fbpx Lill Sverresdatter Larsen Hopp til hovedinnhold

Lill Sverresdatter Larsen

ForbundslederNorsk Sykepleierforbund

Ph.d., master i helsefag

Innlegg av Lill Sverresdatter Larsen som forbundsleder:

Bildet viser en smilende forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen
Den internasjonale sykepleierdagen: – Vi skriver historie hver dag

I dag feirer vi den internasjonale sykepleierdagen, på Florence Nightingales fødselsdag 12. mai. I grunn en passelig tid på året å tre inn i historien på for ei dame som Florence. Om sykepleiere skulle bli beskrevet som en arketyp årstid, så er vi våren. 

Bilde av Lill Sverresdatter Larsen
Mangt skal vi mestre

Givende. Krevende. Disse to ordene står tilsynelatende i motsetning til hverandre, men for oss sykepleiere er det to ord som oppsummerer den jobben vi står i hver dag.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
Det er en aversjon mot høyere utdanning i «Makta»

I høst har også jeg fulgt med på NRKs storproduksjon «Makta». I første episode diskuterer noen av mennene i Ap-ledelsen at regjeringen trenger fornying og at de trenger en kvinne. Det er jo tross alt 1974 og straks det store kvinneåret. Gro Harlem Brundtland kommer forbi og blir deretter lansert som en kandidat i praten etter at hun har gått videre. «Så har hun i tillegg gått på Harvard», sier Ronald Bye. «Jaja. Ingen er perfekt», repliserer Bjartmar Gjerde.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
Politikerne må innføre likelønnspott

Norsk Sykepleierforbund er klare til å diskutere frontfagsmodellen. Vi kan ikke fortsette å operere i et lønns- og forhandlingssystem som ble dannet i tiden før majoriteten av kvinnene inntok arbeidsmarkedet.

Som sykepleier kan vi la vår stemme høres

Som sykepleier har vi kolleger som blir drept mens de gjør jobben sin. Mens de berger liv, bringer liv til verden og forsøker å skape håp i en umulig situasjon.

Bilde av Danmarks statsminister Mette Fredriksen
Vi må gjøre som danskene

Vi står i en situasjon der vi ikke har bemanning i en samfunnskritisk sektor. Da er det politikk. Da trengs politisk vilje. Og politikere som Mette Fredriksen som tenker nytt. Det bør også norske politikere gjøre.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
Bestemor er aldri mer populær enn rett før valget

Omsorgen for våre eldre er grenseløs nå rett før valget. Spørsmålet er hvem av politikerne som fortsatt har omsorg for bestemor når kommunebudsjettet vedtas om et par måneder.

Bildet viser to hender som holder et hjerte
Ukom understreker urettferdigheten

Ukom understreker at kunnskap om somatisk oversykelighet hos pasienter med psykisk lidelse i begrensende grad er dekket i utdanningene og spesialiseringene for leger, ambulansepersonell, psykologer og sykepleiere.

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen
Første sommer som sykepleier? Hold hodet over vannet

Å være ny i sykepleieryrket er utfordrende. Å ha sine første sykepleiervakter på sommeren, samtidig som store deler av de faste ansatte har ferie, kan være brutalt, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Bildet viser en sykepleier og en lege som triller en seng med en pasient.
Kvinnedagen er viktig, arbeidsdagen er viktigere

Symbolsk som kampdag har kvinnedagen stor betydning. Likevel er det en annen dag som er mer avgjørende for landets kvinner, nemlig arbeidsdagen. Hver dag er en arbeidsdag. I alle fall i sykepleieryrket.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
Særaldersgrensen er viktig

Begrunnelsen for sykepleiernes særaldersgrense – belastninger i yrket – står fortsatt sterkt og er ikke på noen måte redusert de senere årene.

Eldreomsorgen er underernært

Den samme diagnosen som mange hjelpetrengende eldre får, kan settes på norsk eldreomsorg: underernæring, skriver Lill Sverresdatter Larsen, Mina Gerhardsen og Anita Vatland.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
– Vi må bevare håpet

Jeg har først og frem et håp om at 2023 blir et år hvor verdien av omsorg løftes frem. Det mener jeg vi som samfunn behøver. Er du enig, spør forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Juleselskap med en tom stol
En tom stol rundt familiebordet gjør vondt

Der pleide han å sitte. Der, på akkurat den stolen. Akkurat inntil bordet på den siden. Der skulle han også sittet på julaften. Fast plass rundt familiebordet. Men nå er stolen tom.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
Forsvaret styrker sin beredskap. Vi må gjøre det samme

Det er utfordrende tider. I Norge, i Europa, lever vi nå med et bakteppe preget av krig, pandemi, klimakriser og mennesker på flukt. Vi er bekymret. Vil krigen eskalere? Hvor mange må miste sine liv eller bli drevet på flukt?

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen
– Ta vare på din nyutdannede kollega

– Sykepleier, vær klar for å ta imot din nye, nyutdannede kollega. Det er også din oppgave å spille vedkommende god, skriver forbundslederen.

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen
Gratulerer – det er 12. mai! Dagen for feiring!

Den internasjonale sykepleierdagen er dagen for feiring. Markering av Florence Nightingales fødselsdag. En markering av sykepleieres livsviktige kompetanse. Livsviktig for pasientene, men også for et samfunn det er mulig å leve gode liv i.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
Solidaritet uten utløpsdato

– På arbeidernes dag er det ukrainske helsearbeidere jeg vil fremheve, applaudere og støtte, skriver forbundslederen. 

Minneord over æresmedlem Gunvor Instebø

Det var med vemod vi mottok budskapet om æresmedlem i Norsk Sykepleierforbund, Gunvor Instebø, sin bortgang. Hun var en engasjert dame som har hatt stor betydning for både sykepleierfaget og for vår organisasjon.

Sykdommen som fremdeles endrer liv

Hadde det ikke vært for diabetes, så hadde ikke jeg vært til. Nå endrer ikke diabetes slekters gang på samme måte som før, men krever likevel god faglig oppfølging for å sikre gode liv.

Bildet viser forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen under Sykepleierkongressen 2021.
– Her fester 1200 sykepleiere!

– Dette var overskriften en journalist valgte å bruke for å beskrive Sykepleierkongressen 2021. Han skulle vært der klokken 23:00 på selve «festkvelden», skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
– Arbeider vi helhetlig for pasienter med psykiske lidelser?

– Fastlegen alene klarer ikke følge opp helsa til dem med alvorlig og sammensatt helsesvikt. Sykepleierne klarer det heller ikke alene. Men vi må også tvinge frem tid til å fortsatt kunne se, anerkjenne behov og gi omsorgsfull, helhetlig hjelp uansett diagnose.

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen
– Sykepleiere er tusenkunstnere

– De fleste sykepleiere strekker seg langt utover sine definerte oppgaver for å gjøre både livet og dagen til sine pasienter og deres pårørende så god som mulig, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
– Det har vært et års surfing på monsterbølger

– 12. mars 2020, «de sterkeste og mest inngripende tiltakende vi har hatt i Norge i fredstid» – i det internasjonale sykepleier og jordmoråret. Aldri hadde vi tenkt at det var slik sykepleiernes kompetanse skulle bli synlig, skriver forbundslederen.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
– Kampen om rett til arbeidstøy er også en likestillingskamp

– Klær skaper folk, sies det. Fravær av klær og sko kan skade folk. I alle fall er det tilfellet for titusenvis av arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren. Det gjør det nødvendig å snakke om kvinner og klær på likestillingsdagen 8. mars, skriver forbundslederen.

Bildet viser en menneskehånd påmalt det samiske flagget.
– Et studium i samisk sykepleie har vært etterlengtet

– Det var en ekstra god grunn til å feire samenes nasjonaldag i år. For bare et par uker siden startet nemlig det første kullet på et desentralisert studium i samisk sykepleie, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
– Vi forhandler med faget i front

– Det vil aldri passe å bli syk. Det vil aldri passe at sykepleiere streiker. Det vil aldri passe å ha en verdensomspennende pandemi. Men noen ganger er det likevel uunngåelig.

Illustrasjonen viser en sykepleier som står med en ropert.
Sykepleier, ta din plass i offentligheten!

Sykepleierne har en nøkkelrolle i både helsetjenestene og i samfunnet. Våre vurderinger og meninger er av offentlig interesse, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Sykepleier og pasient på sykehjem
– Heltid og bemannings­norm nå!

– Sykepleiermangelen, i kombinasjon med svært utbredt bruk av deltid, er i ferd med å bli en stor kvalitetsutfordring i flere kommuner, skriver forbundslederen i NSF.

Bildet viser en pårørende som besøker eldre pasient
– Far skal ikke dø alene. Punktum!

– Å dø er en del av livet og de pårørende må involveres uavhengig av en pandemi eller ikke, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Uklart bilde av en gruppe sykepleiere på sykehus.
– Kompetansen betyr noe for pasientene

Det handler ikke bare om å finne stadig flere hender, det må også være kloke hoder som møter pasientene både ved sykehusene og ute i kommunene, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
– Jeg vil ha et mer mangfoldig sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund skal representere alle landets sykepleiere. Det mangfoldet samfunnet og sykepleieryrket rommer, må fremover speiles i enda større grad blant våre tillitsvalgte — i hvilke saker vi løfter og hvordan vi jobber, skriver Sverresdatter Larsen.

Fra koronakrise til hverdag: – Hvor går vi nå?

Jeg hører ofte på Eminems «Lose yourself» når jeg jogger. Teksten minner meg på mulighetene som må gripes. Koronakrisen gir utrygghet, men også muligheter. La oss «capture it» og benytte muligheten, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

– Alle trenger jordmor

Gratulerer med dagen – alle landets jordmødre! I dag er det Den internasjonale jordmordagen i det året WHO har utnevnt til å være sykepleiernes og jordmødrenes internasjonale år.

En bauta i sykepleiefaget er død

Kjellaug Lerheim er død, 93 år gammel. Hun viet hele sitt profesjonelle liv til utviklingen av faget og etableringen av sykepleie som akademisk profesjon. 

bildet viser Lill Sverresdatter Larsen
Fra forsett til faget i front

Har du nyttårsoppsummeringer og forsetter? Det har jeg. Norsk Sykepleierforbunds forsetter kommer fra Landsmøtet 2019.

Innlegg av Lill Sverresdatter Larsen som sykepleier og førsteamanuensis:

Innlegg av Lill Sverresdatter Larsen som påtroppende forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund:

Innlegg av Lill Sverresdatter Larsen som påtroppende forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund:

Innlegg av Lill Sverresdatter Larsen som førsteamanuensis og forbundsstyremedlem i NSF:

Innlegg av Lill Sverresdatter Larsen som ph.d.-student:

Innlegg av Lill Sverresdatter Larsen som forbundsstyremedlem NSF:

Lill Sverresdatter Larsen
Sykepleiefaget i front er en nødvendig retningsendring

Lill Sverresdatter Larsen håper å bli den nye forbundslederen i NSF. Hun er særlig opptatt av sykepleiefaglig ekspertise, medlemsengasjement og at NSF blir mer politisk fagtung i offentlige debatter.

Sykepleiere krever mer enn lønn og heltid!

Til politikere som i disse valgtider lover lønn og heltidsstillinger til sykepleiere: Det er en selvfølge, men vi krever mer. Av hensyn til deg, meg, våre barn og våre besteforeldre krever vi mer av dere som politikere. Vi krever at dere lar sykepleierne «blomstre», skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Du er god nok i massevis!

La meg fortelle deg om Anny. Hun bodde i gangavstand for små føtter og hun vinket fra vinduet sitt helt til jeg kom meg hjem. Hun var alltid hjemme og hadde verdens tryggeste fang. Hun hadde angst, tvangshandlinger og forsøkte flere ganger å ta livet sitt. Jeg elsket henne.

Hva er sykepleie?

I dagens sykepleie ser vi en forskyvning fra det pasientnære arbeidet til mer organisatoriske oppgaver. Derfor trenger vi nye begreper for å beskrive faget.

Blog post of Lill Sverresdatter Larsen:

Sykepleiere – still til verv!

Mener kunnskapsministeren at det er best om sykepleiere ikke tar master?

Man behandler ikke intensivsykepleiere slik!

Annonse
Annonse