fbpx Leger skal læres opp i intensivsykepleie: – Som å legge faget ut på billigsalg Hopp til hovedinnhold

Leger skal læres opp i intensivsykepleie: – Som å legge faget ut på billigsalg

Bildet viser Klaus Skrudland.

I Stavanger skal intensivsykepleiere veilede leger til å gjøre sykepleieoppgaver. Klaus Skrudland mener det er et skritt i helt feil retning.

Intensivsykepleier Klaus Skrudland ble bedt om å veilede nyutdannede leger i intensivsykepleie. Han takket nei.

– Jeg kan ikke gi deler av jobben min til noen som ikke har utdanning i faget, sier han.

– De er ikke sykepleiere, det er der skoen trykker. Det er som å legge faget ut på billigsalg.

Vet ikke hva rollen er

Under pandemien har i Stavanger universitetssjukehus ansatt åtte nyutdannede leger på intensivavdelingen. De er ansatt som leger, og de skal lønnes som leger, men veiledes av intensivsykepleiere.

Ifølge ledelsen på sykehuset er dette en beredskapstiltak og er ikke ment å være en permanent ordning. 

Les mer om saken og se hva avdelingssjef for intensiv, Wendy Lilly Bjørnevik Tønnessen sier om tiltaket her: Uro i Stavanger: Leger læres opp i intensivsykepleie

Akkurat hva de nytilsatte legene skal gjøre, er for Klaus Skrudland uklart, siden han ikke har sett noen funksjonsbeskrivelse.

– Dersom jeg skulle veiledet dem, har jeg en stor utfordring, sier han.

Han forteller at det nå eksisterer et veiledningsdokument. Dette er han først kjent med 29. juni, sju dager etter at legene begynte i avdelingen. 

– Det som er viktig, er at det kjennes ikke riktig å veilede noen som ikke er sykepleiere, i sykepleie, forklarer han.

– Jeg tror verken de, eller vi intensivsykepleiere, vet hva de egentlig er ansatt til å gjøre, eller hvilken rolle de skal fylle. Denne identitetsforvirringen har jeg påpekt fra begynnelsen av, og i ytterste konsekvens mener jeg den vil medføre fare for pasientsikkerheten.

– Ikke tatt med på råd

Han ser at intensjonen er god, og forstår at ordningen gir nyutdannede leger mulighet for en unik erfaring.

– Jeg ser at vi må tenke nytt når det gjelder beredskap, men for meg blir dette helt feil.

– Er det flere som deler ditt syn?

– Jeg opplever at det er uro og bekymring blant sykepleierne. Men noen mener vi burde strekke oss så langt som dette, fordi dette er en del av pandemiberedskapen.

– Ser du det argumentet?

– Vi sykepleiere er så fleksible, at noen ganger strekker vi oss så langt at vi ryker. Jeg mener at nettopp nå, i pandemien, er det viktig å tydeliggjøre og holde fast på vår unike kompetanse. En lege er ukvalifisert som sykepleier. Å overlate mindre eller større deler av arbeidet vårt til dem, er å gjøre det motsatte. Jeg er redd vi signaliserer at vår kompetanse ikke er unik.

Han reagerer på at sykepleierne heller ikke er tatt med på råd.

– Skulle dette fungert, måtte vi vært tatt med på råd. Men det er vi ikke, sier han.

– Det er vår arbeidshverdag og vårt ansvar som utfordres.

Ville heller hatt sykepleierstudent

– Vi ble først informert etter at avgjørelsen var tatt. Da ble det også informert om at de åtte legene skulle begynne opplæring 22. juni. Fire dager tidligere, den 18, juni, fikk han spørsmålet om å være veileder. Noe han altså takket nei til.

– Hadde det vært en sykepleier, ville jeg selvfølgelig takket ja, sier han.

Og legger til:

– Jeg vil mye heller hatt sykepleierstudenter fra bachelorutdanningen med meg i en slik pandemiberedskap. Da hadde rollene vært avklarte, og jeg kunne veiledet i mitt eget fag til noen som skal bli mine fremtidige kolleger.

Slik mener han avdelingen også kunne rekruttert til intensivsykepleiefaget.

– Jeg er redd for at vi med dette åpner en dør som ikke kan lukkes. Det er riktig at vi er i en krise, men det vil komme nye kriser. Og da kan man se seg tilbake og si «ja, ja, det gikk jo bra å sette inn leger den gangen, da kan vi gjøre det samme nå». Jeg er redd for at vi med dette tar et lite, farlig skritt i feil retning.

– Ingen tillitserklæring

– Men en nyutdannet lege har rundt sju år medisinskfaglig utdanning. Det kan bli sett på som en tillitserklæring at det kreves så mye kompetanse for å gjøre din jobb?

– Vår ledelse har markedsført dette med at det vil være en tillitserklæring til oss at vi skal lede leger i arbeidet vårt. Dette er for meg en fundamentalt feil innstilling og et gufs fra fortiden, sier Klaus Skrudland.

– Vi er intensivsykepleiere og står støtt på egen hånd. Samfunnets tillit til oss må baseres på vår fagutøvelse som intensivsykepleiere, uavhengig av sammenlikning med andre yrkesgrupper. Det er ikke sånn at leger er halvt sykepleiere eller at sykepleier er halvt leger. Det er snakk om to forskjellige fag.

Han spør seg om man ville ha akseptert dette innenfor andre yrker.

– Ville man godtatt Securitas-vakter eller jurister som polititjenestemenn, eller en annen type kompetanse i stedet for jordmødre, spør han.

Cecilie Storøy Hagen, som er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, forteller at hun er blitt informert om ordningen, men at hun ikke er tatt med på råd. Hun opplever at det er forvirring rundt hvilken rolle legene skal ha. 

– Det er sagt ulike ting, som at de skal være pleieassistenter til at de skal stå med en stabil intensivpasient alene, sier hun.

Bildet viser Cecilie Storøy Hagen.

Kritisk, men skal veilede

Intensivsykepleier Udo Wessels sier han har fått beskjed om at legene skal ta vare på én enkelt intensivpasient. 

– Det er nok snakk om pasienter som er i ferd med å våkne fra kunstig koma, eller pasienter som er våkne, men fremdeles trenger å være tilkoplet respirator, sier han.

– Men sånn jeg kjenner intensivavdelingen, er dette pasienter som krever et godt klinisk blikk, kunnskap og erfaring.

Han trekker blant annet frem at det kan være utfordrende å skille mellom delir, angst, smerte og uro, og at det er risiko forbundet med mobilisering av respiratorpasienter.

I motsetning til Skrudland har han takket ja til å være veileder.

– Jeg er kritisk til opplegget, men på den måten kan jeg være tett på prosessen, sier han.

– Har du forståelse for at sykehusledelsen måtte gjøre tiltak?

– Ja, helt klart. Jeg forstår at man må prøve nye veier, men jeg er skeptisk til at dette er den rette veien.

– Jeg mener man heller burde hentet inn sykepleiere med en viss akutterfaring fra andre avdelinger.

Wessels bekymring er pasientsikkerheten. Den bekymringen deler Klaus Nilsen Skrudland.

– At vi ikke vet hva slags kompetanse vi har rundt oss, skaper stress rundt pasientsengen, sier han.

– Det er min hovedbekymring: At dette kan gå ut over liv og helse hos pasientene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse