og europastudier med spansk er blant studiene hvor poenggrensen har økt mest.

Opptakstallene viser at flere enn tidligere som har søkt og fått plass på ulike årsstudier, eller som vil fortsette utdanningen på masternivå.

– Koronakrisen kan nok forklare en del av økningen i antallet søkere. Når plutselig mange flere vil studere er det ofte et uttrykk for færre muligheter på arbeidsmarkedet. Isolert sett er selvfølgelig ikke det et godt tegn. Men det viser to ting jeg mener vi bør være glade for. Mange ser verdien av utdanning og mange bruker tiden utenfor arbeidslivet til å fylle på med kompetanse, sier Henrik Asheim.

Fakta
Studiene med flest søkere

Dette er utdanningsområdene som flest søkere hadde som førstevalg i 2020. Planlagt antall studieplasser innenfor området er i parentes.

  • Økonomi, administrasjon, ledelse: 19 381 (8071)
  • Samfunnsfag, psykologi: 19 294 (6349)
  • Helsefag – sykepleie: 13 563 (5150)
  • Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning: 7642 (1893)
  • Informasjonsteknologi og informatikk: 7136 (2518)
  • Språk, litteratur: 5618 (3210)
  • Teknologi – sivilingeniør: 5411 (2451)
  • Teknologi – ingeniør: 5401 (3585)
  • Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi: 4558 (3244)
  • Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV: 4523 (3244)
Kilde: Samordna opptak, Kunnskapsdepartementet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse