fbpx Intensivsykepleiere ved UNN vurderer å slutte Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleiere ved UNN vurderer å slutte

Tillitsvagte ved UNN

Intensivsykepleiere ved UNN må gå en tung og tøff koronaturnus helt til 23. august, til tross for at det ikke er innlagt en eneste koronapasient i hele Helse Nord. Nå vurderer mange å slutte.

Intensivmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø (UNN) har hatt kronisk personalmangel lenge.

– Jeg har vært tillitsvalgt i to år ved intensiven, og dette er den tredje gangen jeg sender bekymringsmelding til ledelsen fordi det er for dårlig grunnbemanning, sier Vivian Børstad.

Hun sikter til brevet hun og tillitsvalgte Markus Pikkarainen skrev til direktøren i mai, der de påpeker personalmangelen, arbeidsforholdene og det faktum at de må fortsette å gå «pandemiturnus» som eneste avdeling etter at resten av sykehuset er tilbake i normal drift. Foreløpig er det sagt at de må gå denne turnusen til 23. august.

– Også den andre intensivavdelingen, medisinsk intensiv hjerteoppvåkning, har stor mangel på spesialsykepleiere, men der er de ikke påtvunget en pandemiturnus, sier foretakstillitsvalgte Mai-Britt Martinsen.

Avdelingsleder Birgith Nerskogen ønsker ikke å kommentere de tillitsvalgtes påstander i denne saken. Les mer om det lengre nede.

– Mye frustrasjon og sinne

Pandemiturnusen ble innført 30. mars, og innebærer jobbing annenhver helg, samt flere vakter på kveld og natt enn det som er vanlig, men turnusen er fortsatt innenfor 35,5 timers arbeidsuke.

«Turnusen ble innført ved at arbeidsgiver brukte tvang, ikke samarbeid. Det skapte mye frustrasjon og sinne hos ansatte på intensivavdelingen», skriver de tillitsvalgte i brevet til direktøren.

Markus Pikkarainen utdyper til Sykepleien:

– Arbeidsgiver brukte styringsretten sin og innførte denne turnusen uten å diskutere den med tillitsvalgte. Det er skuffende at ikke arbeidsgiver brukte noen form for frivillighet i dette. Ansatte har svekket tillit til arbeidsgiver. Helse Nord bør gripe inn og stoppe dette hvis ikke UNN klarer å ordne arbeidsforholdene selv.

– Bruker koronasituasjonen som unnskyldning

– Vi føler at arbeidsgiver bruker koronasituasjonen som en unnskyldning for å drive rovdrift på sykepleierne. Driften av intensivavdelingen er basert på innleie av vikarer, og reiserestriksjonene knyttet til koronaen har gjort det vanskeligere å få tak i utenlandske vikarer. Derfor må vi gå pandemiturnus. Men personalmangelen har vi varslet om i årevis, sier Vivian Børstad.

– Vi skulle heller ønske at arbeidsgiver brukte frivillighet gjennom overtid og forskyving av vakter. Men det er jo dyrere og mindre forutsigbart for arbeidsgiver, sier Pikkarainen.

– Det er selvfølgelig ikke noe problem å stå i pandemiturnus hvis det er koronapasienter, men vi har jo ikke dem nå, sier Børstad.

Ferieuke må flyttes til neste år

Det er i henhold til overenskomst utbetalt 14 dager med forskjøvne vakter. De ansatte har også ved å stå i pandemiturnus høyere sats enn øvrig personell for eventuell overtid. Men de to tillitsvalgte peker også på at de ikke har fått noen kompensasjon for at det de hadde av oppspart fri ble utsatt og at de ikke kunne ta fri på de røde dagene i påsken og i mai.

– I tillegg får vi bare tre uker ferie i sommer. Den fjerde må tas senere og den femte blir flyttet til neste år, sier de tillitsvalgte.

Ønsker bedre arbeidsforhold og lønn

I brevet tar de to tillitsvalgte opp flere problemer: Arbeidsforhold, turnus og lønn oppleves altfor dårlig.

Det er fremforhandlet en avtale med kompensasjon for ekstra helger i sommerferieturnusen, men Børstad påpeker at hun sikter til tiden både før og etter sommerturnusen:

– Vi får kompensasjon for annenhver helg i ferieperioden i sommer. Vi har også som et resultat av den sentrale avtalen med NSF fått to uker med forskjøvne vakter i overgangen til pandemiturnusen i mars. Men vi ble lovet kompensasjon for hele pandemiturnusen. Arbeidsgiver mener den kom i form av de forskjøvne vaktene, samt bedre betalte overtidsvaker, men vi ønsker som et ledd i å styrke helgene fremover – god kompensasjon for å gå ekstra helger, og det skal være frivillig, sier hun.

Utmattende opplæring av andre

Andre tiltak som ikke fungerer godt nok, er også tatt opp i brevet til direktøren. Ifølge de to tillitsvalgte får personalet for eksempel ikke ta permisjon med lønn for å videreutdanne seg i mer enn to uker. Da vil de miste kompensasjonen de får for å bli på UNN på 50 000 kroner i året.

– Det er en så rask utvikling på intensivområdet, at vi må sette av tid til å oppdatere oss, sier Pikkarainen.

– Vi bruker all tid på å lære opp andre, men ikke oss selv i eget fag. Intensivsykepleierne kjøre hardt med tanke på opplæring av andre, hevder Børstad og gir eksempler:

  • De gir kontinuerlig opplæring av nyansatte offentlig godkjente sykepleiere, rekrutter og studenter.
  • Siden 2018 har de gitt respiratoropplæring til ansatte fra medisinsk intensiv.
  • Som et resultat av korona har de hatt intensiv opplæring av anestesi- og operasjonspersonell for å bistå dem i pandemien.
  • I dag har de såkalt «krasjkurs» i intensivpleie med offentlig godkjente sykepleiere. Til sammen har de rundt 50 sykepleiere i puljer i ukentlig opplæring siden mai og dette pågår fortsatt mot sommerferien.

– Dette er utmattende og går på bekostning av å styrke egen kompetanse. intensivsykepleierne er demotiverte og lei. Vi ønsker fokus på vårt eget fag, sier Børstad.

Flere vurderer å slutte

– Resultatet av alt dette er at intensivsykepleierne slutter bare etter å ha vært her kort tid. UNN klarer ikke å stoppe lekkasjen med intensivsykepleiere, sier Pikkarainen.

Pikkarainen mener at innføringen av pandemiturnusen ble en slags «game changer» ved at folk nå ser seg om etter ny jobb.

– Flere har sagt at de vurderer å slutte, sier Børstad.

– Vurderer dere det selv?

– Ja, hver dag, sier begge.

Pikkarainen har vært intensivsykepleier i 26 år, og Børstad i sju.

– Jeg leser stillingsannonser, og det gjør de fleste av våre kolleger også, sier Børstad.

– Det er et problem når flere av dem som utdanner seg til å bli intensivsykepleiere, velger å betale utdanningen sin selv fordi de ikke vil binde seg til UNN, sier foretakstillitsvalgt Mai-Britt Martinsen.

Tre av fem offentlig godkjente sykepleiere som skal ta videreutdanning og jobber ved intensiven i dag, har gjort nettopp det, opplyser Børstad.

Møte med direktøren

Etter at direktør Anita Schumacher fikk brevet, innkalte hun de tillitsvalgte til møte 3. juni.

– Hun var enig i at ting ikke er på stell på intensiven og satt klinikksjefen og tillitsvalgte til å finne en løsning, sier Pikkarainen.

– Hva har dere kommet frem til?

– Ingenting. Vi har ikke fått innkalling til møte av klinikksjefen ennå, og jeg er i grunnen veldig usikker på om det blir noe av dette. Vi er veldig spente på hvordan turnusen blir til høsten, sier Pikkarainen.

– Intensivsykepleierne her er kjempeslitne. Hvorfor skal vi brenne av kruttet nå, da får vi et stort problem når topp nummer to kommer i høst, sier Børstad.

– Det er dumt av arbeidsgiver å bruke opp ressursene nå, istemmer Pikkarainen og legger til:

– Det må skje noe raskt.

– Ellers frykter vi for at driften av intensiven ikke vil være forsvarlig lenger, sier Børstad.

Møte er planlagt

Avdelingsleder Birgith Nerskogen ønsker ikke å svare på Sykepleiens spørsmål om hvorfor ansatte på intensivmedisinsk avdeling må gå den belastende pandemiturnusen helt til 23. august når resten av sykehuset er tilbakestilt til normal drift, og det ikke er koronapasienter innlagt.

Hun ønsker heller ikke å kommentere om UNN kan komme de tillitsvalgte i møte på kravene om bedre grunnbemanning og god kompensasjon for å jobbe ekstra.

Nerskogen skriver imidlertid dette i en e-post:

– Tillitsvalgte ved intensivmedisinsk avdeling tar i sitt brev til direktøren opp viktige problemstillinger. Det er avholdt møter mellom tillitsvalgte og ledelsen om problemstillingene, og vi er enige om at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene som tas opp. Vi vil sammen utarbeide en handlingsplan med mål om å løse utfordringene både i forhold arbeidsmiljø, vaktbelastning, rekruttering og stabilisering.

Etter at Sykepleien intervjuet de to tillitsvalgte, fikk de innkalling til et møte med avdelingsledelsen den 24. juni hvor denne saken skal diskuteres.

– Vi håper at det der kan bli enighet om en løsning på flere av spørsmålene som sykepleierne stiller i artikkelen. Det er derfor vanskelig for ledelsen å gi noen konkrete svar på det som Sykepleien spør om, forklarer kommunikasjonssjef Hilde Pettersen Kvalvik.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse