fbpx 320 000 færre behandlinger på sykehusene under koronautbruddet Hopp til hovedinnhold

320 000 færre behandlinger på sykehusene under koronautbruddet

Sykepleiere som går ute en sommerdag, på Ullevål sykehus.

24 300 færre operasjoner og 294 000 færre polikliniske konsultasjoner ble gjennomført ved norske sykehus i mars og april i år, sammenliknet med i fjor.

Norske sykehus fryktet tilstander som i Italia og andre steder som var hardt rammet av koronaviruset da de slo alarm i slutten av februar. De rustet seg for storinnrykk av koronapasienter og planla for et scenario der 4500 covid-19-syke skulle behandles på én gang.

30 prosent tomme senger

Anslagene skulle vise seg å bli feil. Tall Aftenposten har samlet inn fra Helsedirektoratet, viser at det på det meste var 325 sengeplasser i bruk av koronapasienter på samme tid. For sykehusene ble toppen nådd 25. mars, da 54 koronapasienter var innlagt, skriver avisen.

De to første ukene i mai sto fremdeles 30 prosent av sengene tomme på de største sykehusene.

35 000 færre døgnopphold

Tallene viser at nesten 320 000 færre pasienter fikk behandling, og at det har vært 35 000 færre døgnopphold i de to månedene. 17 064 færre pasienter fikk ikke øyeblikkelig hjelp i løpet av de to månedene sammenliknet med 2019, en nedgang på 15 prosent.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse